Trápení  (Trials and Tribulations)
R: Karel Kachyňa V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Švabík - Procházka VV: Antonín Bedřich N: Jan Procházka S: Jan ProcházkaKarel Kachyňa TS: Karel Kachyňa PR: Jaromír Dvořáček AR: Irena VachatováKarel Vachek K: Josef Illík DK: Eduard Kadeřábek AK: Emil Sirotek Hu: Novák Jan (skladatel); archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Karel PostřehovskýOndrej BrezovskýAnna Beránková Ma: Stanislav PetřekIvana Peštuková St: Jan Chaloupek Zv: Milan R. NovotnýBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Býček Hynek mjr.Zuda Jaroslav MVDr. H: Jorga Kotrbová (Lenka), Zora Jiráková (Lenčina matka, drůbežářka), Milan Jedlička (Lenčin otec, bagrista), Václav Neužil (řidič Honza), Dagmar Neumannová (teta), Pavel Bártl (správce), Jaroslav Nekolný (kočí Brťák), Rudolf Průcha (Ruda, Lenčin kamarád), Kamil Olšovský (veterinář), Zdeněk Jarolímek (kočí), Václav Fišer (hostinský), Václav Korn (Vašek), Miroslav Bradáč (Míša), Rudolf Kruliš (Kája), Zdeněk Míka (mechanik), Jan Štrébl (podkoní), Karel Kachyňa (muž zvonící na zvon) Spol: Státní plemenářský ústav v PískuMarie TillerováJana KulhánkováAlena TůmováJindřich Goetz Stp: 090.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 16.02.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Jsou prázdniny, ale Lenku nelákají dívčí hry. Raději chytá s kluky bělice v potoce nebo zkouší odvahu při přecházení zábradlí nad potokem. Ale i s tím je konec, když Lenka spatří hřebce Prima ze státního statku. Černý krasavec je divoký a kočímu Brťákovi se občas nebezpečně vzepře. Lenka však brzy pochopí, že Prim je zlý jen proto, že mu opilec Brťák ubližuje. Postupně se s Primem sblíží, nosí mu různé pamlsky, vodu a odváží se za ním i do stáje, aby ho nakrmila místo surového Brťáka. Nový správce nerad vidí, že se Lenka zajímá o koně, a když jeho pokus zkrotit Prima ztroskotá, chce se ho zbavit. Varuje také Lenčiny rodiče a dívka musí doma slíbit, že už se nebude k Primovi přibližovat. Lenka však nemůže slib splnit. Jednoho dne Prim onemocní kolikou a zvěrolékař je daleko. Jedinou záchranou by bylo vyvést koně do ohrady a nutit ho do klusu. Nikdo se toho však neodváží. Lenka se o Prima bojí. Uteče proto tajně v noci z domova, a běhá s Primem tak dlouho, až se kůň uzdraví. Potom nasedne na koně a uhání krajinou. V jejich stopách jede otec se správcem a kočím, kteří se obávají o dívčin život. Nakonec najdou Prima v lomu, pokojně stojícího u bagru, v jehož kabině spí Lenka. Všichni jsou šťastni a Lence už nikdo nebude bránit v jejím přátelství s Primem.
   It is a summer holiday, but young Lenka does not care about girlish games. She prefers catching dace in the stream or testing her courage when crossing the railing above the stream. However, even that is over as soon as Lenka spots the stallion Prim from the state cooperative. The black beau is wild and sometimes dangerously rears up to batter Brťák with his hooves. Lenka, however, soon understands that Prim is bad only because the drunk Brťák tortures him. She gradually becomes close to the horse, bringing him various delicacies and water, and even dares to visit him in the stable to feed him instead of the brute Brťák. The cooperative's new manager watches Lenka's interest in the horse reluctantly, and when his own attempts at taming Prim fail, he decides to get rid of him. He also warns Lenka's parents and the girl has to promise at home she will no longer get close to the stallion. However, Lenka finds herself unable to keep the promise. One day, Prim falls ill with colic and the veterinarian is far. The only way to save him is to take the horse into the fold and force him to trot - but no one dares to do it. Lenka is scared for Prim. She secretly runs away from home at night and trots with the horse until he recovers. Then, she mounts the animal and darts through the landscape. In her track, she is followed by her father, the manager and the whip, who are afraid for the girl's life. Finally, they find Prim in a quarry, peacefully standing by an excavator in whose cabin is Lenka, sound asleep. Everybody is happy and no one is going to prevent the girl from seeing her friend the stallion.