Ucho  (Ear,The)
R: Karel Kachyňa V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Švabík - Procházka VV: Karel Vejřík N: Jan Procházka S: Jan ProcházkaKarel Kachyňa TS: Karel Kachyňa PR: Milada Mikešová AR: Karel BrchelJaroslava Čapková K: Josef Illík DK: Adolf Hejzlar AK: Jan Hanzal Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Ferdinand Heller: převzatá Česká beseda Nahr: Kühnův smíšený sbor, FISYO Dir: Pavel Kühn Arch: Oldřich Okáč Výtv: Ester Krumbachová Kost: Ester KrumbachováDagmar KrausováPoláková Dana (2) Ma: Stanislav PetřekJiří NevařilAnna Volšičková St: Miroslav Hájek Zv: Jiří Lenoch H: Radoslav Brzobohatý (Ludvík, náměstek ministra), Jiřina Bohdalová (Anna, Ludvíkova žena), Jiří Císler (tajný Standa, Ludvíkův známý z voj), Miloslav Holub (ruský generál), Milica Kolofíková (žena na recepci), Jaroslav Moučka (Vagera), Ladislav Křiváček (tajný), Alois Mottl (tajný), František Němec (tajný), Bronislav Poloczek (tajný), Josef Šulc (tajný), Jan Teplý (tajný), Bořivoj Navrátil (Cejnar), Jindřich Narenta (ministrův tajemník), Gustav Opočenský (Soudruh), Ivan Palúch (důstojník StB), Daniela Pokorná (Vlasta z Broumova), Lubor Tokoš (ministr), Karel Vlček (pořadatel), Karel Vašíček (básník), Alice Auspergerová (mladá Ruska), Jan Bartoš (inženýr), Ladislav Krečmer (plukovník), Jana Hana Duffková (žena na recepci), Galina Kopaněva (žena na recepci), Zdeněk Hradilák (muž s vázou), Hynek Kubasta (major), Miroslav Nesvadba (Bedřich), Vladimír Zátka (Ludvík, syn Anny a Ludvíka), Senta Wollnerová (dáma), Babický (řidič Vláďa), Hanuš (řidič Jindřich), Vondráček (zaměstnanec ministerstva), Tlapák (mladík), Popov (pobočník generála) Spol: Vilemína BinterováJitka ŠulcováJan Kňákal Stp: 094.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 00.01.1990 
 
   Uprostřed červencové noci se někdy v padesátých letech dvacátého století vrací z vládní recepce ministrův náměstek Ludvík a jeho manželka Anna. Opilá žena je dotčená, že muž zapomněl na jejich desáté výročí sňatku, a snaží se špičkováním vyvolat hádku. Nemohou najít klíče od vily. Když Ludvík přeleze branku, Anna zjistí, že je odemčeno. Objeví i další podivné věci. V domě nejde elektrický proud ani telefon, v zahradě se pohybují nějací muži. Ludvík si připomíná rozhovory na recepci, kde se dozvěděl, že jeho nadřízený ministr byl spolu s jinými zatčen. Muže se zmocňuje hrůza, když si uvědomí, že kritickou zprávu o cihelnách, která byla snad důvodem zatčení, sám pomáhal psát. Začne trhat, splachovat do záchodu a pálit všechny listiny. Napjatá situace vyvolá mezi manžely strašnou hádku, kdy Anna Ludvíkovi vyčte jeho bezohledný kariérismus. Pak ale u branky zvoní skupina příslušníků StB. Anna přichystá Ludvíkovi věci do vězení. Tajní ho však nezatknou a Ludvík je z vděčnosti pohostí. Po jejich odchodu manželé poznají, že tajní jen přišli dokončit montáž odposlouchávacího zařízení, kterou jim předčasným příchodem přerušili. Je ráno, manželé uštvaní strachem a vypjatými emocemi, snídají. Telefon oznámí Ludvíkovi, že je jmenován ministrem.
   In the midst of a July night, sometimes in the 1950s, deputy minister Ludvík and his wife Anna return home from a governmental reception. The woman is drunk, feels offended that the husband forgot about the tenth anniversary of their marriage, and keeps gibing, trying to stir a quarrel. In front of their villa, they cannot find the keys. As Ludvík climbs over the gate, Anna finds out it is unlocked and discovers other strange things. Electricity and phone in the house are cut off and there are some strange men moving around in their garden. Ludvík recalls the discussions at the reception where he learned that his superior minister and several other men were arrested. Horror begins to seize him as he realizes that he himself helped to write a critical report on brickyards, which was possibly the cause of the arrest. He begins to destroy documents, tearing some, flushing others down the toilet and burning yet more. The tense situation results in a fight between the husband and wife, with Anna reproaching Ludvík for his unscrupulous careerism. Then a group of secret policemen rings the bell by the gate. Anna prepares things for Ludvík to take to prison. However, the agents did not come to arrest him and Ludvík, out of gratitude, plays host to them. When the men leave, the couple finds out that they "only" came to complete installation of a monitoring system, having been interrupted by Ludvík's and Anna's preliminary arrival. It is morning, the husband and wife, exhausted by fear and stirred emotions, are having breakfast. The phone rings and Ludvík is told he has been appointed minister.