Roll, Jiří
1968 – Farářův konec (H - farář)
1959 – 105 % alibi (H - policejní lékař)
1950 – V trestném území (H - tajemník A.C.Olympie Jan Cimr)
1949 – Žízeň (H - zemědělský referent Šejna)
1947 – Portáši (H - portáš Martin)