Smuteční slavnost  (Funeral Ceremonies)
R: Zdenek Sirový V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Šebor - Bor Dr: Věra Kalábová VV: Rudolf Hájek N: román Smuteční slavnost S: Eva KantůrkováZdenek Sirový TS: Zdenek Sirový PR: Milan Kadlec AR: J. BartákLuďka Žáková K: Jiří Macháně DK: Vladimír SmutnýRudolf Holan AK: Emil Hora Hu: Jiří Kalach; archivní – píseň Studentská halenka Nahr: FISYO, Dechovka Františka Březiny Dir: Štěpán Koníček Zp: sbor Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Zdena KadrnožkováLudmila KaválkováZdena Vilímovská Ma: Rudolf HammerJiří BudínMarie Machová St: Jan Chaloupek Zv: Roman Hloch H: Jaroslava Tichá (Matylda Chladilová), Ľudovít Kroner (Jan Chladil, Matyldin manžel), Josef Somr (předseda MNV Alois Devera), Jana Vychodilová (Tonka, Deverova žena), Ludmila Roubíková (Chrudimská, Tončina matka), Jan Kühnmund (Chrudimský, Tončin otec), Gustav Opočenský (tajemník MNV Januš), Božena Böhmová (Anna, Janušova žena), Josef Bartůněk (poslanec), Vladimír Huber (farář), Jaroslav Heyduk (pracovník církevního refer.Václav), Václav Bouška (tajemník), František Kubíček (koňák), Zdeněk Kryzánek (Kafka), Marie Motlová (Anna Hloubalová), Hynek Němec (muzikant), Jaroslav Rajzík (student), Moučka Jaroslav [dab] (hlas Jana Chladila), Blažena Slavíčková (venkovská žena na pohřbu), Jaroslav Vlk (policista), Vlastimila Vlková (Mrázková) Spol: Dagmar ŠevčíkováMiloš Červinka Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 00.06.1990 
 
   Chladilova smrt - Zima 1965: Chladil, někdejší sedlák v Bezděšově, umřel v ubohém příbytku státního statku ve Svažově. Jeho žena Matylda chce muže pohřbít v bezděšovské rodinné hrobce. Její cesta za uskutečněním tohoto záměru narazí na překážky. Žena však jde neústupně za svým právem. Na hřbitově se setká s hrobníkem a bývalou přítelkyní Tonkou Deverovou, která je u hrobu svého synáčka. Po rozmluvě s bojácným farářem se Matylda vydá na národní výbor, kde vládne Chladilův nepřítel Devera. Konečně dostane povolení od tajemníka Januše, kterému jeho žena připomene Matyldiny válečné zásluhy. Odchod - Předjaří 1951: Chladil otevřeně vystoupí proti družstvu, propagovaném Janušem. Muži se pohádají a Chladil na Januše vystřelí. Za trest je vystěhován ze svého statku, v němž se usídlí Devera, a který zčásti rozkrade chamtivý chalupník Chrudimský. Smuteční slavnost - Zima 1965: Chladilova pohřbu v Bezděšově se zúčastní většina sousedů. Ti se zastanou Matyldy proti ustrašenému faráři. Devera, Januš a přítomný poslanec si uvědomí, že se pohřeb mění v tichou demonstraci. K večeru se Matylda vrátí do Svažova, kde za zvuků muziky pobíhají masopustní maškary. Žena pozoruje veselí, uvědomí si svou samotu a rozpláče se.
   Chladil's death - Winter 1965: Chladil, a former farmer in Bezděšov, has died in wretched poverty in a state farm in Svažov. His wife Matylda wants to bury her husband in the Bezděšov family grave. As she tries to fulfil her plan she encounters obstacles, but she is uncompromising in her pursuit of her rights. At the cemetery she meets the verger and her former friend Tonka Deverová, who is at the grave of her own son. After talking to the fearful priest Matylda goes to the national committee, dominated by Chladil's enemy Devera. Finally she gets permission for the burial from the secretary Januš, whose wife reminds him of Matylda's bravery in the war. Departure - Early Spring 1951: Chladil openly speaks out against the cooperative for which Januš is the leading proponent. The men quarrel and Chladil shoots at Januš. As punishment he is moved out of his farm; Devera moves in and the farm is anyway partly looted by the greedy cottager Chrudimský. The Funeral ceremony - Winter 1965: Chladil's funeral in Bezděšov is attended by most of the neighbours, who take Matylda's part against the terrified priest. Devera, Januš and a parliamentary deputy realize that the funeral is turning into a quiet demonstration. Towards evening Matylda returns to Svažov, where fancy-dress Shrovetide celebrations are going on to the sound of music. The woman watches the merriment, realizes her loneliness and weeps.