Tvář pod maskou  (Masked Face, The)
R: Rangel Valčanov V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Cop Karel VV: Gustav Rohan N: Rangel Valčanov S: Rangel Valčanov TS: Rangel Valčanov PR: Lubomír Břinčil AR: Viktor KarásekEva Kolářová K: Andrej Barla DK: Pavel Dosoudil AK: Pavel Nečesal Hu: Angelo Michajlov; archivní – Wolfgang Amadeus Mozart: převzatá Malá noční hudba, Angelo Michajlovpíseň, píseňpíseň Zrána slniečko vychodí Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Eduard Krečmar Zp: Mrkvička Ladislav [dab]Angelo MichajlovSkořepová Luba [dab]Hana Hegerovásbor dětský Arch: Boris Moravec Kost: Jan KropáčekEmilie KůtováZdena Vilímovská Ma: Vladimír PetřinaLibuše Machková St: Miroslav Hájek Zv: František ŠindelářBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Josef Kemr (Pepek), Luba Skořepová (Sima, Pepkova žena), Ladislav Mrkvička (elektrikář Lojza Suchý), Lenka Termerová (Marie Dvořáková, Lojzova přítelkyn), Vladimír Ptáček (cirkusák), Míla Myslíková (hostinská Šulcová), Josef Elsner (MUDr.Morávek, ušní lékař), Bohuslav Kupšovský (rybář nespokojený s počasím), Bronislav Poloczek (Honza, Lojzův kolega), Karel Augusta (rybář), Josef Burda (rybář), Vincenc Vávra (rybář), M. Vymlátil (rybář), V. Bor (vedoucí orchestru), Jaroslav Devera (hudebník), K. Fiala (hudebník), Otto Freiman (hudebník), Květoslav Rohleder (hudebník), Z. Zrno (hudebník), Karel Dellapina (romantik), Zdena Burdová (dívka), Lubomír Polách (starý pán), Václav Vodák (diplomat), Renata Jirousová (diplomatova dívka), Vladimír Kotrlík (muž v černém), Otakar Jan Karen (muž v černém), Jan Kmuníček (muž v černém), Novák Zdeněk (2) (muž v černém), Aleš Voves (muž v černém), Karel Bartoň (muž v černém), Eva Pondělíčková (zdravotní sestra), Milan Sandhaus (lékař), Jindřich Bonaventura (usmívající se muž), František Meluzin (umělec), Karel Vrtiška (tanečník), A. Šupka (drezér) Spol: Nováková Ivana (2)Vilemína BinterováJiří Matolín Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 08.01.1971 
 
   Pepek a jeho žena Sima se živí odléváním posmrtných masek. Jednou se Pepek rozhodne, že příteli Lojzovi udělá masku zaživa. K nápadu ho přivedl doktor Morávek svým názorem, že i živý potřebuje masku, aby se mohl podívat sám na sebe. Lojza se nesmí při odlévání ani hnout, aby sádra správně zatvrdla. Při čekání se Pepkovi vynořují vzpomínky. Jak se seznámil se Simou, krasojezdkyní v cirkuse, která si zlomila nohu a přišla o práci, a jak pak žili spolu. Také Sima se vrací do minulosti, její vzpomínky se točí kolem kamarádů a kamarádek v dětství. Další vzpomínka je Lojzova. Pepek pozval Lojzu na večeři s jeho Marií. Zatímco Sima připravovala rybu, chycenou společně v zatopeném lomu, muži šli obstarat pití. Cestou Lojza zahlédl hostinskou, počítající tržbu. Vymluvil se Pepkovi, že skočí domů pro koňak, vrátil se, hostinskou zabil a její peníze ukradl. Konečně sejme Pepek Lojzovi masku s tváře. Lojza se chce Pepkovi svěřit se svým činem, ale ten ho odbude s tím, že je už pozdě. Lojza nemůže spát a povídá si se Simou na terase. Když žena odejde, vrhne se s terasy do ulice. Na jeho mrtvé tělo někdo položí papír s nápisem "Životu nebezpečno".
   Pepek and his wife Sima make their living by casting posthumous masks. One day, Pepek decides to make a mask of his friend Lojza alive. His idea was inspired by Doctor Morávek and his opinion that a live person, too, needs a mask so as be able to have a look at oneself. Lojza cannot even move during the casting to make the plaster harden properly. As they wait, Pepek's memories begin to pop up to his mind - how he met Sima, a circus-rider, who broke her leg and lost her work in the circus, and how they then began to live together. In addition, Sima returns to the past, her memories revolving around her childhood girlfriends and boyfriends. The next memory belongs to Lojza. He returns to the evening when Pepek invited Lojza and his Marie for dinner. While Sima was preparing fish they had caught together in a drowned quarry, the two men left to buy drinks. On the way, Lojza spotted a woman publican counting the sales. He made an excuse to Pepek he would pop back home for cognac, but instead returned to the publican, killed her and stole the money from her. Finally, Pepek removes the mask from Lojza's face. Lojza wants to reveal his crime to him, but Pepek cuts him short, saying it is already too late. Lojza cannot sleep and chats with Sima on the terrace. When the woman leaves, he leaps off the balcony and onto the street. Somebody puts a sheet of paper on his dead body with the sign "Mortal Danger".