Takže ahoj  (So Bye-Bye)
R: Vít Olmer V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Cach Vojtěch VV: Jaroslav SolničkaJiří Šebor N: Kristina Vlachová S: Kristina VlachováVít Olmer TS: Vít Olmer PR: Zdena Pavlátová AR: Ivana SkabranskáHelena Pokorná K: Jaromír HolpuchPetr Prokop AK: Václav Zajíček Hu: Jiří Šust; archivní – Petr Hapka: píseň Píseň o malíři, Mojmír Smékal: píseň Bylo léto Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Petr RadaIvo Fischer Zp: Hana HegerováLilka Ročáková Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Jana KřivánkováZdena ŠnajdarováDáša Petřinová Ma: Rudolf HammerVlasta Matuchová St: Josef Valušiak Zv: František Strangmüller Tr: Trikový ateliér FSB H: Valerie Chmelová (studentka Veronika), Antonín Sládek (fotograf Jan Kubíček), Jaroslava Brousková (kamarádka Kateřina), Jana Synková (fotografka Helena), Marta Vančurová (studentka Marta), Karol Sidon (Ládík, Kateřinin přítel), Miloš Vávra (milenec cvičící karate), Jaromír Borek (vousatý milenec zvaný Machr), Tomáš Sedláček (blonďatý milenec), Josef Dvořák (odmítnutý nápadník), Miroslav Svoboda (profesor), Kateřina Sidonová (malá Katka, dcera Kateřiny), Jaroslav Satoranský (Honza, bývalý Veroničin milenec), Jiří D. Novotný (milenec s dýmkou), Zora Božinová (matka Veroniky), Bohumil Křížek (otec Veroniky), Marie Motlová (žena v čekárně u veterináře), František Drdácký (cvičitel CO), Karel Augusta (muž s buřtem a novinami), Plzák Miroslav MUDr. (MUDr.Plzák, on sám přednášející v), Jiří Schmitzer (veršující student), Miloslav Balcar (potrhlý muž v knihovně), Vladimír Navrátil (cizinec), Karel Bělohradský (mladík), Ladislav Potměšil (mladík), Martin Hron (student), A. Jelínek (zvěrolékař) Spol: Irena HruškováGabriela GlobočníkováMilada MalínskáMiloš Červinka Stp: 086.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 02.04.1971 
 
   Třiadvacetiletá studentka Veronika žije s matkou a bílým pudlem. Zdá se, že si s ničím nedělá starosti. Je nezávislá, bez problémů navazuje známosti a styky s muži, s lehkostí se s nimi loučí stereotypním pozdravem "Takže ahoj", když od ní odcházejí ke svým manželkám a milenkám. Veronika však cítí, že to není to pravé. Její přítelkyně Kateřina, která je vdaná a je matkou malé holčičky, se jí marně snaží pomoci dobrými radami. Jednoho večera se Veronika u Kateřiny seznámí se zajímavým mladíkem Janem Kubíčkem, nadaným fotografem. Několikrát se s ním náhodně potká a posléze přijme pozvání do jeho sklepního bytu-ateliéru, kde se spolu milují, aniž znají svoje jména. Pro Veroniku je to začátek lásky. Také Jan, kterého dosud před samotou zachraňovalo zaujetí pro práci, je s jejich vztahem spokojený. S jistotou přesvědčí dívku, že profesionální kolegyně Helena pro něho citově nic neznamená. Jednoho dne se náhle vše změní. Jan se k Veronice chová surově a při milování plném napětí slyší dívka cvakavý zvuk. Když ji Jan bez příčiny uhodí, mlčky odejde. Po jejím odchodu Kubíček vyvolává fotografie, které tajně pořizovala Helena, když se dvojice milovala. Zdá se, že to muže nyní mrzí. A Veronika bude dál hledat životní jistotu.
   Twenty-three-year old student Veronika lives with her mother and a white poodle. She does not seem to worry about anything. She is independent, easily making friends and relationships with men. She light-heartedly parts with them with her signature salutation, "So bye-bye" as they leave her to their wives and lovers. Yet, Veronika feels that this is not the right thing. Her girlfriend Kateřina, the married mother of a small girl, tries to help her in vain with good advice. One night in her apartment, she introduces Veronika to an interesting young man. Jan Kubíček is a talented photographer. Veronika meets him accidentally several times and subsequently accepts his invitation to his cellar flat-studio, where they make love without even knowing their names. For Veronika, this is the beginning of love. Jan, too, who has hitherto been saved from loneliness by his preoccupation with work, is satisfied with the relationship. He firmly convinces the girl that his professional colleague Helena does not mean anything to him. One day, however, everything changes. Jan behaves brutally to Veronika and while making love full of tension, the girl hears clicking sounds. When Jan hits her without any reason, she leaves in silence. After her departure, Kubíček develops photographs secretly made by Helena while the couple were making love. It seems that the man regrets it now. In addition, Veronika will go on looking for security in life.