Oubram, Stanislav
1961 – Uprchlík (H - pohraničník)