Táto,přečti to!  (Daddy, Read It Over!)
R: Dušan Klein V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Novotný - Kubala VV: Jiří Krejčí N: novela Táto,přečti to! S: Dušan KleinJaroslav Klíma TS: Dušan KleinFrantišek Valert K: František Valert Hu: Angelo Michajlov; archivní – Jiří Šlitr: píseň Ach, ta láska nebeská, Jiří Šlitr: píseň Malé kotě, Jaromír Vomáčka: píseň Já jsem zamilovaná T: Jiří SuchýZdeněk Borovec Zp: Waldemar MatuškaEva PilarováJiří SuchýYvetta Simonová Arch: Oldřich Okáč Ma: Marie Zedníková St: Josef Dobřichovský Zv: Blažej Bernard H: Radoslav Brzobohatý (Slávek Kubr), Ivana Fišerová (Olga, Slávkova dcerka), Valentina Thielová (Irena, Slávkova známá), Lubor Tokoš (muž v placaté čepici), Otto Šimánek (muž v klubovně), Stanislav Fišer (muž v klubovně), Zdeněk Braunschläger (výčepní na stadionu), Jaroslav Cmíral (pořadatel), Vítězslav Černý (cestující v tramvaji), Musil Oldřich [dab] (hlas cestujícího), Ela Šilarová (žena u telefonní budky), Skála Petr (herec) (architekt Pavel), Alois Dvorský (vrátný ve škole), Vladimír Fišer Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Šestiletá předškolačka Olga jede se svým otcem tramvají. Na její opakované prosby, aby jí přečetl plakátek vylepený na okně, otec Slávek nijak nereaguje. Moc si své dcerky nevšímá ani v klubovně fotbalového oddílu Dynamo, ve kterém ještě nedávno hrál. Kamarádi se trochu jedovatě vyptávají na Slávkovu ženu Alenu, budoucí inženýrku, a pochybují o tom, že má dnes zkoušky, když je neděle. Slávek je stále nevrlejší, hlodají v něm žárlivé pochybnosti. Olga chce jít na houpačky, jak jí maminka slíbila. Slávek jí neochotně vyhoví. Pak ale holčičku rozpláče, když jí rozbije panáčky, se kterými si hrála. Oba se vrátí domů. Slávek chvíli sleduje fotbal v televizi, ale pak jde s dcerou k ústavu, kde má mít jeho žena zkoušky. Budova je zavřená, vrátný potvrdí, že tam nikdo není. V parku se Slávek potká s bývalou láskou Irenou. Žena zalituje, že nemá děti. Prší a Slávek pohřeší dcerku. Velmi si oddechne, když ji zahlédne vycházet ze záchodu. Holčička je už malá ženská a pečlivě si upravuje oblečení. Táta si konečně uvědomí, jak má Olgu rád, a kresbou panáků na betonovou cestu se jí omluví za své předchozí chování. Holčička připíše k obrázku neumělými písmeny OLGA+TÁTA.
   Six-year old pre-school girl Olga goes by tram with her father. Father Slávek completely ignores her repeated requests to read a little poster stuck on the window. Neither does he pay much interest to his daughter in the clubroom of the football club Dynamo, in which he used to play until recently. His friends question him a bit maliciously about his wife Alena, future engineer, doubting that today - on Sunday - would be the day of her exams. Slávek turns increasingly surly, jealous doubts rankling in him. Little Olga wants to go play on the seesaw, as her mother had promised to her. Slávek only reluctantly complies with her wish but then makes the girl cry by breaking the little marionettes she played with. They both return home. Slávek watches football on TV for a while but then takes the daughter and goes with her to the Institute where his wife is to pass her exams. The building is closed and the janitor confirms that no one is there. In the park, Slávek meets his former love Irena. The woman regrets having no children. It is raining and Slávek all of a sudden finds his daughter missing, breathing a sigh of relief to see her coming out of the public convenience. The girl already looks like a little woman and painstakingly makes up her dress. The daddy finally realizes how much he loves her, and apologizes for his previous behaviour by drawing figures on the concrete pathway. The little girl than accompanies the picture by inscription in clumsy letters: OLGA+DADDY.