Za pět minut sedm  (Five Minutes to Seven)
R: Pavel Hobl V: Filmové studio Barrandov, 1964 Sk: Švabík - Procházka Dr: Marcela Pittermannová VV: Ladislav Kalaš N: rozhlasová hra Za pět minut sedm, Pavel Tumlíř: rozhlasová hra S: Pavel HoblMilan Pavlík TS: Pavel Hobl AR: Růžička Jiří st.Jaroslav TomsJiří MinaříkVěra Manglová K: Jiří Vojta DK: Karel Dobřichovský AK: Jiří PolákLadislav Vinklárek Hu: Karel Krautgartner; archivní – Johann Strauss: převzatá Radeckého pochod, převzatá Bruslaři, lidová píseň: píseň U panského dvora Nahr: Jazzový orchestr Čs.rozhlasu Dir: Karel Krautgartner T: František Jaroslav Vacek-Kamenický Zp: sbor dětský Arch: Karel Lier Výtv: Jan Brychta Kost: Jan BrychtaFrantišek KaulerMarie Rubášová Ma: Ladislav BacílekLibuše ŠvejdováLadislav Smrčka St: Josef Dobřichovský Zv: Jiří PavlíkBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Tr: Karel DobřichovskýJiří PolákLadislav VinklárekJiří Vojta H: František Filipovský (ředitel školy), Vladislav Dražďák (generál Hanousek), Jana Janovská (třídní učitelka Staňková), Miloš Patočka (školník), Naděžda Chmelařová (Hanouskova žena), Miloš Nesvadba (snaživý učitel), Jiří Vojta (řidič Franta), Miroslav Lang (muž z televize), Pavel Beránek (Richard, syn Hanouskových), Petr Kronďák (Tonda), Jaroslav Tomášek (Radek), Emil Karas (Venca), Jan Straširipka (Otík), Pavel Šoltys (Bohouš), Petr Vidlář (Kuba), Lucie Šafránková (Blaženka), Vilém Nazarov (chlapec), Bohouš Gaidoš (chlapec), Helena Lišková (dívka), Andrejka Vojtová (Andělka), Olga Machoninová (Milunka), Jaroslav Štercl (průvodce), Pavel Hobl (učitel), Raoul Schránil (učitel), Bohuslav Ličman (učitel), Gustav Fischel (učitel), Rudolf Kudrnáč (učitel), Míla Myslíková (učitelka), Olga Augustová (učitelka), Blanka Blahníková (učitelka), Věra Lišková (učitelka), Miloš Švarc (učitel), Karel Vajnar (učitel), Jan Mikota (hráč šachů, muž s bradkou), Helena Růžičková (přadlena), Růžička Jiří st. (prodavač zeleniny), Jiří Vojta (voják), Petr Herrmann (Buřič), J. Juříček (Bezouška), Václav Klofát (Bengl), Čestmír Studna (Vachtrle), Vladimír Navrátil (desátník), Jaroslav Toms (lepič plakátů) Spol: Helena LehovcováLibuše Jahodová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 05.03.1965 
 
   Každý den o sedmé se z radničních hodin ozve zvonková melodie. Hodiny obsluhují pionýři Tonda a Radek. Společně s kamarádkou Andělkou věří, že s chodem hodin je spojen i život městečka. Do jejich třídy nastoupí Richard, syn generála Hanouska, který se do městečka právě přistěhoval. Richard si svým chováním sympatie spolužáků nezíská. Protežuje ho podlézavý ředitel a Richard, který si na podobné zacházení zvykl již předtím, se chová jako nafoukaný funkcionář. Jako předseda pionýrského oddílu podává hlášení o takzvané "zájmové činnosti", i když ve skutečnosti na škole neexistuje. Na návrh ředitele o ní Richard napíše do Pionýrských novin. Jeho článek vzbudí zájem televize, která chce o škole natočit podrobnější informaci. Před ohlášeným příjezdem televizního štábu ředitel zjistí, že Richard si všechny aktivity vymýšlel. Situace se dá zachránit jen dalším podvodem. Ředitel uspořádá na náměstí slavnost, na níž pozve Richardova otce. Shromáždění na náměstí čeká na ředitelův projev. Blíží se sedmá hodina a je třeba natáhnout hodiny. Ředitel však Tondu a Radka nepustí, a tak se s hodinami zastaví život celého městečka. Richard odjíždí z města s otcem, který byl přeložen na další působiště. Všechno mohou zachránit ještě chlapci s Andělkou, na něž kouzlo neplatí.
   Every day at seven, the melody of chimes is heard from the town hall clock, attended to by two pioneers, Tonda and Radek. The two boys, along with their girlfriend Andělka, believe that the life of the little town is connected to the running of the clock. There is a newcomer to their class, Richard, son of General Hanousek, who has just moved to the town. Richard's behaviour does win him any friends - he is favoured only by a fawning teacher, and Richard, used to receiving such attention, acts like a swollen-headed functionary. As the pioneer's group chairman, he writes reports on its so-called "hobby activities" although, in fact, there is no such thing at the school. Upon the suggestion of the headmaster, Richard nevertheless writes an article about to the Pioneers' Review. His article attracts the interest of Czechoslovak television, who wants to film a more detailed account of the school. But before the announced TV crew arrives, the headmaster finds out that all the activities were only made-up by Richard. The situation can be saved only by another swindle. The headmaster organizes a feast at the main square and invites Richard's father to attend. People and pupils gather on the square, waiting for the headmaster's speech. Soon, it will be seven, and the town clock needs a wind-up. But the headmaster does not let Tonda and Radek leave, the clock stops and with it also stops the life of the whole town. Richard leaves with his father, who has been transferred. But everything still can be saved by the boys and Andělka, who are resistant to the magic.