Navrátil, Arnošt
1962 – Neklidnou hladinou (H - divák v Brně)
1962 – Poslední etapa (H - český novinář Kalina)
1959 – Velká samota (H - předseda ONV)
1958 – Vynález zkázy (H - profesor Thomas Roch)