Tři chlapi v chalupě  (Three Men in a Cottage)
R: Josef Mach V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Feix - Brož VV: Jaroslav Jílovec N: Jaroslav Dietl S: Jaroslav Dietl TS: Josef Mach PR: Stanislav Černý AR: Magda ČíhalováEliška Kolaříková K: Rudolf Milič DK: Josef Pechar AK: Jiří Širc Hu: Ludvík Podéšť; archivní – Karel Mareš: píseň Oliver Twist, Jiří Šlitr: píseň Ach, ta láska nebeská, Jack Keller: píseň Až na severní pól /Everybody's Somebody's Fool/, píseň Tovačov, Tovačov, Jaroslav Křička: píseň Bábinčin maršovský valčík Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Rostislav ČernýJiří SuchýDvořák Vladimír (herec) Zp: Lubomír Lipský Arch: Jan Zázvorka Kost: František ZapletalEva Lackingerová Ma: Rudolf HammerJosef LojíkAlena Lojíková St: Jan Chaloupek Zv: Dobroslav ŠrámekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ kom: Rudolf Pellar H: Lubomír Lipský (děda Potůček), Jan Skopeček (otec Václav Potůček, předseda JZD), Ladislav Trojan (syn Venda Potůček, předseda ČSM), Stella Zázvorková (babi Přibylová), Míla Myslíková (družstevnice Kacířová), Jiřina Steimarová (družstevnice Houfová), Marcela Martínková (družstevnice Vokálková), Čestmír Řanda (kočí František Drda), Otto Šimánek (družstevník a klarinetista Arnošt), Josef Beyvl (zedník Nedoma), Josef Kemr (redaktor Zemědělských rozhledů Bur), Karla Chadimová (členka ČSM Boženka, Vendova láska), Růžena Merunková (Karlička), Helena Růžičková (družstevnice Zunová), Magdalena Rachlíková (Mařenka Houfová), Martin Růžek (muž z ministerstva), Jaroslav Mareš (okresní tajemník Skřivánek), Vlastimil Hašek (účetní a trumpetista Kořínek), Antonín Šůra (referent ČSM), Zdeněk Braunschläger (družstevník Hanzlík), Oleg Reif (družstevník Krůta), Petr Mach (družstevník Stejskal), Arnošt Faltýnek (hostinský Faltýnek), Jaroslav Cmíral (Potměšil), Dana Hlaváčová (členka ČSM), Jan Milič (mládenec), Rudolf Kalina (mládenec), Pavel Bártl (člen kapely), Karel Hovorka (člen kapely), Gustav Vondráček (člen kapely), František Janát (člen kapely), Bedřich Čapek (muž z okresu), Zdeněk Skalický (muž z okresu), František Kropáček (muž z okresu), Miková (dívka), Merunková Růžena [dab] (hlas Boženky) Spol: Jana FassatiováBohumil DudařJana Suková Stp: 093.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 25.12.1963 © Národní filmový archiv 
 
   V jedné chalupě v Ouplavicích hospodaří tři osamělí muži - vdovec děda Potůček, jeho syn a předseda místního JZD Václav Potůček, kterému utekla před časem žena, a dosud svobodný vnuk Venda Potůček, předseda místní organizace ČSM. Každý z nich má starosti soukromé i pracovní. Václav chytí souseda Nedomu při krádeži družstevního cementu a ten mu ze msty řekne, že ho nikdo ve vsi nemá rád. Předseda se trápí, ale přesto se snaží lidi dál přesvědčit o nutnosti poctivé práce a odmítne psát na okres falešná hlášení o plnění závazků. Venda po hádce s Boženkou, na kterou si myslí, položí svoji funkci v ČSM. Nejvíc všechno motá děda, který v dobré vůli pomoci nadělá více škody než užitku. Redaktorovi Zemědělských rozhledů namluví, že všechny hromady odpadků ve vsi jsou komposty, které jsou zrovna okresem žádány. Oslavný článek, který vzápětí vyjde, rozhodně Václavovi nepomůže. Sousední vesnice Piskoř má za své úspěchy, které jsou ovšem pouze na papíře, dostat z okresu cílovou odměnu. Podvody v hlášení se však prozradí a zástupce ministerstva přijede do Ouplavic. Václav mu však neohroženě před celou vesnicí řekne, co si o situaci těch "nahoře a dole" myslí, a získá tak znovu všeobecnou úctu svých spoluobčanů.
   Three lonesome men live together in a cottage in the village of Ouplavice - widowed granddad Potůček, his son and chairman of the local Standard Farming Cooperative, Václav Potůček, whose wife ran away from him some time ago, and still single grandson Venda Potůček, chairman of the local organization of the Czechoslovak Youth Movement. Each of them has both private and professional worries. Václav catches neighbour Nedoma stealing the cooperative cement, and Nedoma, out of vengeance, tells him that he is disliked by everyone in the village. The chairman is troubled but still keeps on trying to convince the villagers about the necessity to work thoroughly, at the same time refusing to write false reports to the region on how they are fulfilling their pledges to the socialist cause. Venda, after a quarrel with Boženka, whom he is fond of, resigns his function in the Czechoslovak Youth Movement. The greatest confusion, however, comes from the granddad who, in his good intention to help, causes more harm than good. He persuades the editor of the Agricultural Review that all the piles of waste in the village are compost-heaps which are at the moment required by the regional authorities. The article meant to celebrate the village, which is consequently published, definitely does not do any good for Václav. The neighbouring village Piskoř is to receive a target reward for its successes, which, however, are only on paper. However, the swindles in these reports are revealed and the representative of the ministry of agriculture arrives to Ouplavice. Václav, however, fearlessly tells him in front of all the gathered villagers what he thinks about the situation of those "up and below," and thus again wins the general respect of his fellow-citizens.