Mejtská, Anna
1970 – Svatby pana Voka (Spol)
1969 – Já truchlivý Bůh (Spol)
1968 – Muž na útěku (Spol)
1968 – Nejlepší ženská mého života (Spol)
1968 – Poslední golem /Pražské noci/ (Spol)
1967 – Přísně tajné premiéry (Spol)
1966 – Romance pro křídlovku (Spol)
1965 – Zlatá reneta (Spol)
1964 – Skok do tmy (Spol)
1964 – Zpívali jsme Arizonu (Spol)
1963 – Černý Petr (Spol)
1963 – Pršelo jim štěstí (Spol)
1963 – Začít znova (Spol)