Zelené obzory  (Green Horizons)
R: Ivo Novák V: Filmové studio Barrandov, 1962 Sk: Švabík - Procházka VV: Jiří Krejčí N: novela Zelené obzory S: Jan ProcházkaIvo Novák TS: Ivo Novák PR: Květa Ondráková AR: Dagmar Zelenková K: Václav Hanuš DK: Jaroslav Kupšík AK: Antonín Vojáček Hu: Zdeněk Liška; archivní – píseň Čerešničky, čerešničky, čerešně, píseň Zvědavý vítr Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: sbor dětskýhlas ženský Arch: Karel Škvor Kost: Svatava SophováBohumil SochorEmilie FišarováEliška Krajíčková Ma: Otakar KošťálMilan NovákMarie Džbánková St: Jan Chaloupek Zv: Bedřich PoledníkBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Petr Kostka (správce zeměděls.farmy ing.Ondřej), Jana Brejchová (studentka Jana Musílková), Marie Tomášová (učitelka Marta Cimlerová), Václav Lohniský (krmič Cimler, Martin otec), Netta Deborská (Cimlerová, Martina matka), Sedláčková Marcela [dab] (hlas Cimlerové), Josef Patočka (předseda MNV Jan Musílek, Janin ot), Jiří Holý (kočí Varga), Alena Kreuzmannová (Vargova žena), Zlatomír Vacek (krmič Tancoš), Margit Harníčková (Tancošová), Radovan Lukavský (ředitel lomu Karel Haničinec), Otomar Krejča (ředitel státního statku Jošt), Jiří Kostka (Ondřejův otec), Václav Sloup (kameník Standa), Svatava Hubeňáková (hostinská Čápová), Milan Kindl (kočí Opluštil), Musil Mirko [dab] (hlas Opluštila), Vladimír Hlavatý (hlídač zvaný Cigareta), Marie Durnová (Jiřina), Monika Pachnerová (Vlasta), Jan Skopeček (tajemník, člen komise), Ferdinand Krůta (inženýr, člen komise), Braunschläger Zdeněk [dab] (hlas inženýra), Emil Rohan (nádražní zřízenec), Čech Vladimír (herec) (lékař), Karel Bezděk (Slezák), Rudolf Vodrážka (člen národního výboru), Jan Maška (účetní), Josef Koza (družstevník na Moravě), Otto Budín (výpravčí), Zdeněk Najman (expert), Zdeněk Kutil (řidič nákladního auta Pavera), Karel Čížek (kameník), Aleš Helcelet (kameník), Václav Kaňkovský (rostlinář) Spol: Ivana StrahovskáJ. KnapováOldřich OkáčLibuše Vaněčková Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 07.09.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Lesem se prodírá těžce raněný mladý muž, správce zemědělské farmy Ondřej Kubata. Mezi záchvaty bolesti a slabosti si vzpomíná na události, které zranění předcházely. Na farmu do Hůrky nastoupil v zimě. Našel strašný nepořádek a hrstku nepřátelských a líných zaměstnanců. Ondřej zkrotil splašeného koně, kterého nezvládl opilý kočí Opluštil. Druhý kočí Varga tloukl v opilosti svoji ženu a Ondřej se jí zastal. Většina lidí z vesnice byla zaměstnaná v blízkém velkolomu a parketárně, a proto byl na farmě nedostatek pracovních sil. Oporou se Ondřejovi stali krmiči Tancoš a Cimler, které si získal úspěšně zvládnutým vedením porodu nejlepší krávy. Ondřejovi se zalíbila Cimlerova dcera Marta, místní učitelka. Ta však milovala ženatého ředitele lomu Haničince. Ondřej si naopak nevšiml citové náklonnosti sedmnáctileté studentky Jany. Na jaře se rozhodl Ondřej získat seno z dosud neobdělávaných horských luk. Farma začala pomalu prosperovat. Místní lidé to dokázali ocenit, ale svým nekompromisním jednáním získal mladý správce i několik nebezpečných nepřátel. Když šel jedné noci na kontrolu do vzdáleného kravína, tři opilí muži si na něj počíhali a ve rvačce ho těžce zranili. Ondřeje odváží sanitka. Okolo vozu se shromáždila celá ves, v čele s plačící Janou.
   Ondřej Kubata, severely wounded young man, manager of an agricultural farm, struggles through the forest. In between the strikes of pain and weakness, he recalls the events preceding the injury. In winter, Ondřej arrived to manage the farm in the village of Hůrka, finding a horrible mess and a bunch of hostile and lazy employees. He succeeds to tame a runaway horse whom the drunk whip Opluštil failed to handle. When another whip, Varga, beat his wife in drunkenness the next day, Ondřej stood up for her. Most of the villagers were employed in the nearby big quarry and parquet-producing factory, and there was thus a lack of labour for the farm. The feeders Tancoš and Cimler, whose respect Ondřej gained by successfully managing the confinement of the best cow, became his best support. Ondřej began to be fond of Cimler's daughter Marta, the local teacher. Marta, however, was in love with the married manager of the quarry, Haničinec. Ondřej, on the contrary, failed to notice the infatuation of seventeen-year old student Jana. In spring, Ondřej decided to get hay from the yet uncultivated mountain meadows. The farm slowly began to prosper. The local people appreciated this, but the young manager's uncompromising behaviour also won him several dangerous enemies. One night, on his way to a distant cowshed, three drunk men spied upon him and injured him severely in a consequent fight. Ondřej is taken away by an ambulance. The whole village gathers around the car, headed by the weeping Jana.