Volejte Martina  (Ring Up Martin)
R: Milan Vošmik V: Filmové studio Barrandov, 1965 Sk: Švabík - Procházka Dr: Marcela Pittermannová VV: Jaroslav Jílovec N: Ota Hofman S: Ota Hofman PR: Jan Mimra K: Jan Novák DK: Rudolf Jokl Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Svatopluk Havelka: píseň Jednou nebudeme malí, Karel Mareš: píseň Oliver Twist, Jiří Šlitr: píseň Po babičce klokočí, píseň Měl dědeček kolotoč, sežral mu ho červotoč, John Gollwell: píseň Já miluji jen vás Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Josef BruknerRostislav Černý Zp: sbor dětskýEva PilarováWaldemar MatuškaKarel Štědrý Arch: Vladimír Labský Kost: Karel Postřehovský Ma: Oldřich Mach St: Miroslav Hájek Zv: Emil Poledník Op: Kapitán Jaroslav kpt.Plechatý Josef pplk. H: Jaroslav Vízner (vyšetřovatel VB dr.Martin Martin), Martin Růžek (plukovník VB), Vladimír Hrubý (příslušník VB Kraus), Oldřich Musil (příslušník VB Čermák), Saša Brejcha (Radek Benda), Eman Fiala (vrátný), Juraj Herz (zloděj Charland), Gustav Hrdlička (Charlandův společník), Monika Švábová (telefonistka VB), František Vicena (montér v garážích), Josef Koza (montér v garážích), Vlastimil Hašek (poručík VB), Jan Pohan (praporčík VB), Emil Kavan (rotný VB), Gabriela Bártlová-Buddeusová (okradená mlékařka), Stanislav Neumann (majitel kolotoče), Vladimír Menšík (nadpraporčík VB), Jiří Menzel (strážmistr VB), Karel Smyczek (pikolík, člen Ligy spravedlivých), Zdeněk Prokeš (člen Ligy spravedlivých), Miroslav Vladyka (člen Ligy spravedlivých), Lucie Žulová (členka Ligy spravedlivých), Andrea Čunderlíková (členka Ligy spravedlivých), Josef Schmied (provazochodec), Karel Schmied (provazochodec), Helena Lišková (holčička s kávomlýnkem), Margit DubováMarcela JandováVilém Fleischmann Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 02.09.1966 
 
   Dva příběhy, jejichž hlavní postavou je vedoucí dětského oddělení VB, sympatický detektiv dr. Martin. Tři láhve - Za svítání detektiv Martin sleduje ve své felicii městskými ulicemi mlékárenské auto, které skládá postupně svůj náklad u prodejen. U jedné mlékárny zahlédne chlapce, který vzal z bedny tři láhve. Po krátké honičce Martin malého zloděje chytne. Je to Radek, uprchlík z dětského domova. V Martinově kanceláři se kluk umyje a vyndá věci z kapes. Před odchodem na poradu strčí Martin do kapsy chlapcův notes s cizokrajnými známkami. Během jednání se dozví, že v Praze došlo k loupeži cenných známek. Martin překvapí kolegy, když hledané známky vyndá z kapsy. Radek našel známky v odstaveném poštovním voze, kde se ukrýval spolu se psem, pro kterého kradl mléko. Lupiči jsou pochytáni a Radek se musí vrátit do domova. Létající kolotoč - V malém městečku je pouť. Detektiv Martin má vyšetřit, kdo přemístil koně z kolotoče na kostelní věž. Po náročném pátrání objeví policista partu dětí, které si říkají Liga spravedlivých. Děti se mstí dědovi, který obsluhuje kolotoč. Domnívají se, že je šidí příliš krátkými jízdami své atrakce. Martin zjistí, že děda se řídil svým špatně fungujícím budíkem, a uvede situaci do pořádku.
   Two stories whose main character is the head of the children's police department, likeable detective Martin. Three Bottles - At dawn, detective Martin rides his Felicia car through the city streets, following a dairy car, which is delivering milk to the shops. In the front of one dairy shop, Martin spots a boy taking three bottles of milk from the case. After a short pursuit, the detective catches the little thief. It turns out to be Radek, a refugee from a children's home. In Martin's office, the boy is told to wash up and empty out his pockets. As Martin leaves for a meeting, he slips the boy's album with exotic stamps into his pocket. At the meeting, he is told that a collection of valuable stamps was stolen in Prague. To great surprise of his colleagues, Martin produces the very searched-for stamps out of his pocket. Radek had found them in a post car on a siding where he was hiding with a dog for whom he stole milk. The thieves are caught and Radek must return to the children's home. Flying Merry-Go-Round - There is a fair in a small town. Detective Martin has been appointed to investigate who had moved the horses from a merry-go-round to the town's church tower. After an exhaustive investigation, he discovers a gang of children calling themselves The League of Justice. The children are taking their revenge on the old man who runs the merry-go-round, thinking he cheats upon them by cutting short the rides on his attraction. Martin eventually finds out that the old man only followed his broken alarm clock, and puts everything in order.