Novotný, Zdeněk
1970 – "Pane, vy jste vdova!" (H - novinář/uvaděč v divadle)
1968 – Nebeští jezdci (H - důstojník)
1964 – Kdyby tisíc klarinetů (H - důstojník u ostnatého drátu)
1964 – Skok do tmy (H - gestapák v civilu)
1961 – Kde řeky mají slunce (H - kamarád)
1961 – Uprchlík (H - pohraničník)