Štibich, Miloslav
1970 – Lucie a zázraky (H - strážník s píšťalkou)
1968 – Červená kůlna (H - Rudolf Beránek)