Zatloukalová, Marie
1966 – Ženu ani květinou neuhodíš (AR)
1965 – Hrdina má strach (AR)
1964 – Strakatí andělé (AR)
1962 – Kuřata na cestách (AR)
1962 – Potíže s kulturou (AR)
1961 – Ledové moře volá (AR)