Svatby pana Voka  (Weddings of Petr Vok of Rožmberk)
R: Karel Steklý V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Švabík - Procházka VV: Ladislav KalašErich Švabík N: Karel Steklý S: Jan ProcházkaKarel Steklý TS: Karel Steklý PR: František Sádek AR: Jiří BýčekMarie Hejzlarová K: František Uldrich DK: Pavel Nečesal AK: Vladimír Murat Hu: Luboš Fišer; archivní – Luboš Fišerpíseň Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Pavel Kopta Zp: Waldemar MatuškaTomáš Zemek Arch: Karel Lier Kost: Jan KropáčekJarmila RomanováAnna Blažková Ma: Jiří ŠimonBožena DošláRůžena Richterová St: Jan Kohout Zv: Jiří Hora Op: Alois Míka H: Miloš Kopecký (Petr Vok z Rožmberka), Pavel Landovský (císař Rudolf II.), Vladimír Brabec (císařův kancléř Slavata), Otakar Brousek (Vilém z Rožmberka, Petrův bratr), Marie Drahokoupilová (Anna Marie, Vilémova manželka), Darina Chlebová (Kateřina z Ludanic), Jan Schánilec (básník Šimon Lomnický), Václav Sloup (lokaj Cyril), Alois Müller (purkrabí Tataus), Jaroslav Moučka (hofmistr Smrk), Stanislava Bartošová (Madlenka, členka fraucimoru), Julie Jenšíková (Zuzanka, členka fraucimoru), Helena Lišková (Aranka, členka fraucimoru), Eva Lorenzová (Dorotka, členka fraucimoru), Petra Nohová (Aloisie, členka fraucimoru), Jiřina Pechová (Albína, členka fraucimoru), Marcela Pešinová (Belina, členka fraucimoru), Eva Trejtnarová (Aida, členka fraucimoru), Taťána Unkurovová (Osifa, členka fraucimoru), Daniela Pokorná (Babeta, členka fraucimoru), Jana Posseltová (Hilda, členka fraucimoru), Hana Vítková (Uršula, členka fraucimoru), Waldemar Matuška (trubadúr), Otto Šimánek (kardinál), Eduard Dubský (obřadník), Josef Hlinomaz (purkmistr), Míla Myslíková (mlynářka), Miloslav Holub (mlynář), Oldřich Velen (stárek), Václav Kotva (mládek), Eugen Jegorov (pekař Tomáš), Zdeněk Jánský (prášek), Jaroslav Štercl (italský hudebník Pedro), Jiří Štěpnička (františkán), Miloš Nesvadba (fendrich), Miloš Vavruška (zpovědník Ignác), Karel Augusta (venkovan Prokop), Miloslav Homola (venkovan Metoděj), Vlastimil Bedrna (zbrojnoš u mostu), Václav Štekl (zbrojnoš u mostu), Lubomír Bryg (kuchař), Oldřich Hoblík (lékař císaře), Josef Bulík (uhlíř), Zdeněk Šavrda (lokaj císaře), Karel Engel (strážný), Karel Fořt (kardinálův kočí), Ladislav Gzela (pražský purkmistr), Ilona Jirotková (Stradová, milenka císaře), Vladimír Hrabánek (zbrojnoš), Rudolf Chromek (astronom), Jindřich Janda (hostinský), Jana Bittlová (hostinská), Zdeněk Jarolímek (patron), Jaroslava Schallerová (ficka Hanička), František Kokejl (vikář), Josef Kotapiš (velitel stráží), Jan Krafka (mladý šlechtic), Karel Hanzlík (lokaj), Karel Kmoch (lokaj), Václav Břichnáč (lokaj), Vladislav Šebesta (lokaj), Gabriela Třešňáková (Háta), Blažena Kramešová (služka), Jiří Krampol (adjutant), Bohuslav Kupšovský (Kinský), Jiří Lír (sluha Kryštof), Lucie Žulová (služka Stáza), Jarmila Májová (chůva Kateřiny), Zdeněk Najman (lokaj Kateřiny), Antonín Soukup (kostelník), Aleš Morávek (zbrojnoš), Josef Kubíček (zbrojnoš), Jiří Býček (lapka), Josef Šebek (lapka), Karel Bělohradský (šlechtic na koni), Marta Záhorová (chůva Emílie), Vladimír Zoubek (Popel z Lobkovic), Tomáš Zemek (obézní zpěvák), N. Herrera (Fatima), J. Hanzal (silák), Willy Kuk-Znamínko (lokaj Kateřiny) Spol: Jaroslava SýkorováAnna MejtskáLibuše Jahodová Stp: 100.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 26.03.1971 
 
   Šlechtic Petr Vok z Rožmberka už není nejmladší, ale jeho milostná dobrodružství stále vzbuzují závist u mužů a rozhořčení počestných dam. Petr má ve svém fraucimoru na bechyňském zámku dvanáct sličných dívek, přesto dokáže svést i mlynářovu ženu či služtičku. Pan Vok je ve velké finanční tísni. Starší bratr Vilém mu radí, aby se bohatě oženil. Petr ho překvapí, když oznámí, že se ožení s mladičkou Kateřinou z Ludanic. Císař Rudolf dá ochotně souhlas ke svatbě. Ví, že příbuzní připravili Kateřinu o všechen majetek, a protože se s Petrem nemají v lásce, chce mu tímto způsobem oplatit jeho zlomyslné kousky. Kateřina přijme nabídku k sňatku za podmínky, že Petr rozpustí svůj fraucimor. Petr proto všechny své milované ženy provdá. Ještě před svatbou chce tajně navštívit svou nastávající, ta je však přísně střežená v paláci Kinských. Petr si rychle najde náhradu, skončí v ložnici císařovy milenky. Když se vrátí, najde u sebe Kateřinu, která uprchla z paláce. Vyčerpaný milovník nedostojí své pověsti a připraví své nevěstě zklamání ještě před vstupem do společného života. Naštěstí při Kateřině stojí Vokův služebník Cyril, který na její pokyn kdykoliv uspí pana Voka, a tak jí umožní strávit čas v náruči vybraného milence, jímž může být třeba mladý františkán.
   The nobleman Petr Vok of Rožmberk is no longer so young, but his amatory adventures continue to arouse the envy of men and the indignation of respectable ladies. In his "female retinue" at the chateau in Bechyně he has twelve comely girls, but he still manages to seduce the miller's wife and the maid. Lord Vok is in great financial difficulties. His elder brother Vilém advises him to marry a rich woman. Petr surprises him by announcing his intention to marry the very young Kateřina of Ludanice. The Emperor Rudolph is happy to give his consent to the marriage. He knows Kateřina's relations have deprived her of all her property, and he doesn't approve of Petr and he wants to pay him back in this way for his malicious tricks. Kateřina accepts the offer of marriage on condition that Petr gets rid of his retinue of women. Petr therefore marries off all his beloved mistresses. Just once before the wedding he wants to pay a secret visit to his betrothed, but she is strictly guarded in the Kinský Palace. Petr quickly finds a substitute and finally ends in the Emperor mistress' bedroom. When he returns home he discovers Kateřina there, having escaped from the palace. The exhausted lover fails to live up to his reputation and proves a disappointment even before the pair embark on life together. Fortunately Kateřina has an ally in the shape of Vok's servant Cyril, who can send Lord Vok to sleep at any time she gives him in the word, and therefore enable her to spend time in the arms of a selected lover, such as a young Franciscan, for example.