Reportáž psaná na oprátce  (Report from the Gallows)
R: Jaroslav Balík V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Šmída - Fikar VV: Václav Rouha N: kniha Reportáž psaná na oprátce; Jiří WeissJan Otčenášek S: Jan OtčenášekJaroslav Balík TS: Jaroslav Balík PR: Tomáš Svoboda AR: Irena KlausováMiloslav Čech K: Václav Hanuš DK: Jaroslav Kupšík AK: Antonín Vojáček Hu: Ivan Řezáč; archivní – píseň Ruská partyzánská píseň, píseň Světlo hvězd hasne nám, píseň Továryšči v ťurmách Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Ilja RacekZdeněk ŠtěpánekLibuše Švormovásbor Arch: Bohuslav Kulič Kost: Lída NovotnáBarbora AdolfováFrantišek Kauler Ma: Rudolf BunešVěra HůrkováMiloslav Jandera St: Jiřina Lukešová Zv: Miloslav HůrkaBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Josef TeringlGusta Fučíková H: Ilja Racek (novinář Julius Fučík), Libuše Švormová (Gusta, Fučíkova žena), Zdeněk Štěpánek (vězeň Pešek zvaný táta, venkovský), Deyl Rudolf ml. (vězeň Karel Malec), Václav Lohniský (dozorce Koklar), Ota Sklenčka (dozorce Kolínský), Zdeněk Kutil (dozorce Prášek), Lubor Tokoš (komunista Jan Zika), Svatopluk Matyáš (komunista Jan Černý), Rudolf Hrušínský (komisař gestapa Böhm), Ilja Prachař (Jelínek), Jiřina Švorcová (Jelínkova žena), J.V. Švec (Fried), Alexandra Myšková (Friedova žena), Jiří Kostka (vězeň Skořepa), Luděk Munzar (vězeň Mirek), Václav Kyzlink (gestapák Neger), Herwart Grosse (gestapák Friedrich), Jan Pohan (gestapák Zanger), Hans Jochen Thomas (gestapák Smetonz), Josef Bartůněk (vězeň), Zdeněk Braunschläger (gestapák), Jiří Červenka (vězeň), Vladimír Klemens (vězeň), Martin Liška (starší vězeň), Viktor Očásek (židovský vězeň), Josef Teringl (vězeň na Pankráci), Ladislav Zápotocký (vězeň), Karel Fiala (Krásný), Vlastimil Hašek (tiskař Tonda, "instalatér"), Rudolf Horák (příslušník SS), Jan Liška (příslušník SS), Jiří Hrzán (mladík na mostě), Miloslav Janovský (lékař-vězeň), František Löring (vězeňský lékař), František Roleček (vězeňský malíř), Hugo Kaminský (dozorce), Svatopluk Majer (dozorce v Petschkově paláci), Oldřich Mandík (dozorce na Pankráci), Viktor Maurer (dozorce v "biografu"), Mirko Musil (dozorce s Gustou Fučíkovou), Jindřich Narenta (dozorce v "biografu"), Světla Amortová (žena v ilegálním bytě), Rudolf Pellar (německý důstojník s fotoaparátem), Miloslav Šindler (stráž v Petschkově paláci), Zlatomír Vacek (gestapák), Ervín Zolar (vězeňský tlumočník), František Suk (obchodník s gramofonovými deskami), Josef Koza (lazebník), Stanislav Langer (vyšetřovanec), Ladislav Gzela (vězeň v nákladním autě) Spol: Věra PajmováHelena KalašováAnna Šauerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 05.02.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Je rok 1942. Mezi mnoha politickými vězni je v pankrácké cele i novinář Julius Fučík. Český dozorce Kolínský mu tajně podstrčí několik prázdných papírů a tužku. Po počáteční nedůvěře se rozhodne novinář napsat reportáž o hrdinech ilegálního odboje proti nacistické zvůli. Ve vzpomínkách se vrací k době, kdy se pod krycím jménem profesor Horák tajně setkával na různých místech Prahy s lidmi, kteří riskovali svůj život při vydávání ilegálních tiskovin. Připomíná si večer, kdy byl gestapem zatčen spolu s manželi Jelínkovými a Friedovými a mladým netrpělivým Mirkem. Maskování vousy a brýlemi používal i při nemnohých schůzkách se svojí věrnou ženou a spolupracovnicí Gustou. Psaní reportáže přerušují kruté výslechy, při kterých je mučen až do bezvědomí. Velkou oporou je mu spoluvězeň, starý venkovský učitel Pešek. Komisař gestapa Böhm nechápe, že novinář odmítá vypovídat, vždyť si tak může zachránit život. Fučík však zůstává nezlomen a tajná oslava 1. máje 1943 je jeho poslední.
   The year is 1942. The journalist Julius Fučík is in his Pankrác cell, just one of many political prisoners. The Czech warden, Kolínský, secretly slips several empty sheets of paper and a pencil. Distrustful at first, the journalist then decides to write a report on the heroes of the underground and their resistance to Nazi despotism. In his memories, he returns to the times when he used the cover name Professor Horák and had secret meetings in various places in Prague with people who risked their lives by distributing illegal pamphlets. He recalls the evening when the Gestapo detained him together with the Jelíneks and the Frieds and the impatient young man Mirek. He remembers how he used a false beard and glasses for his all too few meetings with Gusta, his loyal wife and ally. The report is interrupted by ruthless interrogations in the course of which he is tortured until he completely loses consciousness. His fellow prisoner an old village schoolteacher called Pešek, supports him greatly. The Gestapo Superintendent Böhm cannot understand why the journalist refuses to confess when that would save his life. Fučík does not break and the secret celebration of May Day 1943 is to be his last.