Vražda ing. Čerta  (Murdering the Devil)
R: Ester Krumbachová V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Novotný - Kubala VV: Jaromír Kallista N: Ester Krumbachová S: Ester KrumbachováJan Němec TS: Ester Krumbachová PR: Drahomíra Králová AR: Eva Kubesová K: Jiří Macák DK: Eduard Kadeřábek AK: Jiří Kučera Hu: Angelo Michajlov; archivní – Angelo Michajlov: píseň Sněžný muž Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Ester Krumbachová Zp: Marta Kubišová Arch: Boris Moravec Výtv: Ester Krumbachová Kost: Ester KrumbachováDagmar Krausová Ma: Vladimír ČernýJaroslav Čermák St: Miroslav Hájek Zv: František Fabián Op: Kobylák Antonín /kuchař/ kom: Jiřina Bohdalová H: Jiřina Bohdalová (Ona), Vladimír Menšík (inženýr Bohouš Čert), Helena Růžičková (kartářka), Ljuba Hermanová (přítelkyně Miriam), Jana Hana Duffková (dáma), Jindřiška Gabriela Preissová (dáma), Olga Jungová (dáma), A. Květoňová (dáma), Senta Wollnerová (dáma), Angelo Michajlov (hudební skladatel), Jan Němec (divák na koncertě), Jan Mikota (pán na koncertě), Ladislav Smoček (brýlatý muž), Kvarteto města PrahyBřetislav Novotný (první housle KMP), Karel Přibyl (druhé housle KMP), Lubomír Malý (violista KMP), Jan Širc (cellista KMP) Spol: Věra Kadeřábková Stp: 072.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 18.09.1970 
 
   Ona je asi čtyřicetiletá inteligentní a pohledná, ale pohříchu zcela osamělá žena. Život zvládá docela dobře, ale když na ní dolehne "tesknice", touží po přítomnosti muže. Přijde jí proto vhod, když se telefonem ozve vemlouvavým hlasem ing. Bohouš Čert, přítel z mládí, kterého si pamatuje jako mladíka štíhlého jako panna. Večeři, na kterou ho pozvala, chystá proto s velikou péčí a dá si záležet i na svém vzhledu. Ing. Čert není po letech dávno útlý a jeho zevnějšek je dost zanedbaný. Jídlo zhltá s mlaskáním a srkáním, sní i všechny zásoby z ledničky. Jeho chování je obhroublé až arogantní, ale je to muž a Ona mu ráda odpouští. Čertovy návštěvy se opakují, a přestože se projevuje jako nevychovaný sobec, žena s ním hovoří s velikou úctou a obdivem. Stále doufá, že se nakonec Čert vyjádří a dojde ke kýžené svatbě. Kartářka, ke které Ona zajde s přítelkyní Miriam, ji před touto známostí varuje a navíc vidí v kartách záhadný pytel hrozinek. Pak jí nenasytný nápadník ohlodá nohy u stylového nábytku, přizná se, že je skutečný čert a koketuje s Miriam. Žena s ním skoncuje. Lapí ho do pytle hrozinek a jejich prodejem zbohatne. Rozhodne se financovat cestu za yettim, protože je "lepší sněžný muž, nežli žádný muž".
   She is approximately forty-years old, intelligent and attractive, but, unfortunately, lonesome as one could be. She handles her life quite well, but whenever nostalgia falls upon her, she begins to long for a man. Thus she is happy when an engineer named Bohouš Čert [Devil], a friend from her youth, whom she still recalls being as slim as a maiden, rings her up and talks to her in a coaxing voice. She invites him to dinner, which she prepares with the greatest care, and also pays a lot of attention to her looks. But, after all those years, Engineer Čert when he arrives is far from slim, and is even rather dilapidated. He gulps his food with constant smacking and slurping, and eats everything out of the fridge. His behaviour is rude, even arrogant - but, see, this is a Man and She gladly forgives him everything. Čert's visits begin to repeat, and although he behaves as an ill-mannered egoist, woman addresses him with great respect and admiration - still hoping that Mr Čert will eventually express himself and that it will finally come to the desired wedding. A fortune-teller She visits with her girlfriend Miriam warns her against the acquaintance and moreover foresees a mysterious sack of raisins in the cards. The insatiable wooer then gnaws at the legs of her stylish furniture, shows himself to be a real devil and begins to flirt with Miriam. She breaks up with him, captures him in a sack of raisins and gets immensely rich on their sale. Eventually, she decides to finance an expedition to find the yeti - since "the Abominable Snowman is better than no man".