Hezinová, I.
1970 – Ďábelské líbánky (H - členka docentovy suity)