Spadla s měsíce  (She Dropped from the Clouds)
R: Zdeněk Podskalský V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Brož - Ptáček VV: Josef Ouzký N: František DanielMiloš V. Kratochvíl S: František DanielMiloš V. Kratochvíl TS: Zdeněk Podskalský PR: Stanislav Černý AR: Miloš KohoutDagmar ŠvejdováEvald Schorm K: Stahl Rudolf ml. DK: Stanislav Milota AK: Bohumil Vodička Hu: Zdeněk Liška; archivní – píseň Sláva nazdar výletu, píseň Na tý louce zelený, píseň Boleráz, Boleráz, Rudolf Nováček: píseň Castaldo Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: sbor dětskýZdeněk Řehořsbor Arch: Leoš Karen Kost: Lída NovotnáMiloslava ŠmídováVilemína Skalická Ma: Gustav HrdličkaJan ValkounJiřina Bissingerová St: Zdeněk Stehlík Zv: Pavel JelínekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Heda Škrdlantová (zootechnička Mája Černá), Tvrzníková Jaroslava [dab] (hlas Máji), Zdeněk Řehoř (učitel Bohouš), Vlastimil Brodský (předseda JZD František Hudec), Libuše Havelková (Hudcova žena), Jiří Sovák (účetní Václav Štědrý), Vlasta Chramostová (Štědrá, Václavova žena), Magda Maděrová (vedoucí studentské brigády), Kreuzmannová Alena [dab] (hlas vedoucí studentské brigády), Darja Hajská (družstevnice Růžena Beranová), Otto Šimánek (družstevník Alois Vočadlo), Jiří Bruder (družstevník Tonda Houf), Ilja Prachař (předseda okresního národního výbor), Helena Růžičková (družstevnice, Vočadlova snoubenka), Ota Motyčka (děda Vlk), Stella Zázvorková (průvodčí autobusu), Iva Janžurová (mladá družstevnice), Mojmír Fašung (Jarouš, přítel mladé družstevnice), Eva Danielová (učitelka), Vítězslav Černý (hostinský), Jiří Fuks (student), Jiřina Barášová (studentka), Karel Hábl (student), Rudolf Horák (student), Zdeněk Hess (student), Ladislav Chvojka (student), Ladislav Křiváček (student), Jana Kubelková (studentka), Jana Lamačová (studentka), Václav Mareš (student), Miroslav Nohýnek (student), Libuše Štědrá (studentka), A. Kounouvo (studentka-černoška), Josef Kozák (starý družstevník), Jedlička Antonín [dab] (hlasy zvířat), Josef Kuml (Hudcův syn) Spol: Bohumil PokornýJana RozbrojováLibuše VaněčkováElmar Klos Stp: 086.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 18.08.1961 © Národní filmový archiv 
 
   Mladá zootechnička Mája Černá nastoupí na praxi do JZD velmi netypicky. Nezvládne svůj skútr a před zkoprnělými vesničany sjede do rybníka. Předseda JZD František Hudec je velmi nervózní, protože odjíždí druhý den na šestitýdenní školení, a dívka mu nepřipadá příliš zodpovědná. Hudec požádá o zastupování účetního Štědrého a opouští vesnici, když ještě slíbí ve městě zařídit brigádu na sena. Po návratu ze školení je Hudec šokován. Ve vsi je zřízena mateřská školka, kravín je nově vymalován a část družstevníků je na výletě, přestože právě přijela studentská brigáda. Veselá a okouzlující Mája přiměla k aktivitě nejenom muže, ale svojí upřímnou a bezelstnou povahou si získala i ženy. Hudec je dotčen a obává se, že ho dívka připravila o veškerou autoritu. Až dodatečně se dozví, že jsou sena už sklizena, a tak jeho snaha zatajit před studenty družstevní výlet působí poněkud bláznivě. Série nedorozumění způsobí, že Hudec podezírá Máju z rozvrácení několika manželství. Toho večera je schůze, na kterou přijede předseda okresního národního výboru předat putovní prapor za včasnou senoseč. Teprve tam se všechno vysvětlí a Hudec pochopí, že dívka jednala správně. Mája má po praxi, vrací se do města a s lítostí se s ní loučí všichni družstevníci.
   The young zoology technician Mája Černá starts her work attachment at a Standard Farming Cooperative in a very unusual way by losing control of her scooter and driving into a pond in front of the stupefied villagers. The chairman of the cooperative farm František Hudec is very nervous, because the next day he is due to go for six weeks of training and the girl doesn't seem to him very responsible. Hudec asks the accountant Štědrý to deputize for him and leaves the village, also promising to find volunteers in the town for the hay-making. When he returns from his training Hudec is shocked. The village now boasts a nursery school, the cowshed has been repainted and some of the cooperative members are off on an excursion, despite the fact that the student volunteer team is just arriving. The merry and enchanting Mája has not only succeeded in spurring the men into action, but has won over the women as well by her sincere and guileless personality. Hudec is annoyed and afraid that the girl has stripped him of all his authority. Only later does he learn that the hay has already been cut and so his attempt to conceal the cooperative excursion from the students is making him look like a madman. A series of misunderstandings leads Hudec to suspect Mája of undermining several marriages. That evening there is a meeting, to which the chairman of the district national committee is coming to present a banner for punctual hay-cutting. It is only now that everything is explained and Hudec realizes that there has been nothing wrong in the girl's behaviour. Mája's work assignment is over, she goes back to the town after all the cooperative workers say goodbye, sad to see her go.