Svatá hříšnice  (Holy Sinner,The)
R: Vladimír Čech V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Brož Miloš VV: Josef Ouzký N: divadelní hra Obrácení Ferdyše Pištory S: Vladimír ČechJiří KarásekJiří Marek TS: Vladimír Čech PR: Věra Ticháčková AR: Karel SmyczekLenka Němečková K: Václav Huňka DK: Josef Pechar AK: Emil Hora Hu: Angelo Michajlov; archivní – Angelo Michajlov: píseň Svět se do propasti řítí, Angelo Michajlov: píseň Má matka byla číšnicí a otčím kořala, Angelo Michajlov: píseň Svět se dokolečka točí, Angelo Michajlov: píseň Mám řemeslo, Angelo Michajlov: píseň Když hvězda jasná bude nám plát, Angelo Michajlov: píseň Kulhavý štěstí, Angelo Michajlov: píseň Žít, žít, Angelo Michajlov: píseň Každý rub má líc, Angelo Michajlov: píseň Začal jsem lhát a pak i krást, lidová píseň: píseň Stavěli tesaři zedníkům lešení, Angelo Michajlov: píseň Když vítr ve větvích, Angelo Michajlov: píseň Už když jsem se narodila, Angelo Michajlov: píseň Já dokážu vám dnes, Angelo Michajlov: píseň Při mně stůj Nahr: FISYO, Smíšený pěvecký sbor Dir: Mlhoš KafkaŠtěpán Koníček T: Pavel Koptalidová píseň Zp: sborMacháčková Kateřina [dab]Jana Jonášovásbor ženskýŠtěpánek Martin [dab]Milan ChladilLadislav PešekJosef GrussAntonie HegerlíkováVránová Alena [dab]Hana Talpová Arch: Jaroslav KrškaJan Zázvorka Kost: Ladislav BrančJan BulkaBožena SvětláJaroslava Adámková Ma: Otakar KošťálIvana PeštukováEva Feiferová St: Antonín Zelenka Zv: Pavel Jelínek Tr: Josef Staněk NT: Adolf Vondra H: Martin Štěpánek (Ferdyš Pištora), Bohuš Záhorský (drožkář Pištora, Ferdyšův otec), Ladislav Pešek (ruský kníže Nikolaj Nikolajevič), Kateřina Macháčková (sestra Terezka), Alena Vránová (bardáma Irma, Ferdyšova bývalá dru), Zdeněk Řehoř (kapitán Kosterka, velitel Armády s), Josef Gruss (komisař Faltys), Martin Růžek (bankéř Rosenštok), Zdeněk Kryzánek (slepý harmonikář Vejmelka), Václav Sloup (zloděj Vejrostek), Fišer Stanislav (2) (tovární hlídač Dostál), Antonie Hegerlíková (Růžena, Dostálova žena), Josef Beyvl (policista Rambousek), Eduard Kohout (starý herec), Zora Polanová (sestra Agnes), Milica Kolofíková (sestra Brichtová), Jana Drbohlavová (slečna Kamila), Michaela Lohniská (nevěsta), Leoš Kaltofen (ženich), Anna Gabrielová (nevěstina matka), Vladimír Leraus (nevěstin otec), Otto Haas (Meisner), Regina Kociánová (slečna Květa), Marta Richterová (slečna Tylda), Jitka Cerhová (lehká holka ve fialových šatech), František Miroslav Doubrava (služba ve vrátnici), Bert Schneider (vrchní), Anna Smejkalová (lehká holka), Karel Smyczek (fotograf), Karel Rojdl (ženichův otec), Blažena Vernerová (ženichova matka), Iva Šašková (slečna Mimi), Václav Švec (listonoš), Miloš Vavruška (číšník Stehlík), Oldřich Velen (policista), Zuzana Šeřínská (slečna Elinka), Oskar Hák (člen Armády spásy), Václav Kotva (člen Armády spásy), Stanislav Hájek (člen Armády spásy), Jiří Joran (člen Armády spásy), Věra Petáková (členka Armády spásy), Jana Posseltová (členka Armády spásy), Naděžda Sobotková (členka Armády spásy), Eduard Pavlíček (člen Armády spásy), Inka Vostřezová (členka vznešené společnosti), Antonín Meisner (účetní Kábrt), Miloš Willig (lokaj), Michaela Vítková (dívka s košem), Ladislav Branč (malíř), Josef Burda (obyvatel domu), Karel Peyr (komerční rada Jandáček), Jiří Cimický (pasák), Eva Fröhlichová (dámička), Marie Gergiedowská (dámička), Ivana Kuchařová (dámička), Ivana Suchá (dámička), J. Janovcová (dámička), Věra Muchková (dámička), H. Sedláčková (dámička), Jiřina Knížková (dámička), Eugenie Šulcová (dámička), Anselma Teisingerová (dámička), Ludmila Vrbická (dámička), M. Ždánská (dámička), Václav Král (fotograf), Milan Kindl (nadstrážmistr Vaňátko), Václav Wittmann (malíř), Renata Bauerová (holčička), Václav Halama (muž s legitimací), Helena Pejšková (tanečnice), Karel Vrtiška (tanečník), Angelo Michajlov (varhaník), Petra Nohová (dívka s