Stud  (Shame)
R: Ladislav Helge V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Šmída - Fikar Dr: Zdeněk BláhaRadoslav Selucký VV: Josef Císař N: Ivan Kříž S: Ivan KřížLadislav Helge TS: Ladislav Helge PR: Zeno Dostál AR: Aleš LamrEva Kolářová K: Jiří Šámal AK: Antonín Holub Hu: Svatopluk Havelka; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Bohumil Pokorný Kost: Olga DimitrovováLadislav TomekBlažena Ševčíková Ma: František MalecFrantišek PříhodaLibuše Machková St: Josef Dobřichovský Zv: Adam Kajzar Op: Vážný Jan JUDr. H: Július Pántik (předseda ONV Arnošt Pánek), Štěpán Zemánek (řidič Lojza Pisingr), Richard Lederer (agronom), Ľudovít Greššo (Havel Milota), Bohuslav Čáp (tajemník MNV), Ida Rapaičová (Saša, Pánkova dcera), Vojtěch Ron (předseda JZD Karel Kvasil), Hana Slivková (Kvasilova žena), Hana Grissová (Mařka, Arnoštova sestra), František Šolc (úředník Ludvík Tuček), Miroslav Bezdíček (Standa Hromek, Pánkův bývalý spolu), Oľga Adamčíková (babka), Jaroslav Dufek (inženýr Čejka, funkcionář ONV), Viola Javůrková (sekretářka Marie), Václav Jeřábek (úředník pojišťovny), Václav Kaňkovský (úředník pojišťovny), Ladislav Lakomý (prokurátor), Adam Matejka (starý družstevník), Miroslav Středa (motocyklista Vincek), Anna Kratochvílová (matka dívky), Munzar Luděk [dab] (recitace básně Vedro R.Roždestvens), Václav Kyzlink (příslušník VB), Josef Kudílek (příslušník VB) Spol: Hana NývltováRůžena HejskováBohumil Dudař Stp: 101.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 03.05.1968 
 
   Předsedovi jednoho jihomoravského ONV Arnoštu Pánkovi se po čtyřech letech studií vrátila domů dcera Saša. Pánek jde ve slunečném červnovém ránu v dobrém rozmaru do práce. Čeká ho šokující zpráva. Byl zatčen předseda JZD ve Spádové Karel Kvasil, jehož kdysi do funkce dosadil a který upadající družstvo dokázal pozdvihnout mezi nejlepší na okrese. Pánek je rozhořčen a odmítá věřit, že nejde o falešné obvinění. Kvasil je ale obviněn ze znásilnění nezletilé dívky, hospodářských machinací a pojišťovacích podvodů. Pánek jede do Spádové a postupně se dozvídá, že vše je ještě horší. Družstevníci, kteří byli dobře finančně odměňováni, o všem věděli a mlčeli. Snad nejméně závažné je "znásilnění" předčasně vyvinuté dívky, jejíž matka čekala od předsedy finanční vyrovnání. Agronom, který předsedu udal, tak učinil ze zoufalství, aby konečně přerušil řadu Kvasilových špinavých činů. Pánek, do funkce vyzdvižený dělnický kádr, si uvědomí, že na svoji práci nestačí, navíc se s dcerou rozejde ve zlém, když dívka odmítne protekční umístěnku. Schůze ve Spádové skončí pro naprostý nezájem družstevníků. Starý přítel Havel Arnoštovi v opilosti na rovinu řekne, že všichni se stydí. Pánek se rozhodne funkci složit.
   After four years of studies Saša, the daughter of the chairman of a South Moravian District National Committee, Arnošt Pánek, has returned home. In a good humour, Pánek goes to work on a fine June morning. Shocking news awaits him. The chairman of Standard Farming Cooperative in Spádov, Karel Kvasil, has been arrested, a man whom he managed to get appointed to the job and who has made the once declining cooperative one of the best in the district. Pánek is indignant and refuses to believe that the accusations can be true. Kvasil is charged with raping an underage girl, economic machinations and insurance frauds. Pánek goes to Spádov and finds out that the situation is even worse than he had feared. The accusations are true and the cooperative workers, who were financially well rewarded, knew about everything but kept their mouths shut. Perhaps the least serious charge is the "rape" of the precociously well-developed girl, whose mother expected financial compensation from the chairman. The agronomist who informed on the chairman for the "rape" did so out of desperation, as a way of finally stopping Kvasil's in his dirty career. Pánek, a working class cadre promoted to the position, realizes that he is not up to his job, and to make matters worse he has a row with his daughter, who leaves after refusing to let him use his position to arrange a good work assignment for her. The meeting in Spádov ends, since the cooperative members are all completely uninterested. His old friend Havel tells Arnošt in a fit of drunken honesty that everybody is ashamed. Pánek decides to resign his post.