Lišata, Jaroslav
1953 – Přicházejí z tmy (H - školák Frantík, nejmladší syn Mart)