kufrem), Blanka Rendlová (členka vznešené společnosti), Eva Roučková (členka vznešené společnosti), M. Havránková (členka vznešené společnosti), Jaroslav Holeček (člen vznešené společnosti), M. Machačová (členka vznešené společnosti), Jaroslav Mašek (člen vznešené společnosti), D. Mašková (členka vznešené společnosti), Mojmír Müller (člen vznešené společnosti), Otto Stočes (člen vznešené společnosti), L. Führbacher (člen vznešené společnosti), Marie Fajglová (členka vznešené společnosti), Pavel Pekárek (hudebník), Karel Turnovský (hudebník), O. Maršálek (hudebník), L. Nedvěd (hudebník), V.J. Sýkora (hudebník), M. Vrzáň (hudebník), Čestmír Preclík (hudebník v baru), J. Diedicz (hudebník v baru), Miroslav Angr (hudebník ve vile), Zdeněk Skalický (hasič/číšník), E. Bzura (hasič/člen vznešené společnosti), M. Votava (dítě) Chor: Vlastimil Jílek Tan: Státní soubor písní a tancůBalet Národního divadla PrahaMichaela Vítková Spol: Ivana PalackáEliška ŠvarcováKarel Vacek Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 25.12.1970 
 
   Na Starém Městě a v přilehlých ulicích je vždycky živo. Hospodyně nakupují, žebráci vzbuzují lítost, Armáda spásy zpěvem a kázáním usiluje přivést neznabohy na cestu spásy, Ferdyš Pištora loví v kapsách bližních a nezastaví se ani před strážcem pořádku. Pouličním mumrajem prochází mladičká Terezka, která v Praze marně shání obživu. Nakonec se zúčastní konkurzu v Armádě spásy a svými hříchy i snahou o nápravu přesvědčivě zvítězí. Ferdyš se vydá na lup do vily bankéře Rosenštoka. V domě však vypukne požár a Ferdyš zachrání obě malé bankéřovy děti. Za to je oslavován jako hrdina a u Rosenštoka dostane místo poslíčka. Doma ho navštíví zástupci Armády spásy - kapitán Kosterka a Terezka, do které se Ferdyš rázem zamiluje. Zcela se změní a začne tvrdě vyžadovat vzorné chování i od druhých. Těm se to však nelíbí, zvláště pak bývalé Ferdyšově milence Irmě. Terezka, která také Ferdyše miluje, na Irmu žárlí. Aby získala respekt, vyjmenuje před ní a před Ferdyšem mnoho svých hříchů a dokonce tvrdí, že zabila továrníka Dvořáka. Ferdyš je zděšen a chce milovanou dívku zachránit. Jde se proto přihlásit na komisařství jako vrah, ale komisař ho vyhodí. Terezka se mu přizná, že si všechno vymyslela. Ferdyš přestane moralizovat a s Terezkou se ožení.
   In the Prague Old Town and the adjoining streets there is always plenty of life. Housewives shop, beggars arouse sympathy, the Salvation Army tries to put the godless on the road to salvation by hymns and sermons, and Ferdyš Pištora hunts in the pockets of his fellow men and isn't even put off by the presence of an officer of the law. Wandering through all this street bustle come young Terezka, hopelessly looking for a livelihood in Prague. In the end she takes part in a competition held by the Salvation Army and wins convincingly with her account of her sins and attempts to reform. Ferdyš sets off to burgle villa of the banker Rosenštok, but a fire breaks out in the house and Ferdyš ends up saving the banker's two small children. For this he is celebrated as a hero and gets a place as an errand boy with the Rosenštoks. At home he is visited by representatives of the Salvation Army, Captain Kosterka and Terezka, with whom Ferdyš instantly falls in love. He changes completely and begins to insist on model behaviour even from other people. This does not please the other people, especially his former lover Irma. Terezka, who returns Ferdyš's love, is jealous of Irma. To gain respect, she details many of her sins in front of Irma and Ferdyš and even claims to have killed the industrialist Dvořák. Ferdyš is horrified and wants to save the beloved girl, and so he goes to give himself up to the police as the murderer. But the police throw him out, and then Terezka confesses to him that she made it all up. Ferdyš stops moralizing and marries Terezka.