Burian, Vlasta
1956 – Zaostřit prosím! (H - účetní na stavbě Dušek)
1955 – Muž v povětří (H - pyrotechnik Silvestr Čáp, Zp)
1954 – Byl jednou jeden král... (H - rádce Atakdále, Zp)
1954 – Nejlepší člověk (H - poštmistr Čeněk Plíšek)
1950 – Slepice a kostelník (H - kostelník, švec a hodinář Josef Ko)
1942 – Ryba na suchu (H - majitel půjčovny loděk František R, Zp)
1942 – Zlaté dno (H - papírník Cyril Putička)
1941 – Provdám svou ženu (H - docent botaniky Blahomrav Ducánek)
1941 – Přednosta stanice (H - Ťopka, Zp)
1940 – Baron Prášil (Když Burian prášil) (H - baron Archibald Prášil)
1940 – Katakomby (H - oficiál Borman, Zp)
1939 – U pokladny stál... (H - ošetřovatel v nemocnici Kryštof Ro, Zp)
1939 – Ulice zpívá (H - cirkusový klaun Emil Beruška, R, Zp)
1938 – Ducháček to zařídí (H - ředitel kanceláře Jan Damián Duchá)
1937 – Tři vejce do skla (H - detektiv Vincenc Babočka, Zp)
1935 – Hrdina jedné noci (H - krejčí Florian Svíčička, Zp)
1935 – Hrdina jedné noci [německá verze] (H - krejčí Florian Kerzl)
1935 – Nová píseň (H - poslední rybář v řadě)
1935 – Tři muži na silnici (H - Burian Vlasta, on sám)
1934 – Hrdinný kapitán Korkorán (H - kapitán vltav. paroplavby Adam Kor, Zp)
1934 – Nezlobte dědečka (H - Eman Vovísek/strýc Jonathan-Jonáš, Zp)
1933 – Dvanáct křesel (H - holič Ferdinand Šuplátko, Zp)
1933 – Pobočník Jeho Výsosti (H - nadporučík Alois Patera, Zp)
1933 – Pobočník Jeho Výsosti [německá verze] (H - nadporučík Alois Patera)
1933 – Revizor (H - Ivan Alexandrovič Chlestakov, Zp)
1933 – U snědeného krámu (H - rytmistr Kyllian, Zp)
1932 – Anton Špelec, ostrostřelec (H - truhlář Anton Špelec, Zp)
1932 – Funebrák (H - zaměstnanec pohřebního ústavu Plet, Zp)
1932 – Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa (H - František Lelíček/král Fernando XX, Zp)
1931 – On a jeho sestra (H - listonoš Jarda, bratr Anny)
1931 – On a jeho sestra [německá verze] (H - listonoš Spatz)
1931 – To neznáte Hadimršku (H - účetní revident Popelec Hadimrška, Zp)
1931 – To neznáte Hadimršku [německá verze] (H - Eduard Krištof Silvestr Haselhuhn, Zp)
1930 – C.a k.polní maršálek (H - František Procházka setník v.v., Zp)
1930 – C.a k.polní maršálek [německá verze] (H - Alois Buscheck c.k.rytmistr v.v.)
1927 – Milenky starého kriminálníka (H - továrníkův strýc Cyril Pondělíček/)
1926 – Falešná kočička (Když si žena umíní) (H - Vendelín Pleticha)
1926 – Lásky Kačenky Strnadové (H - čeledín Vincek Kroutil)
1923 – Tu ten kámen (Kterak láskou možno v mžiku vzplanout třeba k nebožtíku) (H - Fridolín)