Pukrylukri (Putování Kryštofa,Lucinky a Kristýny do celýho světa)  (Pukrylukri (Kryštof, Lucinka and Kristýna's Journey Across the Globe))
R: Moris Issa V: Studio FAMU, 1968 VV: Fiala Karel (výroba) N: Moris Issa S: Moris Issa K: Ľubomír Vladár Hu: Jiří Šust St: Jan Chaloupek Zv: Oldřich Tichý H: Jiří Jöger (Kryštof), Kateřina Bártová (Kristýna), Zuzana Zíková (Lucinka, Kryštofova sestra) Spol: Klos Elmar /režie/ (pedagogické vedení), Sklenář Václav /scénář/ (pedagogické vedení), Kališ Jan /kamera/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Seznámení: Chlapec Kryštof je vynálezcem a holčička Kristýna spisovatelkou. Jednoho dne se spolu setkají. Celej svět: Kryštof vidí za ohradou tajuplný svět, kde jsou staré maringotky, vozy, lokomotiva, černí koně. Doma: Na Kryštofa čeká na dvorku Lucinka, která si hraje na písku. Bratr jí vypráví, co viděl za ohradou. Nemůže dokončit svůj vynález, protože se vypraví se sestrou do cizího světa. Bloudění: Kryštof jde s Lucinkou do světa. Má s nimi jít i Kristýna, ale pořád se s nimi míjí. Znova celej svět: Děti se najdou a s Kryštofovým strojem se probourají do ohrady. Jsou však zklamány, to není svět, který si přály nalézt. Zima: Děti sáňkují a chystají se navštívit Kristýnu.
   Introduction: The boy Kryštof is an inventor and the girl Kristýna is a writer. One day they meet. The Entire World: Kryštof sees a mysterious world behind the fence, with old trailers, cars, a locomotive and black horses. At Home in the Yard: Lucinka waits for Kryštof at home in the yard, playing in the sand. Her brother tells her what he saw behind the fence. He cannot complete his invention; instead, he heads off to the world together with his sister. Wandering: Kryštof and Lucinka set off to see the world. Kristýna is supposed to join them but they keep missing each other. The Entire World Again: The children finally meet and break the fence with the machine that Kryštof has invented. They are disappointed. This is not the world they were hoping to find. Winter: The children are snow sledging and getting ready to visit Kristýna.