Tělo Diany  (Body of Diana, The)
R: Jean-Louis Richard V: Filmové studio Barrandov/Renn Productions/Carla Film Paris, 1969 Sk: Juráček - Kučera VV: Karel Kochman N: román Tělo Diany /Le Corps de Diane/ S: Jean-Louis RichardJean-François HauduroyBourgeade Pierre /dialogy/ PR: Claudi Niub˘Miloš Kohout AR: Stanislava HutkováJiřina Matiasková K: Miroslav Ondříček DK: Eduard Kadeřábek AK: Jiří Kučera Hu: Antoine Duhamel Arch: Jean-Claude Vignes Výtv: Jindřich Goetz Kost: Zdena BauerováDagmar KrausováPoláková Dana (2) Ma: Rudolf HammerNicole FelixRůžena RichterováMarie Machová St: Josef Valušiak Zv: Jiří Pavlík H: Jeanne Moreau (výtvarnice Diana Vallier), Adamová Jaroslava [dab] (hlas Diany), Charles Denner (architekt Julien), Tříska Jan [dab] (hlas Juliena), Elisabeth Wiener (Beatrice, Julienova sekretářka a m), Drbohlavová Jana [dab] (hlas Beatrice), Joëlle Latour (Genevièva), Dvorská Milena [dab] (hlas Genevièvy), Henri-Jacques Huet (choreograf Henri Morel), Langmiler Josef [dab] (hlas Morela), Marcela Husáková (tanečnice), Libuše Králová (tanečnice), James Sparow (tanečník), Joan Settin (tanečnice), Petr Zdeněk Koželuh (tanečník), Ariane Cortesse (tanečnice), Lidia Campo-Longhi (tanečnice), Dominique Robier (tanečnice), Carolyne Page (tanečnice), Jaroslav Kříž (ředitel divadla), Claudi Niub˘ (pařížský taxíkář), Cimický Jiří [dab] (hlas kluka v projekční kanceláři), Neckář Václav [dab] (hlas tanečníka /Sparowa/), Milena Jandová (tlumočnice), Jaroslav Kašpar (architekt), Stanislav Litera (architekt), Olga Buzková (tanečnice), Marta Cvejnová (tanečnice), Marcela Husáková (tanečnice), Silvia Jarošová (tanečnice), Rozina Kamburová (tanečnice), Jana Klocová (tanečnice), Věra Koželuhová (tanečnice), Nicole Helen Nogaret (tanečnice), Helena Richterová (tanečnice), Štěpánka Řeháková (tanečnice), Markéta Sodomková (tanečnice), Marta Synáčková (tanečnice), Marcela Tomaierová (tanečnice), K. Volková (tanečnice) Chor: Pavel Šmok Tan: Studio Balet Praha Spol: Prousková Ludmila /překlad dial./Novotný Vincenc /úprava dialogů/Jiří MenzelFaktorová Jitka (2)Marie TillerováMilada MalínskáJan Kňákal Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 14.11.1969 
 
   bou divadla, kde byla před lety premiéra Mozartova Dona Giovanniho, se chce inspirovat pařížský architekt Julien při stavbě nového divadla v Besançonu. Přijíždí proto i se svou milenkou Beatricí do Prahy. V divadle právě zkouší pařížská baletní skupina, která chce uvést představení inspirované dílem Heinricha von Kleista. Na jevišti je s nimi autorka dekorací, ve které Julien poznává Dianu, s níž si byli před lety v Paříži blízcí. Julien přemluví Dianu k procházce Prahou a za krátko se z nich stanou opět milenci. Beatrice se vrátí do Paříže a zklamaná je i Dianina intimní přítelkyně - tanečnice Genevieve. Po návratu do Paříže se Diana k Julienovi přistěhuje a později se za něj provdá. Manželství však mužova chorobná žárlivostí kazí. Ani Julienův projekt nebyl schválen a navíc se začetl do Kleistova životopisu a je okouzlen popisem jeho sebevraždy, které předcházela vražda milenky. Diana je nucena lhát i kvůli banálním schůzkám. Julien posedlý žárlivostí až k šílenství se rozhodne napodobit Kleistův čin. S Dianou odjede do Čech, na místa kde byli šťastni. Žena cítí nebezpečí a když si přečte Julienův dopis na rozloučenou, který jí omylem dala pokojská hotelu, je ostražitá. Na procházce pak v sebeobraně Juliena odstrčí a ten se zabije pádem ze skály.
   Julien, a Parisian architect, searches for inspiration for the design of a new theatre in Besançon in the Prague theatre building where, many years ago, the premiere of Mozart's Don Giovanni was held. He arrives in Prague accompanied by his lover, Beatrice. In the theatre, a Parisien ballet group is just rehearsing a performance inspired by the work of Heinrich von Kleist. Julien recognizes the set designer, who is on stage with the dancers. Her name is Diana and he was very close to her years ago in Paris. Julien talks Diana into a walk through Prague and soon they become lovers again. Beatrice returns to Paris in disappointment, and equally disappointed is Diana's intimate girlfriend - dancer Genevieve. Upon the two new lovers' return to Paris, Diana moves in with Julien and later marries him. However, the marriage is constantly spoiled by the husband's pathological jealousy. Julien's design was not approved, either. The architect moreover got buried in Kleist's biography and is fascinated by the description of his suicide, preceded by the murder of his lover. Diana is forced to lie even about banal meetings. Julien, possessed by jealousy to the point of madness, decides to imitate Kleist's act. He returns to the Bohemia with Diana, to places where they used to be happy. The woman senses danger, and upon reading Julien's good-bye letter, which was handed to her by a chambermaid by mistake, is watchful. On their walk, she pushes Julien away in self-defence and the man kills himself in the fall from a rock.