Vysoká zeď  (High Wall, The)
R: Karel Kachyňa V: Filmové studio Barrandov, 1964 Sk: Švabík - Procházka VV: Kučera Jaroslav (výroba) N: Jan Procházka S: Jan ProcházkaKarel Kachyňa TS: Karel Kachyňa PR: Milada Mikešová AR: Lubomír BřinčilIrena Vachatová K: Josef Vaniš DK: Václav Helliman AK: Bohumil Vodička Hu: Novák Jan (skladatel); archivní – Ludwig van Beethoven: převzatá Pro Elišku (Für Elise) - klavírní skladba a moll Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Leoš Karen Kost: Karel PostřehovskýJaroslav HolubIda Šmídková Ma: Stanislav PetřekJiřina BissingerováRudolf Buneš St: Jan Chaloupek Zv: Jiří LenochBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Radka Dulíková (Jitka), Vít Olmer (nemocný mladík), Helena Kružíková (Jitčina matka), Václav Lohniský (domovník), Ivana Bílková (ošetřovatelka), Josef Koza (zřízenec), Marian Jirásko (Láďa, Jitčin bratr), Andrea Čunderlíková (dívka) Spol: Jana KulhánkováMiroslava VopěnkováLeopold Zeman Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 19.06.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Třináctiletá Jitka se vyučování ráda osaměle toulá po Praze. Mrštná dívka také ráda prolézá dvorky v okolí činžáku, kde bydlí.Tak jednoho dne objeví vysokou zeď a za ní zahradu nemocnice. Je léto a každé odpoledne vyváží ošetřovatelé na zahradu mladíka,který je po úrazu upoután na invalidní vozík. Jitka mladíka povzbuzuje při jeho snahách o chůzi. Nesourodá dvojice si každý den přátelsky povídá a Jitka nosí na schůzky jako dárek různé oblázky. Mladíka jeho zdravotní stav deprimuje a není na Jitku vždycky vlídný. Pak se však nedorozumění urovná a dívka vypráví o svém učinkování v roli Sněhurky ve školním představení. Slíbí mladíkovi, že se mu přijde ukázat ve svém kostýmu. Nastanou deště a přeruší se tak Jitčiny návštěvy. Když konečně vysvitne slunce, běží Jitka do nemocnice a po cestě koupí dvě porce zmrzliny. Mladík sedí v zahradě na lavičce s mladou ženou a jejich chování je láskyplně důvěrné. Jitka, zklamaná ve svém dětské lásce, ze zahrady uteče. Rozpláče se až za zdí. Vzápětí najde opuštěnou mourovatou kočku a vezme ji do náručí. Zdá se, žena svůj dětský žal brzy zapomene.
   After school, thirteen-year old Jitka likes to wander alone through Prague. The brisk girl also likes to sneak around the backyards surrounding the block of flats where she lives. One day, she discovers a high wall and a hospital garden behind it. It is summer and every afternoon, the nurses bring a young man bound to a wheelchair after an injury to the garden. Jitka begins to encourage the young man in his attempts to walk. The incongruous couple begins to have a friendly talk every day and Jitka always brings various cobblestones as a gift. The young man is depressed by the state of his health and is not all the time gracious to Jitka. The misunderstanding gets sorted up and the girl talks about her role as Snow White in a school performance. She promises the young man to present herself in her costume. The subsequent rains, however, interrupt the girl's visits. As soon as the sun finally shines out, Jitka runs to the hospital, buying two ice creams on the way - only to find the patient sitting on a garden bench with a young woman, the couple immersed in an intimate conversation. Jitka, disappointed in her childish love, runs away from the garden, but waits to burst into tears until she is behind the wall. Soon, she finds an abandoned tabby and takes it into her arms. It seems she will forget about her childhood sorrow very soon.