Všichni dobří rodáci  (All Good Fellow-Countrymen)
R: Vojtěch Jasný V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Šmída - Fikar Dr: Václav Nývlt VV: Jaroslav Jílovec N: Vojtěch Jasný S: Vojtěch Jasný TS: Vojtěch Jasný PR: Jaromír Dvořáček AR: Lubomír BřinčilLadislava Boudová K: Jaroslav Kučera DK: Karel Ludvík AK: Jiří Pospíšil Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Ruggiero Leoncavallo: převzatá Komedianti /I Pagliacci/, Svatopluk Havelka: píseň Oslavná úvodní píseň, píseň Chválu vzdejme, píseň Vrť se, dievča, píseň Ej, svítilo slunéčko, Josef Šustr: píseň Kladno, ty černé Kladno, píseň Holka neznámá, dej mi na dráma, bych si zakouřit moh', Jaroslav Křička: píseň Bábinčin maršovský valčík, píseň Byla noc krásná májová, píseň Pilo by se, pilo, píseň Čerešničky, čerešničky, čerešně, píseň Padá, padá rosenka, Ruggiero Leoncavallo: píseň Směj se, paňáco, píseň Na osice listí vadne, Václav Dobiáš: píseň Budujeme (Teď když máme co jsme chtěli), Seidel Jan (hudba): píseň Kupředu, zpátky ni krok Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Pavel KoptaJindřich TydrychPetr Křička Zp: sborVáclav BabkaDrahomíra HofmanováVladimír MenšíkLubomír KostelkaWaldemar MatuškaKarel Augusta Arch: Karel Lier Výtv: Ester Krumbachová Kost: Ester KrumbachováFrantišek ZapletalVlasta Malíková Ma: Oldřich MachVlasta Matuchová St: Miroslav HájekJan Kučera Zv: Dobroslav Šrámek Op: František Unčovský kom: Martin Růžek H: Radoslav Brzobohatý (sedlák František), Věra Galatíková (Františkova žena), Vlastimil Brodský (varhaník Očenáš, předseda KSČ), Eva Blažková (Očenášova žena), Waldemar Matuška (sedlák Zášinek), Marie Málková (Zdena, Zášinkova žena), Vladimír Menšík (Jořka Pyřk zvaný Kradák), Pavel Pavlovský (listonoš Bertin), Drahomíra Hofmanová (vdova Machačová zvaná Veselá vdova), Václav Babka (krejčí Franta zvaný Lampa), Růžena Merunková (Lampova žena), Jiří Tomek (polír Máčala, tajemník národního v), Václav Lohniský (domkář Zejvala, předseda družstva), Ilja Prachař (fotograf Josef Plecmera), Jaroslava Vysloužilová (Fana, Plecmerova žena), Karel Augusta (zedník Joza Trňa), Helena Růžičková (hostinská Božka), Zdeněk Kutil (Arnošt), Jaroslava Tichá (Anděla, Zášinkova hospodyně), Oldřich Slavík (kaplan), Alexandra Korytová (Marie, Františkova dcera, jako dít), Michaela Černá (Marie, Františkova dcera, jako dív), Josef Hlinomaz (malíř Frajz), Svatopluk Skládal (obchodník Juchta), Karel Vochoč (Peton, nový předseda národního výb), Vladimír Ptáček (řezník Rabona), Milan Sandhaus (sedlák Jindřich Kurfiřt), Ivana Bílková (Kurfiřtova žena), Oldřich Velen (příslušník VB), Ludmila Lebedová (učitelka), Oldřich Vykypěl (farář), Lubomír Kostelka (Véna), Jiří Kodet (příslušník SNB s knírkem), Jindřich Bonaventura (tajný), Bohumil Koška (tajný), Jaromír Knittl (tajný), Josef Dziedzic (hudebník), Jaromír Hons (hudebník), Otakar Horký (hudebník), Adolf Peterka (sedlák), Miroslav Částek (saxofonista), František Kašpar (ladič), Jana Marková (Emča), Novák Zdeněk (2) (zapisovatel Peroutka), Bohuš Pastorek (lékař), Plachý Jiří (2) (Fanoš), Jan BáčaMilada BurešováAntonín DivokýDostál František (2)Leopold FricJan MauerAnna NavrátilováJiří NěmecRudolf StaudJan ŠtafaFrantišek Unčovský Chor: Karel VrtiškaOlga Ferebauerová Spol: Vilemína BinterováJosef Kraus Stp: 116.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 04.07.1969 
 
