Kubiš, Stanislav
1965 – Obchod na korze (H - železničář)
1962 – Horoucí srdce (H - důstojník)