Zlatá reneta  (Golden Queening,The)
R: Otakar Vávra V: Filmové studio Barrandov, 1965 Sk: Šmída - Fikar VV: Rudolf Hájek N: novela Zlatá reneta S: František HrubínOtakar Vávra TS: Otakar Vávra PR: Bohumil BrejchaTomáš Kulík AR: Zeno DostálAngelika Hanauerová K: Andrej Barla DK: Ivan Šlapeta AK: Vratislav Damborský Hu: Jiří Srnka; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Karel Škvor Kost: Kamil LhotákEva VaníkováLibuše Černá Ma: Vladimír ČernýJaroslav Čermák St: Antonín Zelenka Zv: Miloš AlsterBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Tr: Jiří RumlerJiří ŠimunekLadislav VinklárekVladimír Dvořák H: Karel Höger (knihovník Jan), Slávka Budínová (Marta Horáková, Janova družka), Eva Límanová (Lenka), Ilja Prachař (Toník Zuna, Janův příbuzný), Věra Tichánková (Anka, Zunova žena), Vladimíra Obručová (Božka, dcera Zunových), Blažena Holišová (Karla Skálová, Martina sestra), Ota Sklenčka (redaktor), Jarmila Bechyňová (Moulisová, Janova teta), Štěpánka Cittová (trampka), Blažek Zdeněk (2) (zřízenec pohřebního ústavu), Antonín Kubový (zřízenec pohřebního ústavu), Zdeněk Boubelík (zřízenec pohřebního ústavu), Václav Kyzlink (úředník pohřebního ústavu), Ema Skálová (trafikantka Milena, Janova posled.), František Blažek (Kolda), Lubomír Pečenka (Lorenz), Eva Klímová (Lenka ve středních letech), Milan Krch (Jan pětatřicetiletý), Jiří Sedlmayer (Jan jako mladík), Jindřich Narenta (SA-mann), Jan Diviš (SA-mann), Jiří Valenta (SA-mann), Ilona Kubásková (žena na chodbě), František Marek (vrátný v porodnici), V. Truneček (Toník jako mladý muž), J. Kabíčková (vedoucí), Jan Perlík (vedoucí), R. Kučera (výčepní), R. Rosenbaum (výčepní), O. Šináglová (výčepní), A. Balíková (prodavačka), R. Pachtová (prodavačka), V. Pipková (prodavačka), I. Poláková (prodavačka), B. Šafárová (prodavačka), J. Šandarová (prodavačka), B. Štorchová (prodavačka), Klášterková (prodavačka), Matějovičová (prodavačka), Procházková (prodavačka) Spol: Pavla MarkováAnna MejtskáJan Kňákal Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 22.10.1965 
 
   Do vsi, kde se narodil a kterou opustil jako mladík, se po mnoha letech vrací jednapadesátiletý pražský knihovník Jan. Snad doufá, že krajina jeho mládí mu vrátí ztracené naděje a pomůže mu napravit chyby, kterých se v životě dopustil. Zdá se mu, že na břehu řeky vidí světlovlasou dívku, svou první lásku Lenku. Jan vstoupí do jednoho z domků, kde se setká se svou příbuznou Ankou, nepříliš přátelsky naladěnou sedřenou vesnickou ženou. Anka odchází s dcerou Božkou do kina. Hosta nechá v kuchyni, ale pokoj před ním zamkne. Ani Božčin muž Toník, který s Janem posedí u láhve alkoholu, není příliš srdečný. Jan už několik let abstinuje a jeho spánek je alkoholem ovlivněn. Když se v noci probudí v pokoji bez oken, kam ho hostitelé uložili, je Jan svědkem prudké hádky rodičů s dcerou, s jejímž nápadníkem nesouhlasí. Janovi se vrací vzpomínky na strach, který prožíval za války, na problémy s opilstvím i na nešťastný vztah s Martou, jejíž smrt ho přesto zaskočila. Ráno chce vyhledat Lenku, která pracuje v porodnici. Chystá si omluvu, že ji kdysi opustil, neozval se na její dopisy, když se měla stát svobodnou matkou jeho dítěte. Stárnoucí Lenka ho nepozná a Jan ze zbabělosti nic neřekne. Zklamaný muž odchází. Mládí nelze vrátit.
   After many years, fifty-one-year old Prague librarian Jan returns to his native village, which he left as a young man. Perhaps he hopes that the landscape of his youth will restore his long-lost hopes and help him correct the mistakes he has committed in his life. It seems to him that he sees a blonde girl on the river bank, his first love Lenka. Jan enters one of the little houses and runs into his relative Anka, a not-too-friendly, worn out village woman. Anka leaves with her daughter Božka to the cinema, leaving the guest in the kitchen, but still locking the room. Neither is Božka's husband Toník, who spends some time drinking with Jan, overcordial. Jan has been abstaining from alcohol for several years already and his sleep is influenced by alcohol. When he wakes up at night in the windowless room where his hosts have accommodated him, he witnesses a bitter fight between the parents and their daughter for they disapprove her wooer. Jan faces his returning memories of the fear he experienced during the war, of problems with drunkenness as well as his unhappy relationship with Marta, whose death still took him by surprise. In the morning, he wants to find Lenka, who works in a maternity hospital, preparing an excuse for having left her a long time ago and not responding to her letters when she was about to become the single mother of his child. Lenka, growing old, does not recognize him and Jan, out of cowardice, does not reveal anything. The disappointed man leaves. Youth cannot be returned.