Zabil jsem Einsteina, pánové...  (I Killed Einstein, Gentlemen!)
R: Oldřich Lipský V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Novotný - Kubala Dr: Sergej Machonin VV: Jiří Krejčí N: Josef NesvadbaMiloš MacourekOldřich Lipský S: Josef NesvadbaMiloš MacourekOldřich Lipský TS: Miloš MacourekOldřich Lipský PR: Tomáš Svoboda AR: Stanislava HutkováMarta Kunstová K: Ivan Šlapeta DK: Emil Sirotek AK: Richard Valenta Hu: Vlastimil Hála; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta (Proč bychom se netěšili), Wolfgang Amadeus Mozart: převzatá Sonáta e moll Nahr: FISYO, Taneční orchestr Václava Hybše Dir: Štěpán Koníček Arch: Jindřich Goetz Výtv: Vladimír Dvořák Kost: Pištěk Theodor ml.Fernand VáchaMagdalena LautnerováJaroslava Adámková Ma: Jiří HurychMiloš BobekJiřina Pahlerová St: Miroslav Hájek Zv: Jiří Kejř H: Jiří Sovák (profesor David Moore), Jana Brejchová (doktorka historie Gwen Williamsová), Lubomír Lipský (profesor Frank Pech), Iva Janžurová (Betsy, Frankova žena), Petr Čepek (profesor Albert Einstein), Radoslav Brzobohatý (profesor Robert Grant), Svatopluk Beneš (tajemník OSN Giacometti), Jan Libíček (Smith, člen Grantovy bandy), Viktor Maurer (sekretář OSN Snyder), Miloš Kopecký (bankéř Guido Wertheim), Stella Zázvorková (Vilma, Wertheimova žena), Oldřich Musil (rektor Rath), Josef Hlinomaz (inspektor policie), Karel Effa (zástupce velitele policie), Josef Bláha (ředitel fyzikálního ústavu), Josef Kemr (vynálezce profesor Hughes), Vladimír Hlavatý (rada Vágner), Josef Beyvl (chlípný profesor Wurm), Zdeněk Dítě (režisér v Národním divadle), Andrea Čunderlíková (klapka), Vlastimil Hašek (inspicient), Ivo Gübel (fiakrista), Otto Lackovič (asistent), Vydra Václav ml. (režisér), Helena Růžičková (kuchařka), Josefa Pechlátová (Laurinová), Karel Pavlík (mluvčí zmutovaných mužů), Regina Rázlová (skriptka), Jaroslav Štercl (vrchní Franc), Jiří Krampol (asistent), Jarmila Gerlová (herečka Swansonová), Zdeněk Braunschläger (jídlonoš), Marta Richterová (maskérka), Jiří Hálek (člen Grantovy bandy), Vladimír Zátka (malý František, Frankův otec jako), Jindřich Narenta (televizní hlasatel), Jedlička Antonín [dab] (hlas počítače), Jan Pohan (pobočník), Oldřich Velen (dirigent v Národním divadle), Vladimír Hrubý (planetář), Dana Hlaváčová (komorná Emilka), Jiří Lír (lékárník Lier), Luba Skořepová (dáma s lorňonem), Oldřich Dědek (policista), Mirko Musil (delegát-muž s ňadry), Stanislav Litera (delegát-muž s ňadry), Josef Hajdučík (delegát-muž s ňadry), Stella Májová (manželka), Marcela Mlacovská (manželka), Jitka Cerhová (manželka), Jana Krampolová (manželka), H. Bohatová (manželka), Petra Černocká (posluchačka), Lorna Homoláčová (posluchačka), Karel Engel (policista), Plachý Jiří (3) (policista), Jaroslav Tomsa (policista), Karel Vítek (policista), Ladislav Dražan (vrchní), Jana Sedlmajerová (studentka Geislerová), Karel Hejsek (kameraman), Rudolf Jokl (kameraman), Jaroslav Kupšík (kameraman), Václav Štekl (muž-barmanka), Hana Houbová (dáma ve společnosti), Vlastimil Chejn (mechanik), Oldřich Lukeš (generál), Jan Maška (delegát), Vladimír Navrátil (delegát), Robert Morávek (vrátný v Národním divadle), Pavel Navara (pilot), Josef Mojžíš (zvukař), Jarmila Orlová (konferenciérka), Ivo Palec (asistent), Eva Rubínová (laborantka), Svatopluk Skládal (nosič), Václav Halama (pomocník nosiče), Miroslav Smrček (asistent kamery), Antonín Soukup (šlechetný pán), Jan Víšek (asistent), Otakar Rademacher (pilot), Pavel Jareš (host), Vilém Lipský (host), František Šeba (host), Adolf Široký (host), M. Jelínek (host), Alois Zouhar (hudebník), Josef Puffler (hudebník), Václav Čechák (hudebník), Hilbert (hudebník), Král Vladimír (2) (hudebník), D. Špačková (posluchačka), Zuzana Talpová (asistentka), Vondráček (Clark), Leichner (pianista), Kreuzmannová Alena [dab] (hlas ženské podoby Franka Pecha), sbor Národního divadla v Praze Spol: Věra RathováJitka ŠulcováJaromír Švarc Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 27.02.1970 
 
