Ženu ani květinou neuhodíš  (You Don't Strike a Woman Even with a Flower)
R: Zdeněk Podskalský V: Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Feix - Brož VV: Josef Ouzký N: Jaroslav DietlZdeněk Podskalský S: Jaroslav DietlZdeněk Podskalský TS: Zdeněk Podskalský PR: Jan Mimra AR: Eva PřikrylováMarie ZatloukalováIrena Vachatová K: František Valert DK: Rudolf Holan AK: Jiří Pospíšil Hu: Evžen Illín; archivní – píseňpíseň Olivo, olivo zelená, píseň Léta plynou jako voda pode mlejnem Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Vokální soubor Jiřího Linhysbor mužský Arch: Boris Moravec Kost: Ester KrumbachováSvatava SophováHelena VondruškováE. Šafářová Ma: Jiří HurychBožena DošláPetr Hovorka St: Zdeněk Stehlík Zv: Pavel Jelínek Op: Josef Pavlík H: Vlastimil Brodský (hudebník Ludvík Podzimek), Jana Brejchová (konferenciérka Bohunka Jamborová), Jiřina Bohdalová (Helena Drozdová), Květa Fialová (intelektuálka Dáša), Jan Libíček (hobojista Břetislav), Josef Zíma (dirigent Arnošt Moravec), Ilja Prachař (JUDr.Vilém Jambor, otec Bohunky), Nina Popelíková (Jamborová, matka Bohunky), Vladimír Hlavatý (rekvizitář Čapek), Karolina Slunéčková (Blažena, Ludvíkova bývalá spolužač), Zdeněk Dítě (Miloš, Blaženin manžel), Slávka Budínová (Zdena, Podzimkova žena), Marie Brožová (Podzimkova matka), Václav Lohniský (poručík VB), Vladimír Menšík (strážmistr SNB), Eduard Pergner (rotný SNB), Miloš Kopecký (muž za novinami), Klaudie Ferbrová (stará paní se psem), Jana Březinová (Arnoštova žena), Josef Mráz (opilý atomový fyzik, Dášin přítel), Vítězslav Černý (výtržník v úřadovně VB), Jiřina Steimarová (sousedka), Zdeněk Týle (soused), Vladimír Linka (hudebník), František Brož (hudebník), Eman Fiala (hudebník), Karel Hovorka (hudebník), Ivo Husák (hudebník), Lubomír Pánek (hudebník), Jaroslav Boťa (hudebník), Karel Kos (hudebník), Novák (hudebník), Jiří Hlava (hudebník), Pulkráb (hudebník), Tvrz (hudebník), Karel Huth (hudebník), Helena Růžičková (Helenina sousedka), Marcela Sedláčková (žena s kyticí), Jarmila Švabíková (prodavačka prádla), Dališová (návštěvnice koncertu), Josef Vondráček (rozcuchaný muž), Vladimír Zátka (Ludvík, syn Podzimkových), Richard Záhorský (ženichův otec), Martin Štěpánek (Dášin mladík), Zdeněk Podskalský (rozčílený řidič) Spol: Věra HouškováMiloslava VojnováZbyněk Hloch Stp: 097.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 13.01.1967 
 
   Pomenší čtyřicátník Ludvík Podzimek, loutnista a flétnista pražského orchestru, nemá zvlášť atraktivní vzhled. Přesto je obecně považován za velkého donchuána. Ženy se ho ujímají spíše z jakéhosi mateřského soucitu a Ludvíkovo měkké srdce nedovolí, aby se s kteroukoliv rozešel. Milenky se mu proto kupí a působí mu potíže. Tak stráví noc v bedně na peřiny, když se nenadále vrátí domů manžel bývalé spolužačky Blaženy. Manželka Zdena ho za to hodí na krk rodinné přítelkyni Heleně, na kterou žárlí. Ludvík se odstěhuje raději k příteli Břetislavovi. Pohledná konferenciérka Bohunka doprovází orchestr na zájezdu a zamiluje se právě do Ludvíka, což mu dá najevo v Praze při náhodném setkání ve vinárně. Intelektuálka Dáša nazve Ludvíka pasivním erotickým nádeníkem. Ludvík se Bohunčině lásce podá. Jejich první milostná noc skončí příchodem rodičů. Bohunka si hrdě odvede Ludvíka z domu a oba skončí na VB. Muž v pyžamu a dívka v noční košili vzbudí totiž na noční ulici srocení davu. Vztah pokračuje, ale Ludvík se nemá k rozvodu. Bohunka se natruc rozhodne vdát za jiného. Nakonec však přímo od radnice ženichovi uteče. Pronásleduje Ludvíka a k ní se připojí i jeho další milenky. Nešťastný muž uprchne. Inzerátem v novinách pak hledá další ženu...
   Shortish forty-year old Ludvík Podzimek, lute and flute player in a Prague orchestra, is far from being an attractive man. He is nevertheless generally considered a great 'Don Juan'. Women take up with him out of a certain motherly compassion and Ludvík's tender heart does not allow him to split with any of them. His lovers thus accumulate and cause him numerous troubles. Once he spends a night in a duvet box in the apartment of his former schoolmate Blažena whose husband returned home unexpectedly. His wife Zdena gets her revenge in saddling family friend Helena - of whom she is jealous - with him. Ludvík moves in with his male friend Břetislav. Pretty compere Bohunka accompanies the orchestra tour and falls in love with the Ludvík, making this plain to him in Prague when they accidentally meet in a wine cellar. Intellectual Dáša labels Ludvík a "passive erotic hack". Ludvík gives in to Bohunka's love. Their first night of love is interrupted by the arrival of the girl's parents. Bohunka proudly takes Ludvík away from the house and they both end up in a police station, for a man dressed only in pyjamas and a girl in a night dress cause turmoil on the crowded streets. The relationship continues but Ludvík is somehow not going to get divorced. Out of spite, Bohunka decides to marry another but runs away from the altar. She begins to pursue Ludvík and is gradually joined by the rest of his lovers. The unhappy man escapes. He then publishes an ad in the Lonely Hearts column, looking for yet another woman...