Smrt za oponou  (Death Behind the Curtain)
R: Antonín Kachlík V: Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Šebor - Bor Dr: Věra Kalábová VV: Jiří Bečka N: kniha Anděl hraje na violu S: Antonín KachlíkVladimír Bor TS: Antonín Kachlík PR: Miroslav Kubišta AR: Jaroslav TomsLilian Havlíčková K: Jan Němeček DK: Karel Hejsek AK: Pavel Nečesal Hu: Vladimír Sommer; archivní – Karel Mareš: píseň Divocí koně Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Jan Schneider Zp: Waldemar Matuška Arch: Milan Nejedlý Kost: Jan KropáčekMarie JindrováLudmila KaválkováLibuše Černá Ma: Anežka KunováMarie DžbánkováJiří Budín St: Jaromír Janáček Zv: Ladislav Hausdorf H: Miroslav Horníček (kapitán Chrástek), Jaroslav Satoranský (poručík Mareček), Jiří Mikota (nadporučík Antoš), Květa Fialová (tanečnice Milada Havlová), Lenka Fišerová (tanečnice Jana Pilátová), Gabriela Vránová (průvodkyně zájezdů Alena Volná), Stanislav Šimek (tanečník Procházka), Lubomír Lipský (choreograf Laube), Ilja Prachař (ředitel divadla Macek), Josef Langmiler (dirigent Krejčí), Jiří Vršťala (pašerák Filip Lavedan), Waldemar Matuška (pašerák Orbigny), Hannjo Hasse (německý policista Hans Kreibe), Karel Pavlík (kriminalista Havlíček), Marie Rovenská (důchodkyně Otílie Jelínková), Helga Čočková (Jitka), Květoslava Houdlová (Jitčina matka), Bohuš Pastorek (kriminalista Pirko), František Kubíček (vrátný Kotásek), Alena Kaslová (tanečnice Krista Máchová), Josef Stehlík (děda Vlasák, domovní důvěrník), Alexej Kusák (Ital), Arthur Jopp (velitel námořní policie), Antonín Jedlička (inspicient), Jiří Hoščálek (tanečník), Věra Chocová (tanečnice), Jana Heyduková (tanečnice), Milan Ječmínek (tanečník), Eva Kaprálová (tanečnice), Eva Hřebenářová (tanečnice), Jarmila Kostlivá (tanečnice), Miroslava Krčálová (tanečnice), Miroslav Kydlíček (tanečník), Novák Petr (2) (tanečník), Jiří Paclík (tanečník), Ludmila Rašpličková (tanečnice), Zdeněk Sudek (tanečník), Věra Sudková (tanečnice), Dana Špédlová (tanečnice), Pavel Vitinger (tanečník), Zdeňka Zvonařová (tanečnice), Jiří Žalud (tanečník), Marie Plášilová (tanečnice), P. Režná (tanečnice), Kaštánková (tanečnice), Dana Reimová (Irena), Marie Štichová (kostymérka), Jan Baloun (pianista), Kreuzmannová Alena [dab] (hlas Máchové) Chor: Věra Untermüllerová Tan: Balet Divadla J. K. Tyla v Plzni Spol: Jiří HlupýPavla MarkováEva Lichtensteinová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 17.03.1967 
 
   Členové organizace pašeráků heroinu posílají novou cestou zásilku drogy z Francie do Itálie přes Švédsko, NDR a Československo. - Ve Fibichově divadle v Praze panuje před premiérou baletu nervózní atmosféra. Představení je na samém začátku přerušeno. Primabalerína Milada Havlová je nalezena mrtvá ve své šatně. Z pitvy a analýzy injekční stříkačky vyplyne, že Havlová užila smrtelnou dávku heroinu. Kapitán Chrástek pověřený vyšetřováním je přesvědčen, že v jejím případě jde o vraždu. Výslechy a další pátrání odhalí v divadle nejrůznější zájmy a intriky, které by mohly být příčinou Miladiny smrti. Při prohlídce bytu Havlové je nalezen v pudru heroin. Další stopu nabídne Chrástkovi bonboniéra pro Havlovou, doručená do divadla až po její smrti. Ta zavede Chrástka do Čedoku a k Aleně Volné, průvodkyni zájezdů na Rujanu. Alena zapírá, ale poté, co se ji její společník v Německu pokusil uškrtit přizná, že vozila Havlové balíčky z NDR. Po její výpovědi je Chrástkovi jasné, že celý případ je záležitostí mezinárodní bandy pašeráků, která má spolupracovníka v divadle. Nastraží proto na vraha past, do níž se chytí choreograf Laube a jeho společník ze zahraničí.
   The members of an organization of heroin smugglers are sending a consignment of the drug from France into Italy by a new route through Sweden, East Germany and Czechoslovakia. - In the Fibich Theatre in Prague the atmosphere is nervous before a ballet premiere. The performance is interrupted at the very beginning. The prima ballerina Milada Havlová is found dead in her dressing room. The autopsy and analyzis of a syringe show that Havlová has taken a lethal dose of heroin. Captain Chrástek, who is entrusted with the investigation, is convinced that the case is one of murder. Questioning and other searches in the theatre reveal all kinds of interests and intrigues that might hold the key to Milada's death. During a search of Havlová's flat, heroin is found in her powder compact. Chrástek is also interested in the implications of a box of sweets that was send to Havlová but delivered to the theatre after her death. It leads Chrástek to the Čedok travel agency and Alena Volná, a guide on trips to Rügen. Alena at first conceals the fact, but after her partner in Germany tries to strangle her, she confesses that she brought Havlová packages from East Germany. Hearing her testimony it is clear to Chrástek that the whole case concerns an international gang of smugglers that have a collaborator in the theatre. He therefore sets a trap for the murderer, and catches the choreographer Laube and his partner from abroad.