Tažní ptáci  (Birds of Passage)
R: Jaroslav Mach V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Šmída - Fikar VV: Ladislav Kalaš N: Jaroslav Zrotal S: Miloš VelínskýJaroslav Mach TS: Jaroslav Mach PR: Václav Berdych AR: Jarmila HurychováHelena Rohanová K: Jan Stallich DK: Stanislav Kautský AK: Jaroslav Kaiser Hu: Štěpán Lucký; archivní – Jiří Šlitr: píseň Včera neděle byla, lidová starofrancouzská píseň: píseň Cestářská, píseň Slza Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Rudolf Pellar Arch: Milan Nejedlý Kost: Fernand VáchaMarie Rubášová Ma: František HavlíčekJiřina BissingerováGustav Hrdlička St: Antonín Zelenka Zv: Adolf Böhm Op: František HořeníJan Colombini H: Jaroslav Rozsíval (tunelář Vojta Balvín), Martin Růžek (tunelář Ferda Kožich), Jan Skopeček (tunelářský pomocník Tonda Hladík), Oldřich Lukeš (střelmistr Vostrý), Jan Pohan (inženýr Hlavsa), Jiří Kostka (mistr Verbek), Eva Blažková (referentka Eva Horáková), Jaroslav Moučka (minér Štefan Pacalaj), Věra Tichánková (kantýnská Božka), Běla Jurdová (knihovnice Marie, Balvínova žena), Jiří Kříž (Jenda, syn Balvínových), Vladimír Klemens (kočí Forejt), Oldřich Velen (hostinský), František Krahulík (vozíčkář), Emil Rohan (vozíčkář), Miloslav Včala (učitel), M. Svoboda (Viglaský), Jiří Štěpnička (žák Kučera), Josef Drnek (harmonikář), Oleg Reif (dělník), Emma Kubalová (stará paní), Vladimír Navrátil (lékař), Ela Šilarová (Kučerová), Zdeněk Týle (tlustý pán) Spol: Eliška ŠvarcováJiří HlupýVlasta Gallerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 10.11.1961 © Národní filmový archiv 
 
   PPo krátkém odpočinku nastoupí tunelář Vojta Balvín na další stavbu. S kamarády oslaví setkání v místní hospodě. Vojta je výborný a zkušený pracovník, a proto s klidným svědomím napíše s pomocí starého Kožicha synkovi Jendovi dopis o vzorné práci své party. Ráno však parta zaspí a dostane veřejnou důtku. Uražený Vojta napadne vedení stavby a jeho jméno se ocitne na tabuli hanby. Jenda, inspirován dopisem, napíše o otci a jeho partě nadšený slohový úkol. Spolužáci však berou jeho slova jako vychloubání. Za jejich výsměch se Jenda s nimi popere. Bez matčina vědomí se pak vydá za otcem na stavbu, kam přijede v dramatické chvíli. Jeho otec uvízl pod velkým balvanem a hrozí mu smrt. Spolupracovníkům se podaří ho vyprostit jen s velkým úsilím. A vděčný Vojta pozná, že nejvíce pomáhali právě ti, které pokládal za své nepřátele. Po svém vyváznutí však musí ještě čelit vyčítavým pohledům a slovům malého Jendy, který našel otcovo jméno na tabuli hanby.
   After a short rest, tunnel man Vojta Balvín has begun to work on another construction site. He celebrates the reunion with his friends in the local pub. Vojta is an excellent and experienced worker, and thus, with a clear conscience and with the help of old Kožich, writes a letter about the exemplary work of his gang to his son Jenda. The next morning, however, the gang oversleeps and receives a public reprimand. The offended Vojta attacks the management of the construction site and his name appears on the so-called "notice board of dishonour". Jenda, inspired by the letter, writes an enthusiastic essay on his father and his work gang. However, his words are taken as empty boasting by his schoolmates. Jenda fights them for insulting his father. Without his mother's knowledge, he then sets off to meet his father at the construction site, arriving at a dramatic moment. His father has got lodged under a big boulder and his life is in danger. His co-workers manage to disengage him only with great effort - and grateful Vojta finds out that those who helped the most were the very people he considered his enemies. After he comes through, however, he still has to face the reproach of little Jenda, who found his father's name on the board of dishonour.