Šíleně smutná princezna  (Incredibly Sad Princess, The)
R: Bořivoj Zeman V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Feix - Brož VV: Jiří Pokorný N: František VlčekBořivoj Zeman S: František VlčekBořivoj Zeman TS: Bořivoj Zeman PR: Jiří Hraběta AR: K. BerdychováMarie Beránková K: František Valert DK: Rudolf Holan AK: Pavel Nečesal Hu: Hammer Jan ml.; archivní – Hammer Jan ml.: píseň Znám jednu starou zahradu, Hammer Jan ml.: píseň Jedním tahem, Hammer Jan ml.: píseň Kujme pikle, Hammer Jan ml.: píseň Slza z tváře padá, Hammer Jan ml.: píseň Já už to vím Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Ivo Fischer Zp: Helena VondráčkováVáclav NeckářDarek VostřelJosef Kemr Arch: Boris Moravec Výtv: Neprakta Kost: Jan SkalickýJarmila RomanováAnna Blažková Ma: Otakar KošťálAlena LojíkováK. Němec St: Josef Dobřichovský Zv: Adolf Nacházel H: Helena Vondráčková (princezna Helena), Václav Neckář (princ Václav), Jaroslav Marvan (král Jindřich Spravedlivý, otec Vá), Bohuš Záhorský (král Dobromysl řečený Veselý, otec), Josef Kemr (rádce Iks), Darek Vostřel (rádce Ypsilon), František Dibarbora (kat), Oldřich Dědek (ceremoniář a obveselovač Kokoška), Stella Zázvorková (chůva), Branislav Koreň (hostinský Janek od Vola), Ondrej Jariabek (voják Václav), Jozef Kuchár (voják Josef), Karel Effa (nápadník), Antonín Jedlička (nápadník), Oskar Hák (kuchař), Antonín Klimeš (právník), Jindřich Láznička (zbrojnoš), Vladimír Linka (zbrojnoš), Karel Pavlík (zbrojnoš), Viktor Riebauer (zbrojnoš), Vítězslav Černý (zbrojnoš), František Fontén (zbrojnoš), Jiří Štancl (zbrojnoš), Robert Vrchota (zbrojnoš), L. Semerád (zbrojnoš), Jan Pixa (ceremoniář krále Dobromysla), Gustav Heverle (jezdec), Miloš Vavruška (jezdec), Karel Fiala (jezdec), Jaroslav Kladrubský (jezdec), Karel Šlajs (jezdec), Milan Jonáš (venkovan s vozem/cirkusák), Josef Braun (Martin Chechták), Zdeněk Braunschläger (rádce), Mirko Musil (rádce), František Šeba (rádce), Vladimír Navrátil (dvořan), Bohuslav Kupšovský (dvořan), Milan Klásek (dvořan), Nejedlý Viktor (2) (dvořan), Zdeněk Plaček (dvořan), Miloslav Šindler (dvořan), Rudolf Veselý (dvořan), Jiřina Hautová (dvorní dáma), Milena Kaplická (dvorní dáma), Luďa Marešová (dvorní dáma), Marie Popelková (dvorní dáma), Jiřina Bílá (dvorní dáma), Blažena Slavíčková (dvorní dáma), Blažena Vernerová (dvorní dáma), Králíková (dvorní dáma), Jan Cmíral (cirkusák), Beda Lak (cirkusák), Miloslav Novák (cirkusák), Willy Kuk-Znamínko (cirkusák), Jaroslav Horký (pochop), J. Jurenko (pochop), Josef Chval (herold), Josef Borovian (číšník), V. Štengl (číšník), Balzer (číšník), Josefa Pechlátová (babička s pletením), Václav Štádler (fotograf), V. Dobeš (střapatý kluk), František Vlček (generál) Spol: Helena MachováRůžena HejskováMiloš Červinka Stp: 089.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 07.06.1968 
 
   Králové Jindřich Spravedlivý a Dobromysl Veselý si před mnoha lety slíbili, že se jejich děti Václav a Helena v dospělosti vezmou. Mladí lidé se nehodlají podřídit slibům svých otců. Václav proto na cestě do Dobromyslova království otci uteče, aby se na případnou nevěstu podíval sám. Když chce tajně proniknout do zámku, seznámí se s půvabnou dívkou, ale vzápětí je zatčen a uvržen do vězení. Dívka, jíž se ztřeštěný mládenec zalíbil, ho navštíví v hladomorně, ale nepoví mu, že je princezna. Také Václav, který se do ní zamiloval, jí svou totožnost neprozradí. Na dvoře Helenina otce zatím vládne zmatek, rádcové králů Ypsilon a Iks kují pikle, aby zabránili sňatku královských dětí. Helenin otec dá dceři jasně najevo, že si nemůže vzít neurozeného muže. Helena si začne hrát na smutnou princeznu, aby vymohla na otci svolení provdat se za neznámého mladíka. Dobromysl vyzve všechny muže v zemi, aby se pokusili rozesmát jeho dceru. Václav uprchne z vězení, ale ani jemu se nepodaří Helenu vyléčit, protože ta si tajně čichne ke křenu a místo úsměvu se rozpláče. Princ je znovu uvězněn a s ním uvíznou nešťastnou náhodou v cele oba králové i princezna. Zde teprve všichni poznají pravdu. Nikdo ale nemá klíč a Iks s Ypsilonem mezitím rozpoutají válku. Odemkne jim až chůva. Mladí válku zastaví a jejich štěstí už nic nestojí v cestě.
   King Henry the Just and King Dobromysl the Merry have promised each other years before that their children Václav and Helena would marry when they grew up. The young people do not, however, intend to fall in with their plans. On his journey to Dobromysl's kingdom Václav therefore runs away from his father, in order to take a look at the possible bride. When he is trying to find a way to get into the castle secretly, he meets a charming young girl, but he is immediately arrested and thrown into prison. The girl who has so caught the fancy of the crazy young man visits him in the dungeons, but doesn't reveal to him that she is the princess. Václav, who has fallen in love with her, doesn't reveal his identity either. Meanwhile confusion is reigning at the court of Helena's father, and the king's counsellors Y and X are cooking up schemes to prevent the marriage of the royal children. Helena's father makes it clear to his daughter that she cannot marry a commoner. Helena begins to play the part of a sad princess, in order to force her father to agree to her marriage to the unknown young man. Dobromysl appeals to all the men in the country to try to get his daughter to laugh. Václav escapes from prison, but not even Václav can succeed in curing Helena, because she secretly sniffs at a horseradish and instead of smiling she weeps. The prince is imprisoned again and by unhappy chance both kings and the princess get stuck in the cell with him. It is here that everyone finds out the truth for the first time. But no one has the key and meanwhile X and Y are starting a war. The door is finally opened by the nurse. The young people stop the war and there is nothing standing in the way of their happiness.