Třicet jedna ve stínu  (Ninety in the Shade)
R: Jiří Weiss V: Filmové studio Barrandov/Raymond Stross Productions International, 1965 Sk: Feix - Brož VV: Ladislav Hanuš N: Jiří Weiss S: Jiří WeissDavid MercerJiří Mucha TS: Jiří Weiss PR: Miloš KohoutHynek Bočan AR: Stanislava HutkováMarie Hejzlarová K: Bedřich Baťka AK: Jiří Knotek Hu: Luděk Hulan; archivní – Luděk Hulan: píseň Mezipatro Nahr: Jazzový orchestr Čs.rozhlasu, Krautgartner Karel, Kubernát Richard, Déczi Laco, Rokl Rudolf, Růžička Karel, Dominák Ivan, Hulan Luděk, Ulrich Milan Dir: Karel Krautgartner T: Pavel Kopta Zp: Marta Kubišová Arch: Bohuslav Kulič Kost: Marta BártováMiloslava ŠmídováMarie Doležalová Ma: Karel MarekRůžena Richterová St: Jan Chaloupek Zv: Miloslav HůrkaMilan R. NovotnýBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: James Booth (vedoucí prodejny Milan Vorel), Brousek Otakar [dab] (hlas Vorla), Anne Heywood (zástupce vedoucího Alena Burdová), Kreuzmannová Alena [dab] (hlas Aleny), Rudolf Hrušínský (inventurník JUDr.Rudolf Kurka), Ann Todd (Kurkova žena), Procházková Zdenka [dab] (hlas Kurkové), Donald Wolfit (inventurník Bažant), Řanda Čestmír [dab] (hlas Bažanta), Jiřina Jirásková (Věra, Alenina sestra), Vladimír Menšík (kadeřník Emil Slavík, Věřin manžel), Jorga Kotrbová (mladá prodavačka Jana), Jiří Sovák (ředitel podniku), Valtr Taub (lékař), Věra Tichánková (prodavačka Marie Vávrová), Věra Uzelacová (prodavačka Marková), Taťána Vavřincová (sekretářka Helena), Jan Cmíral (soused), Vlasta Jelínková (žena na schodech), Eva Svobodová (žena na schodech), Jiří Šašek (Emilův kamarád), Jan Libíček (muž v telefonní budce), Jan Skopeček (výčepní Lojza), Karel Pavlík (prodavač v gastronomu), Ladislav Potměšil (Jirka, syn Kurkových), Oldřich Velen (kriminální úředník), Mirko Musil (muž v restauraci), Stella Zázvorková (prodavačka), Josef Burda (řezník), Helena Růžičková (sousedka), Jiří Cimický (opilec), Jiřina Hautová (žena se psem), Alex Jandouš (soused), Vladimír Navrátil (soused), Ivo Němeček (soused), Jarmila Orlová (prodavačka), Jiří Sedlmayer (chlapec na plovárně), Milada Štekrová (pokladní), Dagmar Zikánová (žena na schodech), Miroslav Nohýnek (kriminální úředník), Petr Křiváček (mladík) Spol: Luďka ŽákováJana KulhánkováVěra Líznerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 01.10.1965 
 
   V prodejně potravin se objeví náhlá revize, vedená neúplatným doktorem Kurkou. Vedoucí Vorel není přítomen a jeho zástupkyně Alena, která je jeho milenkou, ho marně telefonicky hledá. Ví totiž, že ve skladu chybí dvanáct lahví drahého alkoholu. Naštěstí zhasne světlo a inventura je odložena na další den. Alena netuší, že elektrické vedení poškodil Vorel. Oba využijí odkladu inventury a večer se jim podaří nakoupit chybějící láhve. Druhý den ráno inventura pokračuje. Vše se zdá v pořádku až do chvíle, kdy Kurkův pomocník rozbije jednu láhev a vyjde najevo, že v lahvi je místo drahého destilátu jen čaj. Stejně je tomu i v ostatních lahvích, kromě těch, které Alena s Vorlem nakoupili předcházejícího večera. Podezření z podvodu padne na Alenu, která měla sklad na starosti. Pachatelem je však Vorel. Ten prosí Alenu, aby vzala vinu na sebe. Bojí se o svou rodinu. Alena neunese tíhu zklamání a podezření a otráví se plynem. Kurka tuší, že Alena nebyla zlodějkou, ale nemůže Vorlovi nic dokázat. Jen bezmocně hledí do obchodu, kde Vorel flirtuje s Aleninou nástupkyní.
   An surprise inspection turns up in a grocery store, headed by the incorruptible Doctor Kurka. The shop manager, Vorel, is absent and his deputy, Alena, who is his lover, tries to get him on the phone in vain, knowing that there are twelve bottles of expensive alcohol missing in the stock. Fortunately, the electricity goes off and the inventory is laid off to the next day. Alena has no idea that the electric conduit was intentionally damaged by Vorel. They both, however, make use of the laid-off inventory and in the evening manage to buy and replace the missing bottles. The next day, the inventory continues. Everything seems to be just fine until Kurka's assistant breaks one of the bottles and it comes out that instead of the expensive distillate, it contains only tea. The same holds for the rest of the bottles except those Alena and Vorel bought the evening before. The suspicion of the fraud falls on Alena who was responsible for the stock. The culprit, however, is Vorel, who fears for his family and begs Alena to take the guilt upon herself. Alena cannot bear the weight of disappointment and suspicion and poisons herself with gas. Kurka senses that she was not the actual thief, but cannot prove anything against Vorel - he can just helplessly stare into the shop where Vorel flirts with Alena's successor.