Zabitá neděle  (Squandered Sunday, A)
R: Drahomíra Vihanová V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Švabík - Procházka VV: Richard Němec N: novela Zabitá neděle S: Drahomíra VihanováJiří Křenek TS: Drahomíra VihanováPetr Volf PR: Milan Jonáš AR: Karel SmyczekAnna Pokorná K: Petr VolfZdeněk Prchlík AK: Jaroslav Kupšík Hu: Jiří Šust; archivní – píseňpíseň Ej, čo koho do toho, že já Marku lúbim Nahr: Kmochova hudba Kolín, Sovadina Petr Dir: Jan Vostrčil Zp: Kühnův smíšený sbor - ženský sborPalúch Ivan [dab]Bořivoj Navrátil Arch: Vladimír Labský Kost: Jarmila KonečnáEliška HofováJana Ledecká Ma: František Novotný St: Miroslav Hájek Zv: Dobroslav Šrámek Op: Říčka František pplk. H: Ivan Palúch (nadporučík Arnošt), Navrátil Bořivoj [dab] (hlas Arnošta), Míla Myslíková (číšnice Marie), Ota Žebrák (podplukovník Prcek), Petr Skarke (poručík Ivan), Sloup Václav [dab] (hlas Ivana), Irena Boleslavská (holčička Ingrid), Vladislav Dražďák (řidič), Jan Vostrčil (kapelník), Alexandra Haškovcová (blondýnka), Marcela Mlacovská (tmavovláska), Josef Kubíček (vrchní), Jarmila Orlová (Polka), E. Bartková (Polka), Hana Vítková (zlatovláska), Andresíková Jana [dab] (hlas zlatovlásky), Olga Jungová (starší žena), František Nechyba (Grizzly), Prachař Ilja [dab] (hlas Grizzlyho), Rudolf Netáhlík (kuchař), Marta Záhorová (uklízečka), Richard Záhorský (kněz na pohřbu), Jiří Stehno (důstojník), Zdeněk Bittl (důstojník), A. Vilím (důstojník), Luděk Forétek (farář), Jan Vostrčil (kapelník), L. Lindr (číšník), Holub Miloslav [dab] (hlas vrátného), V. Břinčil (hudebník), M. Cabrnoch (hudebník), F. Hruška (hudebník), J. Hruška (hudebník), A. Janda (hudebník), R. Knížek (hudebník), J. Sever (hudebník), Čočková Helga [dab] (hlas tmavovlásky) Spol: Ivana NevolováJarmila FulínováJitka ŠulcováAleš Voleman Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 00.04.1990 
 
   Důstojník Arnošt se na pohřbu své matky znovu setká s dívkou, kterou kdysi miloval. Po obřadu se musí vrátit do Josefova, kde má na starosti ostrahu vojenských objektů. Život v pevnostním městě je neutěšený a stejně neutěšená je i situace Arnošta, který ve vojenském stereotypu nenachází žádný smysl. Mechanicky vykonává své povinnosti, večer navštěvuje místní hospodu, kde se opíjí někdy za své, někdy za peníze své milenky číšnice Marie. Marie ho miluje, ale pro Arnošta je jen náhradou za lásku, kterou zanechal v rodné vsi. Často na ni vzpomíná a obraz dívky se mu vrací do snů i při milování s Marií. Ve vzpomínkách se mu objevují i nepříjemné okamžiky, které znásobují jeho znechucení vším, co dělá. V nedělním odpoledni se nepříjemně chová k dívkám, které se opalovaly ve vojenském prostoru. Jedna z nich mu řekne, že je zlý člověk. Arnošt se večer znovu opije a pohádá se krutě a cynicky s Marií. V pustém kasárenském pokoji nabije revolver, namíří na sebe a vystřelí. - Místo něho přednáší vojákům o ochraně před atomovým výbuchem jeho kamarád Ivan.
   At the funeral of his mother, officer Arnošt meets again with a girl he used to love long ago. After the ceremony, he must return to the town of Josefov, where he is responsible for the security of the military installation. Life in the fortified town is cheerless and equally disconsolate is Arnošt, who does not find any sense in the military life. He mechanically carries out his duties and, in the evenings, visits the local pub only to get drunk - some times at his own cost, another time at the expense of his lover, waitress Marie. Marie loves him but for Arnošt, she is solely a substitution for the love he has left behind in his native village. He often recalls her in his memories and her image keeps reappearing to him both in his dreams and in his love-making with Marie. But there are also unpleasant moments popping-up in his memories which deepen his disgust with everything he does. One Sunday afternoon, he behaves harshly to some girls who are sunbathing at the military premises. One of them labels him an evil man. In the evening, Arnošt gets drunk again and has a cruel and cynical quarrel with Marie. In the desolate space of his barrack room, he loads his gun, points it at his head and shoots. - Now, Arnošt's friend Ivan lectures to the soldiers instead of him on protection against nuclear explosions.