Závrať  (Vertigo)
R: Karel Kachyňa V: Filmové studio Barrandov, 1962 Sk: Novotný - Kubala VV: Antonín Bedřich N: novela Závrať S: Jan ProcházkaKarel Kachyňa PR: Jaromír Dvořáček AR: Lubomír BřinčilIrena Vachatová K: Josef Vaniš DK: Stanislav Milota AK: Václav Helliman Hu: Novák Jan (skladatel); archivní – Karel Hašler: píseň Po starých zámeckých schodech, píseň To bylo v háji v měsíci máji Nahr: FISYO, Orchestr Gustava Broma Dir: František Belfín T: Karel Hašler Zp: sbor Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Lída NovotnáSlávka Tišnovská Ma: Miloslav JanderaBožena DošláMilan Novák St: Jan Chaloupek Zv: Jiří LenochBrunclík Bohumír /zvukové efekty/Jiří Kejř H: Eva Šolcová (Božka Martinová), Skála Petr (herec) (řidič Gabriel zvaný Gába), Hlušička Karel [dab] (hlas Gáby), Oldřich Velen (geolog Basař), Jaroslav Radimecký (hospodský Martin, Božčin otec), Karel Hospodský (vedoucí geologů ing.Pernikl), Míla Myslíková (opuštěná žena), Jiří Bednář (četař), Petr Dufek (tanečník), Iva Váchová (tanečnice), Jiří Tuček (svobodník), A. Bartáková (žena v paneláku) Spol: Miloš ČervinkaJana BeránkováJana Kulhánková Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 08.02.1963 © Národní filmový archiv 
 
   Na Moldavě v Krušných horách hledají geologové ložiska cínové rudy. Bydlí a stravují se v malém hotýlku, který vede vdovec Martin. Pomáhá mu jeho sedmnáctiletá dcera Božka. Božka se zamiluje do řidiče Gáby a různými "schválnostmi" se mu snaží překazit jeho časté zálety v blízkém městě. Gába zpočátku o děvče nestojí, postupně však začne podléhat její mladistvé čisté lásce a jednoho dne ji políbí. Večer však opět stráví s náhodnou známou. Po návratu smutně pozoruje Božku a její přátele při tanci na večírku. Po skončení najde dívku ve svém pokoji. V tu chvíli si Gába uvědomí, že má Božku doopravdy rád. Přesto ji pošle pryč. Když se ráno probudí, je hotýlek prázdný. Všichni šli na nádraží vyprovodit Božku, která odjíždí do Prahy na studia. Gába utíká za nimi, ale je pozdě...
   In Moldava in the Ore Mountains, a group of geologists searches for tin ore. They live and eat in a small hotel headed by widower Martin, helped by his seventeen-year old daughter Božka. Božka falls in love with driver Gába and tries to stop his frequent trips to visit girls in a nearby city with various "intentional acts". Gába first does not show any interest in the girl, but gradually begins to succumb to her youthful innocent love and one day kisses her. He, however, again spends the evening with an accidental acquaintance. Upon his return, he sadly watches Božka and her friends dancing at a party. When the party is over, Gába finds the girl in his room. At that instant, he realizes he really loves her, but nevertheless sends her away. When he wakes up in the morning, the little hotel is empty. Everybody has gone to the railway station to say good-bye to Božka leaving for Prague to study. Gába runs after them, but it is already too late...