U telefonu Martin  (Martin Speaking)
R: Milan Vošmik V: Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Švabík - Procházka Dr: Marcela Pittermannová VV: Jaroslav Jílovec N: Ota HofmanMilan Pavlík S: Ota HofmanMilan Pavlík TS: Milan Vošmik PR: Jan Mimra K: Jan Novák DK: Rudolf Jokl Hu: Svatopluk Havelka; archivní – píseň Na Pankráci, na malém vršíčku Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: sbor mužský Arch: Vladimír Labský Kost: Karel Postřehovský Ma: Oldřich Mach St: Miroslav Hájek Zv: Emil Poledník Op: Plechatý Josef pplk. H: Jaroslav Vízner (dr.Martin, vedoucí dětského odděle), Martin Růžek (plukovník VB), Vladimír Hrubý (kriminalista Kraus), Oldřich Musil (kapitán VB Čermák), Pavel Carbol (Rudla Mencl alias Kája Macků), Josef Roubíček (Rudlův starší bratr), Jiří Šrámek (reportér), Milan Vošmik (televizní režisér/přísl.VB u psací), Miroslav Vladyka (blonďatý chlapeček), Helena Lišková (holčička), Jaroslav Tomsa (příslušník VB), Miroslav Abrahám (příslušník VB), Zuzana Jaklová (holčička), Markéta Dědová (holčička s culíky), Jana Žáčková (holčička z trojčat), Dagmar Žáčková (holčička z trojčat), Sylva Žáčková (holčička z trojčat), Andrea Čunderlíková (dívka ve sprchách), Vladimír Kovářík (pracovník televize), Olga Machoninová (Martina), Eduard Dubský (vedoucí prodejny Klenotů Lébl), Miloš Kopecký (Havrda), Vlastimil Hašek (poručík VB), Jiří Menzel (strážmistr VB), Vítězslav Černý (muž maskovaný na čerta), Eman Fiala (vrátný Smolík), Lubomír Kostelka (číšník), Oskar Hák (muž hrající kulečník) Stp: 088.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 23.09.1966 
 
   Ztracené děti - V době spartakiády do útulku pro ztracené děti přivede starší chlapec malého Káju. Kája neví, kde bydlí, a nikdo si ho nevyzvedne ani v pozdním večeru. Příslušník VB dr. Martin si ho proto odveze domů, kde ho uloží ke spánku. Sám se musí vydat za jiným malým ztracencem, jehož rodiče jsou v zahraničí. S kolegou Krausem stráví celou noc pátráním, ale bezvýsledně. Teprve ráno objeví hledaného, jímž je Kája, který se ve skutečnosti jmenuje Rudla. Babička poskytla vyšetřovatelům fotografii, na níž má hoch dlouhé vlasy, zatímco nyní je ostříhaný. Do útulku ho přivedl bratr, aby se o něho nemusel starat. Čertova noc - Z klenotnictví byly o mikulášském večeru uloupeny šperky a hodinky za padesát tisíc. Fotoaparát, instalovaný v obchodě, zachytil pachatele v masce čerta, a snímek naznačil, že zlodějem bylo dítě. Doktorovi Martinovi se však podařilo rozluštit záhadu jinak. Klenotník se spojil s prodavačem čertovských masek a společně provedli loupež. Aby měli oba alibi, posunuli čas na hodinkách o devět minut. Martin tento trik rozpoznal, když se mu dostaly do rukou hodinky, které nešťastnou náhodou sebrala malá Martina.
   Lost Children - During the Spartakiad - nation-wide gymnastics festival - in Prague, little Kája is taken to the shelter for lost children by an elderly boy. Kája does not know where he lives and no one comes to pick him up until late evening. Policeman Doctor Martin thus takes him to his own apartment and puts him to bed. He himself has to leave to solve the case of another missing boy whose parents are abroad and, with colleague Kraus, spends the whole night in an inconsequential investigation. Only in the morning, he manages to find the searched-for boy - the very Kája whose name in fact is Rudla. The grandmother gave the investigators a photograph on which the boy has long hair, while now his hair is cut short. He was taken to the shelter by his brother who did not want to take care for him. Devil's Night - On St Nicolas' Eve, jewellery and wristwatches worth fifty thousand crowns are stolen from a jewellery store. The camera installed in the store captured the culprit in the traditional mask of the St Nicolas' Eve devil and the photograph suggests that the thief is a child. Doctor Martin, however, has already managed to solve the mystery in another way. The jeweller joined with a seller of devil's masks and they committed the theft together. To get an alibi, they moved the time on the watch nine minutes back. Martin recognizes the trick when he gets hold of a wristwatch that little Martina took by unfortunate accident.