Vražda po našem  (Murder Czech Style)
R: Jiří Weiss V: Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Feix - Brož VV: Jiří Pokorný N: Jan OtčenášekJiří Weiss S: Jiří Weiss TS: Jiří Weiss PR: Jan Turek AR: Václav PolákHelena Pokorná K: Jan Němeček DK: Karel Hejsek AK: Pavel Nečesal Hu: Zdeněk Liška; archivní – Pavel Blatný: píseň Slunečník, píseň Vinohrady, vinohrady, dobré vínko, Alois Jelen: píseň Zasviť mi ty, slunko zlaté /Vystěhovalec/ Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Zora GaďourkováKarel Maria Drahotín Villani Zp: Helena Blehárováhlas ženskýsbor Arch: Karel Lier Kost: Zdena KadrnožkováJarmila RomanováAnna Blažková Ma: Otakar KošťálMarie ZedníkováLadislav Smrčka St: Miroslav Hájek Zv: Ladislav Hausdorf H: Květa Fialová (korespondentka Alice Sochorová), Rudolf Hrušínský (úředník František Pokorný), Václav Voska (náměstek Karel), Vladimír Menšík (Emil, Františkův kolega), Jindřich Narenta (ředitel pobočky), Libuše Švormová (Jindřiška, Františkova švagrová), František Šlégr (vrátný), Jaroslav Solnička (předseda závodní rady), Věra Uzelacová (Jarmilka Bindrová, Františkova kol), Milivoj Uzelac (Bindr, Jarmilčin manžel), Luďa Marešová (úřednice), Gabriela Bártlová-Buddeusová (úřednice), Alex Jandouš (úředník), Vladimír Linka (úředník), Gustav Hrdlička (rekreant), Emanuel Kovařík (rekreant), Vladimír Navrátil (rekreant), Paul Leclér (rekreant), Miloslav Šindler (rekreant), Jiří Hrubý (správce chaty), František Husák (číšník), Václav Kyzlink (průvodčí na železnici), Miroslava Kozáková (úřednice), Blažek Zdeněk (2) (popravčí), Mariana Lubomírská (sekretářka), Zuzana Minichová (převlékající se dívka), František Suchomel (cizí člověk na zahradě), Vilém Pruner (manžel), Libuše Mincová (manželka), Jan Cmíral (závozník), Josef Vondráček (číšník v Lukulu), K. Janoš (úředník), H. Suchopár (příslušník SNB), Procházka dr. (oddávající úředník) Spol: Marie KoubkováJitka ŠulcováLibuše Jahodová Stp: 086.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 24.02.1967 
 
   František Pokorný se připravuje na sebevraždu a v duchu probírá události, které ho dovedly k zoufalému kroku. - Františka, pětačtyřicetiletého starého mládence, zaujme na závodní rekreaci krásná mladá žena, zahraniční korespondentka Alice Sochorová. Jeho spolubydlící náměstek Karel ho povzbuzuje při dvoření a nakonec se Františkův tajný sen stane skutečností - Alice se za něho provdá. Manželství však neprobíhá podle Františkových představ. Alice se vyhýbá milostnému životu a každou neděli odjíždí na celý týden do Prahy. František je proto věčným čekatelem lásky. Jednoho dne, jat žárlivostí a podezřením, se tajně rozjede za Alicí a zjistí zdrcující pravdu: Alice si ho vzala jen proto, aby mohl pokračovat její poměr s náměstkem Karlem. Zoufalý František se ve svých myšlenkách pokouší zabít nejprve Karla, potom Alici, ale nakonec zavrhne všechny plány a rozhodne se pro sebevraždu. Plyn tiše syčí a František čeká na smrt. V posledním okamžiku ho napadne jiné řešení - rázně si promluví s náměstkem. Jako ředitel pobočky pak žije blahobytně s Alicí a se synáčkem Robertkem. Má auto a šetří na rodinný domek a jeho spokojenost neohrožuje ani to, že mu Robertek vůbec není podobný.
   František Pokorný is just about to commit suicide and, in his mind, recollects all the events, which have resulted in this unfortunate decision. - František, a forty-five-year old bachelor, becomes attracted to a beautiful young woman, foreign correspondent Alice Sochorová, during a company holiday. His roommate, Deputy director Karel, encourages him in his wooing and František's wishful thinking eventually turns into reality - Alice marries him. The marriage, however, does not fulfil František's expectations. Alice completely avoids intimate life, leaving for Prague for a whole week every Sunday instead and making František an eternal pretender to love. One day, seized by jealousy and suspicion, František secretly sets off to follow his wife and finds out the devastating truth: Alice had married him only in order to be able to continue in her affair with Deputy Karel. In his mind, the desperate František first tries to murder Karel and then Alice, but eventually turns all such plans down and decides to commit suicide. The gas silently hisses and František waits for death. But, at the last moment, he arrives at yet another solution - to become a man of action and have a vigorous word with the deputy director. As a director of a branch of the enterprise, he then lives affluently with Alice and their little son Robertek. He has bought a car, saves to build a family house, and nothing can disturb his satisfaction with life - not even the fact that Robertek does not look like him at all.