Kazda, Ladislav
1967 – Noc nevěsty (H - strážmistr VB)
1963 – Handlíři (H - vedoucí lomu Vižďura)
1963 – Naděje (H - dělník, Lucinův věřitel)
1962 – Malý Bobeš ve městě (H - muž zastavující koně)
1961 – Ďáblova past (H - mlynář v retrospektivě)
1960 – Hlídač dynamitu (H - dělník Lojza)
1960 – Stopy (H - ruský uprchlík)
1959 – Romeo,Julie a tma (H - tiskař Melichar, Pavlův soused)
1959 – Život pro Jana Kašpara (H - zákazník ve zlatnictví)
1958 – Cesta zpátky (H - strojník Bedřich z lodi "Orel")
1956 – Strach (H - příslušník SNB)