Údolí včel  (Valley of the Bees,The)
R: František Vláčil V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Novotný - Kubala Dr: Antonín Máša VV: Věra Kadlecová N: Vladimír Körner S: Vladimír KörnerFrantišek Vláčil TS: František VláčilVladimír Körner PR: Aleš Dospiva AR: Jan KratochvílEva Kubesová K: František Uldrich DK: Jiří Macák AK: Petr Pešek Hu: Zdeněk Liška; archivnípíseň Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Kühnův smíšený sbor Arch: Jindřich Goetz Kost: Pištěk Theodor ml.Eva MartincováLibuše Černá Ma: František MalecAlena Čutková St: Miroslav Hájek Zv: František Fabián Op: Mencl Václav prof.PhDr.ing.arch. H: Petr Čepek (Ondřej z Vlkova), Jan Kačer (Armin von Heide), Zdeněk Kryzánek (pán z Vlkova, Ondřejův otec), Věra Galatíková (Lenora, Ondřejova nevlastní matka), Miroslav Macháček (hnědý mnich), Josef Somr (řádový rytíř Rotgier), Václav Kotva (vesničan), Josef Kotapiš (uhlíř), Petr Sedlák (uhlíř), Jana Hlaváčková (slepá dívka), František Kovářík (ovčák), Antonín Pražák (lovec), Ludvík Wolf (lovec), Ladislav Gzela (Jakub), Petr Štěpánek (Markvart), Michal Kožuch (vesnický kněz Blasius), Vejražka Vítězslav [dab] (hlas Blasia), Jana Hájková (Lenora jako dívka), Zdeněk Sedláček (Ondřej jako dvanáctiletý), Miloš Willig (komtur), František Husák (šedý mnich), Vladimír Navrátil (mnich Sibald), Zdeněk Chlum (hudebník), Jiří Stivín (hudebník), V. Mach (hudebník), Vlastimila Vlková (služka), Hašek Vlastimil [dab] (hlas uhlíře), Řehoř Zdeněk [dab] (hlas mnicha), Landovský Pavel [dab] (hlas lovce) Spol: Eva JaníkováVilemína Binterová Stp: 097.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 17.05.1968 
 
   Druhá polovina 13. století. Ovdovělý pán zemanské tvrze Vlkova se žení s mladičkou Lenorou. Jeho dvanáctiletý syn z prvního manželství Ondřej daruje své budoucí "matce" košík, skrývající mezi bílými květy netopýry. Otec chlapce v záchvatu vzteku mrští proti zdi. Nad krvácejícím bezvládným tělem prosí Pannu Marii o uzdravení a slíbí Ondřeje dát do jejích služeb. Uzdravený Ondřej je odvezen na sever do hradu, kde sídlí mocný křižácký řád. Jeho členové se odříkají žen i jiných světských pokušení. Ondřejovým přítelem se stane Armin von Heide, asketa a fanatik, který odříkání až masochisticky přehání. Plynou léta a z Ondřeje se stal dospělý muž. V době půstu uprchne z hradu řádový rytíř Rotgier a Armin ho s dalšími muži pronásleduje. Ondřej uprchlíka náhodou potká a chvatný hovor i v něm zažehne touhu po svobodě. Přestože je polapený Rotgier usmrcen smečkou psů, Ondřej také uprchne. Dojede až na Vlkov, kde žije ovdovělá Lenora. Oba mladí lidé se sblíží a rozhodnou se uzavřít sňatek. Armin, který je Ondřejovi v patách, slídí po okolí tvrze a v den svatby do ní vstoupí. Lenora nechce odhánět hosta a dokonce ho přátelsky políbí. Fanatický muž vnikne večer do její ložnice a podřízne jí hrdlo. Ondřej ho nechá za to rozsápat psy a sám se kajícně vrací na sever do sídla řádu.
   It is the second half of the 13th century. The widowed master of a yeoman's stronghold, Vlkov, marries young Lenora. His twelve-year old son from his first marriage, Ondřej, gives his future "mother" a basket as a wedding gift with bats hidden among white flowers. The father, blinded by fury, flings the boy against a wall. Kneeling over the bleeding limp body, he then prays to the Virgin Mary, begging for the boy's recovery and promising he would give Ondřej to her service. The recovered boy is then taken to the North, to a castle, which is a site of a powerful crusader's order, its members eschewing women as well as all other profane temptations. Ondřej is befriended by Armin von Heide, an ascetic and fanatic who exaggerates the abstention almost masochistically. Years pass and Ondřej has become an adult. In the time of fasting, the order knight Rotgier escapes from the castle and Armin pursues him with the other men. Ondřej runs into the refugee by accident and their rushed talk ignites desire for freedom in him as well. Although Rotgier is caught and killed by a pack of hounds, Ondřej, too, decides to run away. He reaches as far as to Vlkov stronghold, where the widowed Lenora lives. The two people become close and decide to marry. Armin, following Ondřej close upon his heels, sneaks around the stronghold and enters it on the very wedding day. Lenora does not want to chase the unknown guest away and even kisses him in a friendly manner. In the evening, the fanatical man invades Lenora's bedroom and cuts her throat. Ondřej lets him be worried to death by dogs and he penitently returns to the site of the order.