Svatba s podmínkou  (Marriage with Strings Attached)
R: Pavel Kohout V: Filmové studio Barrandov, 1965 Sk: Novotný - Kubala Dr: Alexandr Kliment VV: Věra Kadlecová N: Pavel Kohout S: Pavel Kohout TS: Pavel Kohout PR: Jiří Mikeťuk AR: Marie KaplanováDagmar Perlová K: Josef Illík DK: Emil Sirotek AK: František Kučera Hu: Ladislav Simon; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta (Věrné naše milování), Strauss Johann ml.: převzatá Na krásném modrém Dunaji Nahr: Sonatori di Praga (Komorní orchest Arch: Jan Oliva Kost: Pravoslav SovákVěnceslava KulhaváEmilie Fišarová Ma: Božena DošláJiří BudínFrantišek Malec St: Jaromír Janáček Zv: František FabiánBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Marie Drahokoupilová (Vlasta Dočekalová), Michael Junášek (Vlastimil Vrána), Radoslav Brzobohatý (architekt Mirek Frynta), Iva Janžurová (Vlastina kamarádka), Lubor Tokoš (JUDr.Tomek Král), František Němec (Mirek Mára, Vlastimilův kolega), Ladislav Křiváček (funkcionář na závodech), Jan Oliva (příslušník VB, svědek na svatbě), Josef Illík (příslušník VB, svědek na svatbě), Karel Škorpík (číšník Karlíček), Věra Kadlecová (matrikářka), Jaroslav Chlasták (fotograf na svatbě), Věnceslava Kulhavá (sousedka), Jiří Mikeťuk (recepční), Vladimír Navrátil (velitel VB), Josef Skrčený (zřízenec) Spol: Marcela JakubcováDiana HeringováMarta Kaplerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 03.12.1965 
 
   Před kinem osloví hezká energická dívka Vlasta čekajícího mladého muže. Domnívá se, že je to "ženich", kterého jí slíbil dohodit její milenec Mirek. Vlasta není z Prahy a jako čerstvě dostudovaná učitelka má odejít na umístěnku na venkov. Zůstat ve městě a pracovat v jiném oboru může pouze po sňatku s mužem trvale bydlícím v Praze. Mirek se ženit nechce a nabídne Vlastě svého přítele, který je recesista a určitě se s ní nakrátko ožení. Na místě schůzky osloví dívka omylem Vlastíka Vránu, který není sice slíbeným kamarádem, ale pochopí Vlastin problém a se sňatkem souhlasí. Mladík pracuje u benzinové pumpy a od matčiny smrti žije sám v družstevním bytě. Brzy se koná v Karlových Varech svatba. Novomanželé po večeři skončí v pokoji luxusního hotelu a dokonce i v jedné posteli. Přestože se Vlasta zamýšlela rychle rozvést, zdá se, že ji laskavý Vlastík okouzlil a mezi nimi se rozvíjí téměř idylický vztah. Žena doma uklízí a vozí manželovi do práce obědy. Pak ale potká Mirka. Ten je šokovaný, když zjistí, že je Vlasta vdaná, nikoho tenkrát ke kinu neposlal. Najednou by se rád s Vlastou oženil. Žena rychle zapomene na počínající lásku k manželovi. Vlastík je nešťastný, odmítne se bavit s Mirkem i právníkem. Když Vlasta přijde do jeho bytu, mlčky jí předá její věci.
   In front of a cinema the pretty and energetic young girl Vlasta addresses a waiting young man. She thinks he is the "bridegroom" that her lover Mirek has promised to arrange for her. Vlasta is not from Prague and as a newly graduated teacher she has to leave for a first work assignment in the country. She can only stay in the town and work in another field if she marries a man with official domicile in Prague. Mirek doesn't want to get married and has offered Vlasta his friend, who is a practical joker and would certainly be willing to marry her for a short time. At the agreed place Vlasta addresses Vlastík Vrána by mistake. He is not the promised friend, but he understands Vlasta's problem and agrees to the marriage. The young man works at a petrol station and since his mother's death has lived alone in a cooperative flat. After a short while the wedding takes place in Karlovy Vary. After the dinner the newly weds end up in a luxury hotel room and even in the same bed. Although Vlasta had intended to get a rapid divorce, it seems that kind Vlastík has charmed her and an almost idyllic relationship is developing between them. The woman cleans at home and takes lunches to her husband at work. But then she runs into Mirek. He is shocked to find that Vlasta is married, he did not sent anyone to the cinema that time. Suddenly he wants to marry Vlasta himself. The woman soon forgets her budding love for her husband. Vlastík is unhappy, and refuses to talk to Mirek and the lawyer. When Vlasta comes to his flat he silently hands over her things.