Tarzanova smrt  (Tarzan's Death)
R: Jaroslav Balík V: Filmové studio Barrandov, 1962 Sk: Novotný - Kubala VV: Ladislav Kalaš N: povídka Tarzanova smrt ze sbírky Tarzanova smrt S: Josef NesvadbaJaroslav Balík TS: Jaroslav Balík PR: Tomáš Svoboda AR: Dagmar NovákováMarie Kaplanová K: Josef Hanuš DK: Ladislav Chroust AK: Michal Kulič Hu: Evžen Illín; archivní – Evžen Illín: píseň Někomu stačí Nahr: FISYO, Orchestr Karla Krautgartnera Dir: František BelfínKarel Krautgartner T: Pavel Kopta Zp: Jan Tříska Arch: Bohuslav Kulič Kost: Pištěk Theodor ml.Marie RubášováLibuše Černá Ma: Miloslav JanderaMarie Džbánková St: Jiřina Lukešová Zv: Miloslav Hůrka H: Rudolf Hrušínský (baron Wolfgang von Hoppe zvaný Tar), Jana Štěpánková (guvernantka Regina Smithová), Martin Růžek (Heinrich von Hoppe, Wolfgangův bra), Vlastimil Hašek (antropolog docent Forejt), Slávka Budínová (ředitelka cirkusu Evropa), Ilja Racek (komorník), Miroslav Homola (důstojník SA), Nina Popelíková (dáma, členka komise), Elena Hálková (baronesa, členka komise), Karel Peyr (Reginin šéf), Ela Poznerová (dáma, členka komise), Rudolf Pellar (vědec, člen komise), Josef Beyvl (vyvolávač na pouti), Zdena Hadrbolcová (německá nevěsta), Josef Hlinomaz (kominík), Viktor Maurer (farář), Jan Tříska (klaun), Hana Talpová (Eva v pouťovém představení), Mirko Musil (prodavač tureckého medu), Jaroslav Moučka (příslušník SA), Zdeněk Srstka (rváč), Jaroslav Tomsa (rváč), Otakar Rademacher (rváč), Jindřich Narenta (úředník), Ivo Gübel (člen komise), Jan Bedřich (hudebník), Jan Bouška (hudebník), J. Dolejší (hudebník), O. Parkán (hudebník), J. Plecháček (hudebník), Jiří Schulz (pochop), Antonín Soukup (pochop), Ferdinand Šafránek (pochop), Alena Karešová (krotitelka), Jiří Knop (kapelník), Oldřich Mandík (příslušník SA), Gustav Jankovský (příslušník SA), Karel Turnovský (bubeník), Václav Havelka (Angličan), M. Haak (Angličan), M. Herčíková (uvaděčka), A. Hantig (kluk-klaun) Spol: Angelika HanauerováVěra LíznerováMarta KaplerováŠtěpánka Stříbrná Stp: 069.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 01.02.1963 © Národní filmový archiv 
 
   SSenzací cirkusu Evropa je Tarzan, napůl opice a napůl člověka. Jeden z diváků, antropolog Forejt, má o zvláštního tvora zájem. Setká se s mladou atraktivní ženou, Reginou Smithovou. Ta se mu představí jako snoubenka Tarzana, který je ve skutečnosti německý baron Wolfgang von Hoppe. V roce 1904 odjel jeho otec se ženou a malinkým Wolfgangem do Afriky a zanedlouho přišla zpráva o jejich smrti. Velký rodinný majetek spravuje nyní synovec Heinrich. Po třiceti letech byl Wolfgang objeven a poznán v divokém lesním muži, žijícím s opicemi, a přivezen do Evropy. Angličanka Regina byla přijata jako vychovatelka, která ho má civilizovat. Heinrich, bojící se o dědictví, nabídne Regině odměnu, pokud se výchova nepodaří. Žena má své plány a po několika měsících je z Wolfganga uhlazený gentleman. Regina naivního divocha přesvědčila o všeobecné lásce panující mezi lidmi. Wolfgang netuší, že na jeho pozemcích v Africe je nalezena nafta. Vyděsí ho krutý boj, který vypukne mezi Angličany, vedenými Reginou, a Heinrichovými německými vojáky. Uvědomí si, že mezi lidmi je hůř než v džungli. Wolfgang uteče a azyl nalezne v cirkuse. Když jej tam Regina objeví, pochopí Tarzan, že i ona je horší než zvířata v džungli, a spáchá v zoufalství sebevraždu.
   The sensational celebrity of Circus Europe is Tarzan - half-monkey and half-human. One of the circus visitors, anthropologist Forejt, is intensely interested in the weird creature. He meets a young attractive woman named Regina Smithová, who introduces herself as Tarzan's fiancé. Tarzan, however, is in fact German Baron Wolfgang von Hoppe, whose father left for Africa with his wife and a very little Wolfgang in 1904. Soon afterwards, the news about their death arrived. The vast family property is now managed by nephew Heinrich. After thirty years, Wolfgang was discovered as a wild forest savage living with apes. He was recognized and taken back to Europe. The English Regina was hired as his governess, supposedly to civilize him. Heinrich, afraid to lose the inheritance, offers Regina a rich reward if the education fails. The woman, however, has plans of her own and, in several months, Wolfgang turns into a refined gentleman. Regina has managed to convince the naive savage that all-encompassing love reigns among people. Wolfgang has no idea that oil was found on his estates in Africa. He is alarmed by the cruel fight that breaks out between the English, headed by Regina, and Heindrich's German soldiers, and finds out that it is worse to live among people than in the jungle. He runs away and seeks sanctuary in the circus. When Regina discovers him there, Tarzan realizes that she, too, is worse than the jungle animals, and, in despair, commits suicide.