   Mozaika osudů obyvatel jedné jihomoravské vesničky po skončení druhé světové války. Máj 1945. Atmosféra je plná nadšení a nadějí do budoucnosti. Varhaník Očenáš nacvičuje sborovou píseň oslavující sovětské vojáky. Nenapravitelný zloděj Jořka Pyřk ukradne auto po Němcích a pracovitý sedlák František s chutí oře na poli. Předjaří 1948. Komunisti se chopili moci a lidé se rozdělují do různých táborů. Někteří hospodáři, spíše ti líní a méně schopní, se dali na politiku a ustavili akční výbor. Ze vsi vyštvali největšího sedláka Kurfiřta a zabrali jeho grunt. Červen 1949. Lidé žijí v nejistotě a obavách z nových poměrů. Pošťák Bertin je nešťastně zastřelen. Bezpráví zasáhne faráře, který je zatčen. Očenáš považovaný mylně za původce této křivdy, musí opustit vesnici. Červenec 1951. Jořka si ze strachu před nástupem do vězení raději sám způsobí otravu krve a zemře. Podzim 1951. Druhý největší sedlák ze vsi Zášinek má výčitky svědomí kvůli své mladičké židovské ženě, se kterou se za okupace rozvedl, a ona zahynula v koncentračním táboře. Po jedné prohýřené noci Zášinka zabije býk. Červen 1952. Poctivý sedlák František, který se těší ve vsi velké autoritě, odmítne podepsat vynucený vstup do zemědělského družstva. Pro ostatní vesničany je vzorem, a tak jej noví mocipáni jednoho dne odvlečou. Vánoce 1954. Na smrt nemocný František utekl z trestné vojenské služby domů. Všichni se semknou, aby ho ochránili. Jaro 1955. Ještě slabý, ale uzdravený František zase hospodaří. Léto 1957. Funkcionáři znovu naléhají, aby sedláci vstoupili do družstva. Když Bezpečnost odvede Františka, všichni podlehnou nátlaku. Zima 1958. Františka přiměje ke vstupu do družstva až zoufalý stav bývalých kvetoucích hospodářství. Ve snaze o nápravu se stává se předsedou družstva. Epilog. Po letech se vrací do vsi Očenáš. S lítostí zjišťuje, že František se udřel k smrti. Zbývající rodáci zestárli, čas ohladil hrany a přinesl jim klid a smíření.
   A mosaic of the fates of the inhabitants of one of South Moravian villages following the end of the Second World War. May 1945. The atmosphere bursts with enthusiasm and hopes for future. Organ-player Očenáš rehearses a choir song celebrating Soviet soldiers. Incorrigible thief Jořka Pyřk steals a car left by the Germans, and industrious farmer František zestfully ploughs on his field. Early spring 1948. The Communists have seized power and people begin to divide themselves in opposing camps. Some farmers - usually those lazy and less capable - went in for politics and established an action committee, chasing the biggest farmer, Kurfiřt, out of the village and confiscating his vast farmstead. June 1949. People live in uncertainty and worry over the new conditions. Postman Bertin is shot by unfortunate accident. The communist injustice affects the village parish priest, who is arrested. Očenáš, mistakenly considered the originator of this wrongdoing, is forced to leave the village. July 1951. Jořka, in fear of imprisonment, does himself blood poisoning and dies. Autumn 1951. The second biggest farmer in the village, Zášinek, suffers from twinges of conscience for his very young Jewish wife whom he had divorced during the German occupation, and who died soon afterwards in a concentration camp. After one night spent in debauchery, Zášinek is killed by a bull. June 1952. The honest farmer František, who enjoys general respect and authority throughout the village, refuses to sign a document which would make him join the newly established agricultural cooperative. Being an exemplar to the rest of the villagers, he is thus kidnapped one day by those now in power. Christmas 1954. The fatally ill František escapes from the criminal military service and returns home. All the villagers unite to protect him. Spring 1955. František, still weak, but recovered, farms again. Summer 1957. The functionaries keep insisting that the village farmers join the cooperative. As soon as the police takes František away, they all give in to the pressure. Winter 1958. It is only the desperate state of the formerly thriving farms that makes František eventually join the cooperative. His honest struggle to improve the situation earns him the position of the cooperative's chairman. Epilogue. Many years have passed and Očenáš returns to the village, finding to his sorrow that František has worked himself to death. The remaining fellow-countrymen grew old, time smoothed all the edges and brought them peace and acquiescence.