Smolík, František
1968 – Na Žižkově válečném voze (H - felčar Sivá hlava)
1964 – Bláznova kronika (kom)
1963 – Ikarie XB 1 (H - matematik Anthony Hopkins)
1963 – Tři zlaté vlasy děda Vševěda (H - slepý stařec)
1963 – Zlaté kapradí (H - generál)
1961 – Labyrint srdce (H - listonoš Probošt)
1961 – Smrt na Cukrovém ostrově (H - redaktor Pirner, Kateřinin otec)
1960 – Vyšší princip (H - třídní profesor Málek, klasický fi)
1959 – Princezna se zlatou hvězdou (H - král Hostivít)
1959 – Romeo,Julie a tma (H - hodinář Mrázek, Pavlův dědeček)
1959 – Život pro Jana Kašpara (H - docent Viktor Kareš)
1958 – Dnes naposled (H - podivín Taupe, bývalý továrník)
1958 – Mezi nebem a zemí (H - hodinář/Pán Bůh, kom)
1958 – Útěk ze stínu (H - lékárník Kout)
1956 – Hrátky s čertem (H - poustevník Školastykus)
1956 – Legenda o lásce (H - Neznámý)
1956 – Vina Vladimíra Olmera (H - MUDr.Olmer, Vladimírův otec)
1955 – Obušku,z pytle ven! (H - stařeček, Zp)
1955 – Psohlavci (H - starý Příbek, Matějův otec)
1954 – Frona (H - předseda NV a druž.Filípek, Fronin)
1954 – Jan Hus (H - papežský legát biskup z Lodi)
1953 – Jestřáb kontra Hrdlička (H - inspektor v.v. F.J.Hrdlička)
1952 – Haškovy povídky ze starého mocnářství (H - kníže Robert Mechlínský)
1952 – Nástup (H - poštovní oficiál Václav Brendl)
1950 – Karhanova parta (H - brusič Franta Karhan)
1950 – Vstanou noví bojovníci (H - Kolmistr)
1949 – Revoluční rok 1848 (H - Josef František Frič, Josefův otec)
1948 – Krakatit (H - MUDr.Tomeš, venkovský lékař)
1948 – Léto (H - farář Hora, Janův strýc)
1948 – Návrat domů (H - profesor Blažej)
1947 – Čapkovy povídky (H - svědek Bůh Všemohoucí)
1947 – Předtucha (H - profesor František Jelínek)
1946 – Housle a sen (H - páter Quardian)
1946 – Nezbedný bakalář (H - konšel Šmardoch)
1945 – Bludná pouť (H - profesor Benda)
1945 – Z růže kvítek (H - Kristýnčin otec)
1944 – Jarní píseň (H - MUDr.Sýkora, lékař v Podlesné)
1944 – Počestné paní pardubické (H - kat Jiří)
1944 – Prstýnek (H - kníže Ferdinand Andres)
1944 – Předtucha (H)
1942 – Barbora Hlavsová (H - ředitel Vojtěch Hlavsa, Barbořin s)
1942 – Dlouhý, Široký a Bystrozraký (H - dobrotivý král)
1942 – Městečko na dlani (H - starosta a bednář František Buzek)
1941 – Paličova dcera (H - Čechoameričan Pavel Kolínský)
1941 – Tetička (H - MUDr.Jelínek, Bertin přítel, Zp)
1941 – Turbina (H - císařský rada Ullik, majitel mlýnů)
1940 – Artur a Leontýna (H - továrník Jakub Drmola, Arturův ote)
1940 – Čekanky (H - důchodní Pilníček později direktor)
1939 – Humoreska (H - JUDr.K.Multrus, advokát)
1939 – Její hřích (H - továrník, Gollův strýc)
1939 – Jiný vzduch (H - akademický malíř František Elis)
1939 – Studujeme za školou (H - profesor Vlk)
1938 – Cech panen kutnohorských (H - nákladník a šepmistr Tříska)
1938 – Krok do tmy (H - rada obchodní komory Jan Haller)
1938 – Škola základ života (H - profesor přírodopisu Gábrlík)
1938 – Zborov (H - dílovedoucí Škodových závodů Kalin)
1937 – Batalion (H - JUDr.František Uher,poslanec za Ro)
1937 – Bílá nemoc (H - účetní ředitel u Kroga)
1937 – Kvočna (H - Jiří Ventura, první muž Míly)
1937 – Lidé na kře (H - profesor Václav Junek)
1937 – Poručík Alexander Rjepkin (H - MUDr.Šrámek, vrchní štábní lékař)
1936 – Manželství na úvěr (H - JUDr.Pavel Navrátil)
1936 – Páter Vojtěch (H - rektor semináře)
1934 – Pán na roztrhání (H - komerční rada Karel Švarc)
1934 – Za ranních červánků (H - kaplan Fabián)
1933 – Jsem děvče s čertem v těle (H - továrník Jakub Kaliba, Zp)
1933 – Skřivánčí píseň (H - farář Jan Matouš, bratr Marijánky)
1933 – U snědeného krámu (H - kupec Martin Žemla)
1933 – Záhada modrého pokoje (H - cizinec)
1932 – Před maturitou (H - profesor Donát)
1931 – Karel Havlíček Borovský (H - Karel Havlíček Borovský, Zp)
1931 – Třetí rota (H - praporčík Jeřábek)
1926 – Dobrý voják Švejk (H - ruský statkář)
1926 – Román hloupého Honzy (Ředitel sklárny) (H - přednosta stanice)
1922 – Prodaná nevěsta (H - Jeník)
1921 – Babička (H - císař Josef II.)
1921 – Černí myslivci (O veliké vášni) (H - myslivec)
1921 – Irčin románek I. (H - Lexův kamarád Vláďa)
1921 – Irčin románek II. (Irča v pensionátu) (H - Lexův kamarád Vláďa)
1920 – Plameny života (Ráj a peklo bohémy) (H - žurnalista)