Radúz a Mahulena  (Radúz and Mahulena)
R: Petr Weigl V: Filmové studio Barrandov/Československá televize Praha, 1970 Dr: Josef BoučekFišer Luboš /hudební dramaturg/ VV: Miloslav Vaněk N: dramatizace pohádky Radúz a Mahulena S: Topol Josef /úprava dialogů/Petr Weigl TS: Petr Weigl AR: Miroslav VoštiarJarmila Kostolná K: Jiří Kadaňka AK: Jan OstenAntonín Mařík Hu: Josef Suk; archivní Nahr: Velký symfonický orchestr Dir: Libor Pešek Arch: Vladimír Labský Kost: Jan SkalickýFernand VáchaBohumila MaršálkováVěra Kubíková Ma: Jiří HurychJana BozděchováVlasta Wothová St: Kohout Karel (střih) Zv: Černý František (zvuk)Jiří Zobač Op: František MichálekHofman Zdenek inž. kom: Otakar Brousek H: Magda Vášáryová (Mahulena), Jan Tříska (magurský kralevic Radúz), Jaroslava Adamová (královna Runa), Jiří Adamíra (tatranský král Stojmír, Mahulenin), Vladimír Ráž (Radovid, Radúzův sluha), Dana Medřická (královna Nyola, Radúzova matka), Vladimír Menšík (dřevorubec Vratko), Naďa Urbánková (Prija, Mahulenina sestra), Jaroslava Obermaierová (Živa, Mahulenina sestra), Václav Mareš (Přibina), Jiří Hospoda (milenec), František Michálek (herold), Richard Záhorský (dřevorubec), Petr Svojtka (pěvec), Miloslav Korn (tanečník), Marie Popelková (dvořanka), Jan Rosák (člen Radúzovy družiny) Chor: Jarmila Jeřábková Tan: taneční skupina Jarmily JeřábkovéMiroslav Kůra Spol: Aleš VolemanIvana Götzová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 14.05.1971 
 
   Syn magurského krále Radúz zabloudil při lovu na území tatranského krále Stojmíra. Od věrného sluhy Radovida se dozví důvod sporu mezi zeměmi. Radúzova matka Nyola se kdysi provdala za jeho otce a odmítnutý nápadník Stojmír se oženil se zlou kněžnou Runou. Ta ze žárlivosti neustále rozdmýchává nenávist k Maguře. Dříve než stačí Radúz s Radovidem překročit hranice, jsou zadrženi vojskem vedeným Runou. Bílý jelen, kterého Radúz zabil, patřil nejmladší ze tří Stojmírových dcer, krásné a něžné Mahuleně. Radovid je propuštěn a Radúz uvržen do věže a později přikován ve skalách. Klíč od pout hodí Runa do propasti, ale ovčák Vratko jej najde a dá Mahuleně. Oba mladí lidé se do sebe hluboce zamilují. Runa Mahuleně podstrčí pro Radúze otrávený nápoj a pošle ji za ním do hor. Dívka však jed odhalí a naopak mladíka osvobodí. Radúz odmítá odejít bez Mahuleny. Runa je zastihne, a když ji mladík přemůže a přiváže ke stromu, královna je oba prokleje. Milenci odejdou do Magury. Kralevic se dozví, že jeho otec mezitím zemřel, zanechá Mahulenu před hradem a sám spěchá za matkou. Kletba způsobí, že po matčině polibku na Mahulenu zapomene. Dívka se ze zoufalství promění v topol. Radúz ztrácí zdravý rozum a Nyola chce podetnout topol, u něhož hledá mladík útěchu. Mahulenina krev, která vytryskne ze stromu, Radúze uzdraví a Runino zlé kouzlo pomine.
   Radúz, the son of a Magurian king, has lost his way hunting in the territory of the Tatra King Stojmír. He learns from his loyal servant Radovid the reason behind the two countries' conflict. When Radúz's mother Nyola married his father, the rejected wooer Stojmír married the evil Princess Runa. Runa out of jealousy continually incites hatred for Maguria. Radúz and Radovid have only just crossed the border when an army commanded by Runa detains them. The white deer that Radúz has killed belongs to the youngest of Stojmír's three daughters, the beautiful and delicate Mahulena. Radovid is set free but Radúz is confined to the tower and later bound to a rock. Runa hurls the only keys that could unlock his fetters down into the abyss but the shepherd Vratko finds them and gives them to Mahulena. The two young people fall deeply in love. Runa gives to Mahulena a poisoned drink for Radúz and sends her to the mountains after him. The girl realizes that the drink is poisoned and frees the young man instead. Radúz refuses to leave without Mahulena. Runa catches them and when the young man overpowers her and ties her to a tree, the queen puts a curse on them. The lovers leave for Maguria. The young prince learns that his father has died, he leaves Mahulena in front of the castle and hurries to his mother. The curse causes him to completely forget about Mahulena after his mother kisses him. The despairing girl changes into a poplar. Radúz loses his reason and Nyola want to fell the poplar where the youth has sought comfort. Mahulena's blood spurts from the tree and heals Radúz. Runa's evil curse vanishes.