Strach  (Fear)
R: Petr Schulhoff V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Novotný - Kubala VV: Jiří Krejčí N: román Kilometr 19 S: Lubomír MožnýPetr Schulhoff TS: Petr SchulhoffLubomír Možný PR: Milan Kadlec AR: Aleš DospivaIrena Klausová K: Bedřich Baťka DK: Rudolf JoklStanislav Kautský AK: Miroslav Sinkule Hu: Václav Lídl; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Karel Lier Kost: Libuše HozováBohumil SochorBožena Světlá Ma: Vladimír ČernýJaroslav Čermák St: Jaromír Janáček Zv: Bedřich PoledníkBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Němec Bohuslav pplk.Chylík Vladimír mjr.Bárta Bohumil dr. H: Rudolf Hrušínský (major Kalaš), Radoslav Brzobohatý (nadporučík Varga), Bohuš Záhorský (vedoucí Fotografie Bohumil Pacer), Helga Čočková (Věra Klímová), Bohdalová Jiřina [dab] (hlas Věry), Soběslav Sejk (příslušník VB Suchánek), Zdeněk Hodr (profesor Hechtl alias Horyna), Bohuš Hradil (MUDr.Hanzl), Spal Jaromír [dab] (hlas Hanzla), Pavel Spálený (nadporučík VB Ondráš), Braunschläger Zdeněk [dab] (hlas Ondráše), Vlastimil Fišar (předseda senátu), Jan Pohan (kapitán Pohraniční stráže), Miloš Willig (poručík VB Skála), Ladislav Potměšil (učeň zvaný Domovníček), Miroslav Čermák (laborant z mechanoskopie), Jarmila Smejkalová (účetní Fotografie Milnerová), Václav Lohniský (zástupce vedoucího Hadraba), Ladislav Trojan (podpraporčík VB Loubal), Jarmila Švabíková (Grossová, Coufalíkova bytná), Vlastimil Čaněk (řidič František), Miroslav Nohýnek (fotograf Jan Coufalík), Otto Šimánek (okrskář v Roudné), Čech Vladimír (herec) (vedoucí obchodního domu), Vladimír Huber (domovník u Pacera), Josef Mráz (nadstrážmistr VB), Dagmar Stránská (prodavačka, kamarádka Věry), Oldřich Velen (policejní lékař), Jiří Němeček (příslušník kontrarozvědky), Karel Černoch (řidič autobusu), Jan Víšek (odborník na mechanoskopii), Miroslav Český (laborant), Zdeněk Braunschläger (muž s dmuchavkou), Vladimír Foukal (příslušník VB), Jiří Želízko Spol: Věra HouškováDiana HeringováLibuše Jahodová Stp: 100.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 03.04.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Na silnici u pohraničního městečka přejede automobil jedné noci úmyslně mladého muže. V mrtvém poznají místní jednoho ze studentů, který tam byl před časem na brigádě. Profesor pražské grafické školy Hechtl pozná v mrtvém na fotografii čerstvého absolventa Coufalíka. Kriminalisté, major Kalaš a nadporučík Varga, se tak dostanou na stopu lidí, se kterými se oběť stýkala, především do fotografického ateliéru, který vede Bohuslav Pacer. Jeho syn Bert byl Coufalíkovým spolužákem a majitelem auta, které prokazatelně mladíka přejelo. Berta kriminalisté hledají na chatě Pacerových. Chata je vyloupená a Bertův otec, který zjevně ví víc, než přizná, je odvezen se srdečním záchvatem do nemocnice. Při bližším pátrání je na zahradě chaty nalezeno zakopané Bertovo tělo. Podle lékařů však zemřel dříve než Coufalík. Starý Pacer, který je nejvíce podezřelý, odejde na reverz z nemocnice a vzápětí zemře ve svém bytě, kde je puštěný plyn a leží jeho písemné přiznání k vraždám. Podle pitvy zemřel však na infarkt. Nebezpečí hrozí Bertově dívce Věře, která vlastní magnetofonový pásek, na němž je rozhovor starého Pacera s neznámým mužem o tajných fotografiích. Je to důležité svědectví o špionážní činnosti, které se dopouštěli starý Pacer, profesor Hechtl a fotograf Hadraba. Ke spolupráci je donutil válečný zločinec Krüger, později vedoucí špionážní centrály v Západním Německu, který má důkazy o jejich kolaborantských činech za okupace. Měli mu poslat mikrofotografie vojenského letiště. Nepříjemní svědci špionážní činnosti museli být odstraněni. Berta zabil Coufalík a sám byl odstraněn Hechtlem, který je za vraždu nakonec odsouzen.
   One night a car deliberately runs down a young man on a road by a small border town. The locals recognize the dead man as one of the students who were there on volunteer work some time before. Professor Hechtl of a Prague Graphic School then recognizes the man from a photograph of the corpse as a recent graduate called Coufalík. The police detectives, Major Kalaš and Lieutenant Varga can then get on the trail of the people with whom the victim was involved, especially at the photographic studio headed by Bohuslav Pacer. His son Bert was a fellow student of Coufalík's and the owner of the car that demonstrably ran over the young man. The detectives go to look for Bert at the Pacers' country cabin. The cabin has been robbed, and Bert's father, who clearly knows more than he is willing to tell, is taken to hospital with a heart attack. More detailed search reveals Bert's body, buried in the garden. According to the doctors, however, he died before Coufalík. Old Pacer, who is the major suspect, is allowed out of the hospital and immediately dies in his flat, where the gas has been left on and a confession to the murders is discovered in his handwriting. But the autopsy shows that he died of a heart attack and danger threatens Bert's girlfriend Věra, who owns a tape on which there is a recorded conversation between old Pacer and an unknown man about secret photographs. It is important evidence of the espionage committed by old Pacer, Professor Hechtl and the photographer Hadraba. They had been forced to spy by the war criminal Krüger, later the head of intelligence in West Germany, who has proof of their collaboration during the occupation. They were supposed to send him microphotographs of a military airfield. The inconvenient witnesses to the espionage had to be disposed of. Bert was murdered by Coufalík and was himself killed by Hechtl, who is finally convicted of the murder.