   Na počátku třetího tisíciletí se situace lidstva velmi zhoršila. Utajené pokusy s bombou G způsobily ženám růst vousů a ztrátu schopnosti rodit děti. Jedinou nadějí je expedice, kterou hodlá ve svém stroji času podniknout profesor Moore do Prahy roku 1911, aby tam zabil profesora Einsteina, jehož propočty vedly ve svém důsledku až k výrobě bomby G. Moora doprovází matematik Frank Pech a pohledná historička Gwen Williamsová. Plán vychází z historických záznamů, podle nichž Einstein v domě bankéře Wertheima málem zahynul pod těžkým lustrem, který spadl na místo, kde chvíli předtím stál. Trojice má tragédii jenom napomoci tím, že zmaří vědcovu záchranu. Stroj v Praze přistane, ale vše se postupně hatí. Frank se seznámí s geniálním počtářem a velkým uličníkem Františkem, svým budoucím otcem. Chlapec zahyne místo Einsteina a Frank, který se nemohl narodit, mizí. Expedice se nezdařila. Moore si vyjedná opakovaný pokus. Gwen tentokrát zvolí vůči Einsteinovi ženské zbraně, přesvědčí ho, aby nechal fyziky a věnoval se hře na housle. Po návratu do budoucnosti je vše jinak. Moore s hrůzou zjistí, že je jediným pravým mužem. Chemie, která v nové historii ovládla svět místo fyziky, způsobila mužům "ženskou" mutaci, která jim zabránila mít potomky. Moorovi nezbývá než zplodit nové generace a vynalézt "spásnou" atomovou bombu.
   It is the beginning of the third millennium and the situation of the human race is critical. Secret experiments with the G bomb has caused women to grow beards and completely lose their ability to bear children. The only hope is an expedition which Professor Moore wants to make in his time machine, planning to go to Prague of 1911 and kill Professor Einstein, whose calculations eventually resulted in the production of the G bomb. Moore is accompanied by mathematician Frank Pech and pretty historian Gwen Williams. Their plan is based on historical records, according to which Einstein almost died in the house of the banker Wertheim, standing under a heavy chandelier which fell on the exact spot he had stood on just a while ago. The task of the group of three is only to help the tragedy a little - to thwart the scientist's rescue. The time machine lands in Prague but, gradually, everything goes wrong. Frank makes friends with an ingenious little arithmetician and great rascal named František, his future father. But the boy dies instead of Einstein and Frank - who thus could not have been born - disappears in an instant. The expedition has failed. Moore asks for a new attempt. This time, Gwen decides to use her women's charms against Einstein, convincing him to abandon physics and take up a career playing the violin. But when the expedition returns to the future, everything has changed. Moore finds out to his horror that he had remained the only one real man. Chemistry, which came to rule the world in the new history instead of physics, caused a "female" mutation to men, preventing them from having any descendants. Moore can do naught else but engender new generations and invent the "salutary" nuclear bomb.