Uprchlík  (Runaway,The)
R: Herrmann Zschoche V: Filmové studio Barrandov/DEFA, 1961 Sk: Hanuš - Jelínek Dr: Margot BeichlerVáclav Jelínek VV: Jiří BečkaHans Mahlich N: povídka Igelfreundschaft S: Martin ViertelHerrmann ZschocheJan ProcházkaVodička Rudolf (české dialogy) PR: Zdenka Petřková AR: Eva MičulkováMiloslav Čech K: Josef Novotný AK: Miloš ŠauerKarel Dobřichovský Hu: Miloš Vacek; archivní – píseň Celá země jarem zkrásnělá, píseň Vstaňte již, zní kohouta hlas Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Zp: sbor dětský Arch: Jaroslav KrškaPaul Lehmann Kost: Ilse WinkleRůžena Adamcová Ma: Jiří ŠimonKurt Tauchmann St: Jiřina Lukešová Zv: Karel ZákoraKurt Eppers H: Lutz Manke (Heiner), Anna Kotroušová (Jana), Michael Nathan (Felix), Horst Kube (Heinerův otec, horník), Karla Runkehl (Heinerova matka), Otto Dierichs (učitel), Oldřich Lukeš (Janin otec, kapitán pohraničníků), Adolf Král (pohraničník František), Dieter Perlwitz (německý pohraničník), Stanislav Oubram (pohraničník), Zdeněk Novotný (pohraničník), Joachim Krause (Tipp), Klaus Schulz (Horst) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 30.06.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Německý chlapec Heiner žije v pohraniční obci Jugenthal v Německé demokratické republice. Jednoho dne najde na hranici ježka s kroužkem na zadní nožičce. Odnese si ho domů a těší se s ním. Děti z Jugenthalu dostanou pozvání od dětí z české vesnice Malešice. Všichni mají radost a připraví pro české kamarády drobné dárky. V Malešicích se Heiner seznámí s Janou, která ho učí polku a také mu ukáže jejich králíky. Heiner přizná, že neví, jak tato zvířátka chovat. Jana si mu smutně postěžuje, že se jí ztratil ježeček Vašek. Heiner podle značky na ježkově misce, která je stejná jako na kroužku, pozná, že našel Janina Vaška. Nechce se však ježka vzdát. Po návratu z Malešic trpí výčitkami svědomí, špatně se učí a straní se kamarádů. Když po čase přijde dárek od českých dětí - jejich nejmilejší bílý králíček, Heiner se rozhodne ježka vrátit. Při přechodu hranic zabloudí do močálu, kde ho naleznou čeští pohraničníci a zachrání ho. Jana má ze svého znovu nalezeného miláčka velikou radost.
   German boy Heiner lives in the frontier village of Jugenthal in the German Democratic Republic. One day, he finds a hedgehog with a ring on its hind leg. He carries the animal home and takes comfort from him. Children from Jugenthal are invited by the children from the Czech village of Malešice for a visit. They are all looking forward to the visit and prepare small gifts for their Czech friends. In Malešice, Heiner meets Jana, who shows him how to dance the polka and prides herself with the rabbits they breed in the family. Heiner confesses to having no idea of how to breed these small creatures. At the same time, Jana sadly complains to him that her little hedgehog Vašek is missing. After the sign on the hedgehog's bowl, identical with the one on the ring, Heiner realizes that the pet he found was Jana's, but does not want to give it up. Upon his return from Malešice, he suffers from twinges of conscience, performs poorly at school and shuns his friends' company. When, after some time, there arrives a gift from the Czech children - their most beloved little white rabbit - he decides to return the hedgehog. While crossing the border, he loses his way, ends up in a swamp and is found and saved by the Czech frontier guard. Jana is very happy to reunite with her dear and newly discovered pet.